Παρασκευή
27 Μαΐου 2022
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4268RSS FEED
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΑDΗμερίδα για την «Ανοιχτή Συνεργατική Διακυβέρνηση»
13/02/2013
Ημερίδα με θέμα την «Ανοιχτή Συνεργατική Διακυβέρνηση» διοργανώνουν το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.E.Φ.Ε. «Δημόκριτος» την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου.

Σκοπός της ημερίδας, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΝΟΜΑD ("Policy Formulation and Validation through non-moderated Crowdsourcing"), είναι να παρουσιαστούν καινοτόμες και βέλτιστες πρακτικές, καθώς και ερευνητικές προσεγγίσεις στον τομέα της Ηλεκτρονικής, Ανοικτής, Συνεργατικής Διακυβέρνησης.

Παράλληλα με την παρουσίαση των συγκεκριμένων έργων και λύσεων, στόχος είναι να γίνει συζήτηση πάνω στις ενέργειες και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στην Ελλάδα για την αξιοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την ανοικτή, συνεργατική διακυβέρνηση.

Το NOMAD είναι ένα ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και υλοποιείται από ομάδα 9 ευρωπαϊκών φορέων υπό το συντονισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στοχεύει στην δημιουργία εργαλείων για την διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικών με επεξεργασία πληροφορίας από τον παγκόσμιο ιστό. Τα εργαλεία αυτά απευθύνονται σε φορείς χάραξης πολιτικής και τους επιτρέπουν να ανιχνεύουν, να διερευνούν και να κατανοούν την επίδραση της πολιτικής τους ατζέντας στο κοινό αίσθημα.

Το NOMAD θα καταγράφει και θα επεξεργάζεται τις απόψεις που οι πολίτες εκφράζουν στο διαδίκτυο για τις πολιτικές προτάσεις επιτυγχάνοντας την πιο άμεση εμπλοκή της διαδικτυακής κοινότητας στη λήψη αποφάσεων.
Οι συνεργαζόμενοι φορείς για την υλοποίηση του έργου είναι το Ε.Κ.E.Φ.Ε. «Δημόκριτος», το Ελληνικό και το Αυστριακό Κοινοβούλιο, το ινστιτούτο Fraunhofer Γερμανίας καθώς και οι εταιρίες Google, ATC, Kantor και Critical Publics.

Στα πλαίσια της ημερίδας θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα πρώτα αποτελέσματα του έργου NOMAD, με εκπροσώπους επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και μέλη μη κυβερνητικών οργανισμών.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος, ενώ η ημερίδα θα ξεκινήσει στις 14:00 και θα ολοκληρωθεί στις 18:00, στο Ε.Κ.E.Φ.Ε. «Δημόκριτος». Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο wegov.blogspot.gr .