Τρίτη
21 Αυγούστου 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2893RSS FEED
Brexit: Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος
20/08/2018

Με σχέδιο κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, η ΕΕ θα προσαρμόσει τη χάραξη του διαδρόμου Βόρεια Θάλασσα – Μεσόγειος.Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης