Πέμπτη
24 Μαΐου 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2804RSS FEED
ΣΤΟ 2,7% Η ΑΠΟΔΟΣΗΟΔΔΗΧ: Άντληση 812,5 εκατ. από τρίμηνα έντοκα γραμμάτια
12/01/2017

Το ποσό των 813 εκατ. ευρώ άντλησε ο ΟΔΔΗΧ, μετά από δημοπρασία εντόκων γραμματίων, διάρκειας τριών μηνών.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,70% ενώ οι προσφορές υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό (625 εκατ. ευρώ) κατά 1,3 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα¬σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου¬ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου, στις 12.00 το μεσημέρι.


Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης