Παρασκευή
24 Μαΐου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3169RSS FEED
ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ;Σώζοντας τον Πλανήτη: Πόσο κοστίζει;
14/03/2019

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

 

Συνήθως, μιλάμε για κόστος και επιβαρύνσεις, όταν αναφερόμαστε στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, τα άμεσα και έμμεσα οφέλη από επιτυχημένες, τέτοιες δράσεις, είναι πολύ μεγάλα έως τεράστια, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός, ότι πέρα από τις επιπτώσεις στην οικονομία σώζονται ζωές. Αυτό που δεν αντικαθίσταται.

 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΕ, ο εκσυγχρονισμός και η απαλλαγή της οικονομίας της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές θα έχει ως αποτέλεσμα την τόνωση επιπλέον επενδύσεων. Σήμερα περίπου το 2 % του ΑΕΠ επενδύεται στο ενεργειακό σύστημα της ΕΕ, και τις σχετικές υποδομές . Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να αυξηθεί σε 2,8 % (ή κατά 520-575 δισ. ευρώ το χρόνο) για να επιτευχθεί ο στόχος για μια οικονομία μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν πολύ μεγαλύτερες επενδύσεις σε σύγκριση με το βασικό σενάριο, ύψους 175 έως 290 δισ. ευρώ ετησίως . Το ποσό των 290 δισ. αντιστοιχεί περίπου, με δύο ετήσιους προυπολογισμο΄’υς της ΕΕ.

Σ’ αυτό συμφωνεί και η ειδική έκθεση της IPCC η οποία αναφέρει ότι μεταξύ του 2016 και του 2035 απαιτείται να επενδυθούν στο ενεργειακό σύστημα ποσά ίσα με το 2,5 % του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ωστόσο, ορισμένες επιλογές, όπως η ταχεία μετάβαση προς την κυκλική οικονομία και οι αλλαγές στη συμπεριφορά, μπορούν να μειώσουν την ανάγκη για πρόσθετες επενδύσεις.

 

Άμεσες επιπτώσεις στον άνθρωπο

Ταυτόχρονα, μπορεί να σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Μπορεί να γίνει μεγάλη εξοικονόμηση δαπανών στον τομέα της υγείας. Σήμερα, η ατμοσφαιρική ρύπανση, κύριες αιτίες της οποίας είναι τα ορυκτά καύσιμα, οι βιομηχανικές διεργασίες, η γεωργία και τα απόβλητα, προκαλεί σοβαρές ασθένειες και σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόωρους θανάτους στην ΕΕ κάθε χρόνο. Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν επίσης τις κύριες πηγές αερίων του θερμοκηπίου.

Η επίτευξη μιας οικονομίας μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εκτός από τα μέτρα για την ατμοσφαιρική ρύπανση που ήδη εφαρμόζονται, θα μειώσει τον αριθμό των πρόωρων θανάτων που οφείλονται σε λεπτά σωματίδια κατά 40 % τουλάχιστον και τις δαπάνες για βλάβες στην υγεία κατά περίπου 200 δισ. ευρώ το χρόνο.

marina anastas.kourbela