Σαββατοκύριακo
15-16  Ιουνίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5018RSS FEED
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του elzoni.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας  (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωαπικού Δικαίου, οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Το elzoni.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος και ενεδεχόμενου νομικού πλαισίου. Ο επισκέπτης/χρήστης του elzoni.gr σημαίνει ότι αποδέχεται τους όρους αυτούς.