Τρίτη
21 Αυγούστου 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2893RSS FEED
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑWiFi 4 EU για όλους
13/10/2017

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

Η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης σε δημαρχεία, βιβλιοθήκες, πάρκα και άλλους δημόσιους χώρους στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος που ονομάζεται «WiFi4EU» και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο.

Η ευκόλως αναγνωρίσιμη και πολύγλωσση πύλη «WiFi4EU» θα παρέχει πρόσβαση σε ασφαλή σύνδεση υψηλής ταχύτητας σε τουλάχιστον 6.000 τοπικές κοινότητες σε όλη την ΕΕ έως το 2020. Τον Μάιο του τρέχοντος έτους επιτεύχθηκε άτυπη συμφωνία επί του προγράμματος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Με αυτό το πρόγραμμα, οι δήμοι, τα νοσοκομεία και άλλοι φορείς του δημοσίου θα μπορούν να αιτούνται χρηματοδότηση για την εγκατάσταση νέων σημείων ασύρματης πρόσβασης όταν δεν υπάρχει υφιστάμενη παρόμοια ιδιωτική ή δημόσια διαδικτυακή σύνδεση που θα αντιγραφόταν από το νέο σημείο πρόσβασης. Ο δημόσιος φορέας πρέπει επίσης να αναλάβει τη συντήρηση της νέας σύνδεσης για τουλάχιστον 3 χρόνια. Η διαδικασία αίτησης θα είναι απλή (θα υπάρχει ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα την οποία θα διαχειρίζεται η Επιτροπή) και η ενωσιακή στήριξη θα ανέρχεται έως και στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Η συνολική ενωσιακή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα θα μπορεί να ανέλθει σε 120 εκατ. ευρώ έως το 2019. Θα κατανέμεται με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο σε όλες τις χώρες της ΕΕ και, κατ’ αρχήν, με βάση τη σειρά παραλαβής των αιτημάτων. Τα ακριβή κριτήρια επιλογής θα καθοριστούν από την Επιτροπή, η οποία επίσης θα διαχειρίζεται το πρόγραμμα.

 

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής σχεδίων αναμένεται να προκηρυχθεί προς το τέλος του έτους ή στις αρχές του 2018.

Πρωτοβουλία WiFi4EU: πώς θα λειτουργεί;

Σύντομα οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να κάνουν χρήση της πρωτοβουλίας WiFi4EU, η οποία θα στηρίξει την εγκατάσταση δημόσιων σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης («hotspots») σε δήμους και κοινότητες σε ολόκληρη την ΕΕ: σε πλατείες, δημαρχεία, πάρκα, βιβλιοθήκες και άλλους δημόσιους χώρους.

Ποιους θα ωφελήσει το πρόγραμμα WiFi4EU;

Οι πόροι που προορίζονται για τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας WiFi4EU θα χορηγηθούν με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο, ούτως ώστε από τις συνδέσεις υψηλής ταχύτητας να μπορούν να ωφελούνται τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες των τοπικών κοινοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Εκτιμάται ότι περίπου 6 000 έως 8 000 τοπικές κοινότητες θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα WiFi4EU έως το 2020.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Το πρόγραμμα WiFi4EU θα είναι ανοικτό σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, κ.λπ.


Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης