Πέμπτη
13 Δεκεμβρίου 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3007RSS FEED
ΕΕ: Αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων
12/12/2018

Το Συμβούλιο με σύσταση στα κράτη μέλη ζητεί να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για αυτόματη, αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αποτελεσμάτων περιόδων μάθησης στο εξωτερικό εως το 2025.