Σαββατοκύριακo
21-22  Ιούλιος 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2862RSS FEED
ΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΕ«Σχέδιο Μάρσαλ με την Αφρική»: Γερμανική πρωτοβουλία
13/09/2017

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα 

Ριζικές αλλαγές στις σχέσεις με την Αφρική επιφέρουν οι προτάσεις της Γερμανίας για ένα «Σχέδιο Μάρσαλ με την Αφρική», που έχει , βέβαια έντονη την ευρωπαική διάσταση,και έχει τύχει συστηματικής επεξεργασίας, μετά από μακρά διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς,.

Το « Σχέδιο Μάρσαλ με την Αφρική» θα παρουσιάσει η Γερμανία ως ολοκληρωμένη, συγκεκριμένη πρόταση, στην πέμπτη Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-Αφρικής που θα πραγματοποιηθεί από 28-29 Νοεμβρίου 2017 στο Αμπιτζάν (Ακτή Ελεφαντοστού), με την επισήμανση,ότι με την Αφρική και την Ευρώπη, με τη Διεθνή Κοινότητα και όλες τις μεταρρυθμιστικες δυνάμεις, στην οικονομία και την Κοινωνία των Πολιτών, μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον,

Πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούν να επιλυθούν, μόνο σε συνεργσία με ισχυρές Αφρικανικές χώρες, δηλώνει ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Ανάπτυξης Δρ. Gerd Müller, και επισημαίνει, πως η Αφρική παρέχει μοναδικές ευκαιρίες προς αυτή την κατεύθυνση.Στην Ηπειρο αυτή, βρίσκονται περίπου οι μισές από τις 20 ταχύτατα αναπτυσσόμενες οικονομίες. Το 2035 η Αφρική θα έχει,παγκοσμίως, το μεγαλύτερο εργατικό δυναμικό.

Το Ομοσπονδιακό Υπουργειο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας,

αναμόρφωσε τη συνεργασία με τις Αφρικανικές χώρες, και ‘εδωσε νέα και σημαντική προώθηση στις σχέσεις με την Ηπειρο αυτή, μέσω του «Σχεδίου Μάρσαλ με την Αφρική»,δημιουργώντας βάσεις για μια Εταιρική Σχέση μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, πολύ πέρα από την προσανατολισμένη σε έργα κλασσική αναπτυξιακή συνεργασία

Τα βασικά σημεια του Σχεδίου Μάρσαλ με την Αφρική» έθεσε το Υπουργείο,αρχές του χρόνου πρός συζήτηση, στο πλαίσιο ανοιχτού διαλόγου με την Οικονομία, την Επιστήμη, την Εκκλησία, την Κοινωνία και την Πολιτική,με απότέλεσμα να προκύψει πλήθος νέων ιδεών, για τη νέα διάσταση της συνεργασίας με την Αφρική.

Μεταξύ άλλων, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασία και Ανάπτυξης της Γερμανίας, επιδιώκει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προυποθέσεων,που θα επιτρέψει να ευδοκιμήσουν δημόσις και ιδιωτικές επενδύσεις

​Σε αυτό το πλαίσιο προυποθέσεων ανήκουν, για παράδειγμα,μεταξύ άλλων, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οικονομική σταθερότητα, και η εκπαίδευση.

Αναπτυξιακή συνεργασία

Να σημειώσουμε, πως ’η Γερμανία που έχει αναγάγει την πολιτική της Αναπτυξιακής Συνεργασίας,θια λέγαμε, σε πρωτεραιότητα των εξωτερικών σχέσεων της χώρας, όπως συμβαίνει και με άλλες χώρες, αλλά και με την ΕΕ, έχει ιδρύσει Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, και οι Γερμανοί επιχειρηματίες, όπως και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών είναι αισθητά παρόντες στις αναπτυσσόμενες χώρες, ( υπολογίζονται σε πανω από 130).Αναπτύσσουν επιχειρηματικές δράσεις, και μετέχουν στην υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους αλλά και από πόρους της ΕΕ. Στις επενδυτικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην Αφρική και χεηματοδοτούνται από την ΕΕ,έρχεται να προστεθεί και το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο, που παρουσίασε η Επιτροπή και ακολουθεί τη διαδικασία έγκρισηε, όπως δημοσιεύσαμε,χθες.

Κοινή στρατηγική ΕΕ- Αφρικής
Η κοινή στρατηγική ΕΕ-Αφρικής εγκρίθηκε το 2007 ως ένας επίσημος δίαυλος για τις σχέσεις της ΕΕ με τις αφρικανικές χώρες. Η στρατηγική αυτή συμφωνήθηκε από την Αφρικανική Ένωση και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και από χώρες της Αφρικής και της ΕΕ.Υλοποιείται δε μέσω περιοδικών σχεδίων δράσης. Το 2014, η ΕΕ και οι αφρικανικές χώρες ενέκριναν τον οδικό χάρτη για την περίοδο 2014-2017. Οι σύνοδοι κορυφής ΕΕ-Αφρικής, σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, πραγματοποιούνται κατά κανόνα ανά τριετία.

Οι συνεδριάσεις υπουργικού επιπέδου που πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, και στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι χωρών της ΕΕ και της Αφρικής, η Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της ΕΕ

Η πέμπτη σύνοδος κορυφής ΕΕ-Αφρικής που θα πραγματοποιηθεί από 28-29 Νοεμβρίου 2017 στο Αμπιτζάν (Ακτή Ελεφαντοστού), θα έχει ως θεμα την επένδυση στους νέους, καθότι το ζήτημα αυτό αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και για την Αφρική.

Το 2014, στην τέταρτη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικής συμμετείχαν πάνω από 60 ευρωπαίοι και αφρικανοί ηγέτες προκειμένου να συζητήσουν το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Αφρικής και να συσφίξουν τους δεσμούς μεταξύ των δύο ηπείρων.

Blog:marina anastas.kourbela

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης