Σαββατοκύριακo
26-27  Μαίου 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2806RSS FEED
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΜέχρι το τέλος του έτους οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες
14/09/2017

Μέχρι το τέλος του έτους το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να έχει καθορίσει νέες αντικειμενικές αξίες για τα ακίνητα σε όλη τη χώρα στα επίπεδα ή κοντά στις πραγματικές τιμές.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο, οι αλλαγές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Έργο που φαντάζει ιδιαίτερα δύσκολο και δεν αποκλείεται την τελευταία στιγμή λίγο πριν την εκπνοή του έτους να αποφασιστεί να γίνει μια επικαιροποίηση των τιμών ζώνης των ακινήτων.

Τις διαδικασίες επισπεύδει η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου η οποία με απόφαση της, ανάβει το πράσινο φως στη λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία καλείται να συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται, προκειμένου να μη χαθούν τα χρονοδιαγράμματα.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να προσκαλεί κατά την κρίση του στις συνεδριάσεις κυβερνητικά στελέχη και Φορείς του Δημοσίου τομέα, υπηρεσιακούς παράγοντες, ειδικούς εμπειρογνώμονες, φορείς του ιδιωτικού τομέα και άλλα πρόσωπα που μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη εκτέλεση του έργου της, ενώ η Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της, ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και ενημερώνεται με εισηγήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία.

Στη Διαρκή Επιτροπή συμμετέχουν οι εξής: α) Ο Υπουργός Οικονομικών, ως Πρόεδρος, β) ο Γενικός Γρα΅΅ατέας του Υπουργείου Εσωτερικών, γ) ο Γενικός Γρα΅΅ατέας Δη΅όσιας Περιουσίας, δ) ο Γενικός Γρα΅΅ατέας Πληροφοριακών Συστη΅άτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονο΅ικών, ε) ο Γενικός Γρα΅΅ατέας Υποδο΅ών του Υπουργείου Υποδο΅ών και Μεταφορών, στ) ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δη΅οσίων Εσόδων, ζ) ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, η) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, θ) ο Πρόεδρος της εταιρείας «Εθνικό Κτη΅ατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.», ι) ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επι΅ελητηρίου Ελλάδος, ια) ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συ΅βολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, ιβ) ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκτι΅ητών Ελλάδος, ως ΅έλη της Επιτροπής.

Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώνεται με την πρόταση του συστήματος καθορισμού τιμών ζώνης και συντελεστών προσδιορισμού των αξιών ακινήτων, που θα πρέπει να αντανακλούν κατά το δυνατόν τις αγοραίες τιμές, όπως επίσης με την πρόταση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων.


Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης