Πέμπτη
1 Οκτωβρίου 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3665RSS FEED
ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΤα θέλει όλα η Κομισιόν
01/10/2010
Ο ευρωβουλευτής Γ. Παπανικολάου
Κατά της μείωσης των δαπανών για την έρευνα και την καινοτομία λόγω της δημοσιονομικής κρίσης, τάσσεται η Ολλανδή επίτροπος Κ. Κρόες, αν και γνωρίζει πολύ καλά πως η Κομισιόν, της οποίας και η ίδια είναι μέλος, έχει ήδη αποφασίσει αυστηρές κυρώσεις κατά των χωρών που εμφανίζονται «απείθαρχες» έναντι του Συμφώνου Σταθερότητας.

«Θα ήταν κοντόθωρο να μειωθούν οι δαπάνες για την έρευνα και την καινοτομία με στόχο να εξυπηρετηθούν οι άμεσοι δημοσιονομικοί περιορισμοί στην Ελλάδα», ήταν η απάντησή της σε ερώτημα του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου σχετικά με τα προβλήματα που ενδεχομένως δημιουργεί η οικονομική κρίση στην ψηφιακή στρατηγική της Ευρώπης.

Η εντελώς θεωρητική απάντηση της κ. Επιτρόπου ανήκει σαφώς στη σφαίρα της φαντασίας, καθώς ουσιαστικά αντιφάσκει σε σχέση με την ήδη αποφασισθείσα πολιτική της Κομισιόν

Παρ’ όλα αυτά, πάντα σε θεωρητικό επίπεδο, η Επίτροπος σημειώνει ότι η στρατηγική της Επιτροπής "Ευρώπη 2020" και η πρωταρχικής σημασίας πρωτοβουλία της, "το Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη", προτείνουν τον από πλευράς κρατών μελών διπλασιασμό, από 5,5 δισ. ευρώ σε 11 δισ. ευρώ, των ετησίων δημοσίων δαπανών τους για έρευνα και ανάπτυξη «με τρόπο που να δημιουργεί μόχλευση ισοδύναμης αύξησης των ιδιωτικών δαπανών από 35 δισ. σε 70 δισ. ευρώ».

Οι επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη – πάντα κατά την Κομισιόν που, όπως φαίνεται τα θέλει όλα -  αλλά και σε καινοτομία, στην εκπαίδευση και σε τεχνολογίες που προάγουν την αποδοτική χρησιμοποίηση των πόρων θα είναι επωφελής για τους παραδοσιακούς τομείς, για τις αγροτικές περιοχές καθώς και για τις οικονομίες υψηλής εξειδίκευσης και υπηρεσιών. Δεδομένου ότι υπάρχει σαφής στόχος για αύξηση της ευρωπαϊκής Ερευνας & Ανάπτυξης στο 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) που έχει προσυπογραφεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δεδομένου ότι πρόκειται για χρήματα που επενδύουν σε ένα πιο αισιόδοξο μέλλον, οποιαδήποτε  μείωση αυτών των δαπάνων κινείται στη λάθος κατεύθυνση.

Ο κ. Παπανικολάου τόνισε στην ερώτηση του ότι η ψηφιακή στρατηγική που ανακοίνωσε η Επιτροπή ορίζει επίσης ότι μέχρι το 2010 όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο και μέχρι το 2020 τα μισά νοικοκυριά στην ΕΕ πρέπει να απολαμβάνουν ταχύτητες σύνδεσης τουλάχιστον 30 Μbps, αλλά και υπογράμμισε τη σημασία εξασφάλισης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε όλες ανεξαιρέτως της κοινωνικές ομάδες.

Από την πλευρά της, η κ. Κρόες συμμερίστηκε απόλυτα την γνλώμη του – πάντα σε θεωρητικό επίπεδο, επαναλαμβάνουμε – δίνοντας μεγάλη σημασία στην διευκόλυνση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο όχι μόνο για τους ηλικιωμένους, αλλά επίσης και για αυτούς με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, για αυτούς με χαμηλότερα εισοδήματα και για τους ανέργους. Εξάλλου, σημείωσε πως η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί παράγοντα κρίσιμης σημασίας όσον αφορά την απασχόληση αλλά, παρόλα αυτά, σήμερα ένα ποσοστό γύρω στο 30% των ευρωπαίων δηλώνει πως δεν έχει ποτέ χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο.

Στην Μυτιλήνη

Σήμερα, στις 7.30 μ.μ., στο Σινέ Αρίων στην Μυτιλήνη, η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής κ. Ρόδη Κράτσα και ο ευρωβουλευτής κ. Γ. Παπανικολάου, διοργανώνουν, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκδήλωση με θέμα «Δημιουργία – Ευκαιρίες – Ανάπτυξη. Ωρα για νέα πορεία. Οι προκλήσεις για τα νησιά».

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Νομάρχης Λέσβου Π. Βογιατζής, ο τέως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Α. Τρούμπης και ο Αν. Καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Π. Γρηγορίου.