Σαββατοκύριακo
3-4  Ιουνίου 2023
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4640RSS FEED
ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝΣημαντική πρωτοβουλία για το γραφένιο
25/06/2014

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα 

Η Εμβληματική Πρωτοβουλία για το Γραφένιο, μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον τομέα της έρευνας, έχει διπλασιαστεί σε μέγεθος.

Εξήντα έξι νέοι εταίροι καλούνται να συμμετάσχουν στην κοινοπραξία με βάση τα αποτελέσματα πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ.

Τι είναι η Εμβληματική Πρωτοβουλία για το Γραφένιο 

Η Εμβληματική Πρωτοβουλία για το Γραφένιο @GrapheneCA συνιστά ευρωπαϊκή επένδυση 1 δισ. ευρώ για τα προσεχή 10 χρόνια. Είναι μία από τις Εμβληματικές Πρωτοβουλίες για τις Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες @FETFlagships τις οποίες ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2013.

Στόχος του προγράμματος των πρωτοβουλιών αυτών είναι να δοθεί ώθηση στην πρωτοποριακή έρευνα που οδηγεί σε μεγάλες ανακαλύψεις και σημαντικά οφέλη για την ευρωπαϊκή κοινωνία και βιομηχανία. Πρόκειται για ιδιαίτερα φιλόδοξες πρωτοβουλίες που απαιτούν στενή συνεργασία με τους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς χρηματοδότησης, τη βιομηχανία και εταίρους εκτός ΕΕ.

Η έρευνα για τις τεχνολογίες νέας γενιάς έχει καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Γι’ αυτό 2,7 δισ. ευρώ θα επενδυθούν στις Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες στο πλαίσιο του νέου προγράμματος έρευνας Ορίζοντας 2020 #H2020 (2014-2020), κάτι που σημαίνει σχεδόν τριπλασιασμό του προϋπολογισμού σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα έρευνας, FP7. Οι δράσεις στο πλαίσιο των Μελλοντικών και Αναδυόμενων Τεχνολογιών αποτελούν μέρος του πυλώνα Αριστεία στην Επιστήμη του προγράμματος "Ορίζοντας 2020".

Το γραφένιο κατασκευάστηκε και δοκιμάστηκε στην Ευρώπη, γεγονός που οδήγησε στο βραβείο Νόμπελ Φυσικής του 2010, το οποίο απέσπασαν οι Andre Geim και Konstantin Novoselov του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ.

Χάρη στην Εμβληματική Πρωτοβουλία για το Γραφένιο, για την οποία διατίθεται 1 δισ. ευρώ, η Ευρώπη θα μπορέσει να μετατρέψει την επιστημονική έρευνα αιχμής σε εμπορεύσιμα προϊόντα. Αυτή η μείζονος σημασίας πρωτοβουλία δίνει στην Ευρώπη ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια κούρσα για την ανάπτυξη των τεχνολογιών του γραφενίου.

Ο καθηγητής Andrea Ferrari, διευθυντής του Cambridge Graphene Centre και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας για το Γραφένιο έκανε το εξής σχόλιο για τυο θέμα:«Είναι μια σημαντική ενίσχυση  των τεράστιων προσπαθειών που καταβάλλουμε προκειμένου το γραφένιο και τα συναφή υλικά να περάσουν από το εργαστήριο στο εργοστάσιο, έτσι ώστε η ηγετική θέση που κατέχει παγκοσμίως η Ευρώπη στην επιστήμη του γραφενίου να μεταφραστεί σε τεχνολογία και να δημιουργηθεί ένας νέος κλάδος γραφενίου με οφέλη για την Ευρώπη από πλευράς τόσο ανταγωνιστικότητας όσο και δημιουργίας θέσεων εργασίας". 

Δηλώσεις Νέιλι Kroes

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.Νέιλι Kroes και επίτροπος υπεύθυνη για την Ψηφιακή Ατζέντα, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη διεύρυνση της κοινοπραξίας και δήλωσε:«Η Ευρώπη έχει ηγετικό ρόλο στην επανάσταση του γραφενίου. Αυτό το «θαυματουργό» υλικό μπορεί να βελτιώσει ριζικά τη ζωή μας: ανοίγει νέους ορίζοντες στην ιατρική τεχνολογία, όπως η  δημιουργία τεχνητού αμφιβληστροειδούς, και δίνει νέα ώθηση στην ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικών μεταφορών χάρη στη χρήση ελαφρών και υπεραποδοτικών μπαταριών. Όσο περισσότερο αξιοποιούμε τις δυνατότητες του γραφενίου τόσο το καλύτερο!»

Blog:marina anastas.kourbela