Σαββατοκύριακo
18-19  Ιανουαρίου 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3408RSS FEED
Στήριξη στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
17/01/2020

Το Ευρωκοινοβούλιο στηρίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τονίζοντας τις προκλήσεις συμπεριλαμβανομένης μίας δίκαιης και συμμετοχικής μετάβασης καθώς και την ανάγκη για φιλόδοξους ενδιάμεσους στόχους.