Σαββατοκύριακo
15-16  Ιουνίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5018RSS FEED
ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Γ. Ε. ΔΟΥΔΟΥΜΗΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (1683-2018)
10/10/2018

Το βιβλίο ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (1683-2018), (146 σελίδες, 10 έγχρωμοι χάρτες, ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΝΟΤΗ ΚΑΡΑΒΙΑ, Ασκληπιού 35, Αθήνα), του Γεωργίου Ε. Δουδούμη μόλις κυκλοφόρησε και εξετάζει τις κύριες εξελίξεις στη Βαλκανική από τη χρονιά της δεύτερης πολιορκίας της Βιέννης (1683) μέχρι σήμερα.

Η αποτυχημένη νέα προσπάθεια των Οθωμανών να κατακτήσουν την πρωτεύουσα της Αυστρίας, ακολουθήθηκε από την υπογραφή της  Συνθήκης Ειρήνης του Κάρλοβιτς (1699), η οποία σηματοδοτεί, αφενός τη σταδιακή υποχώρησή τους μέχρι τη σχεδόν ολοκληρωτική εκδίωξή τους από την Ευρώπη, που σφραγίστηκε ουσιαστικά με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου μετά τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο (1913), αφετέρου την εφαρμογή μιας φιλόδοξης επεκτατικής πολιτικής της Αυστρίας με το βλέμμα στραμμένο στα Βαλκάνια.

Στα πολεμικά γεγονότα και στις διπλωματικές εξελίξεις στα Βαλκάνια πρωταγωνίστησαν μέχρι τη ναυμαχία του Ναυαρίνου οι Οθωμανοί, οι Αυστριακοί και οι Ρώσοι στην προσπάθειά τους, οι μεν Οθωμανοί να κρατήσουν τα κεκτημένα, οι δε Αυστριακοί και Ρώσοι να επεκταθούν μέχρι τη Θεσσαλονίκη και τον Εύξεινο Πόντο αντίστοιχα. Ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος (192-1913) ξεχωρίζει, διότι έγινε από Βαλκάνιους προς εξυπηρέτηση των δικών τους εθνικών συμφερόντων χωρίς συμμετοχή κάποιας Μεγάλης Δύναμης.

Η ναυμαχία του Ναυαρίνου υπήρξε η αφετηρία έντονης συμμετοχής στα δρώμενα στα Βαλκάνια της Γαλλίας και της Αγγλίας με χρονική κορύφωση των εμπλοκών τους στον 20ο αιώνα, αρχής γενομένης με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έληξε με τη διάλυση των δύο μεγάλων αυτοκρατοριών, της αυστριακής και της οθωμανικής, στα ερείπια των οποίων κτίστηκαν νέα εθνικά κράτη.

Το βιβλίο απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό, χωρίς να λείπουν οι απαραίτητες παραπομπές και επεξηγήσεις, ενώ πλούσια είναι η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία που καλύπτει πλήρως όλα τα κεφάλαια του βιβλίου. Έχει ληφθεί μέριμνα, ώστε με χρονολογικά συνεπείς αναφορές στις διάφορες Συνθήκες Ειρήνης, που σφράγισαν τις εξελίξεις, και με τη βοήθεια 10 έγχρωμων χαρτών, να διευκολύνεται ο αναγνώστης να παρακολουθεί χωρίς χρονικά κενά την ιστορική πορεία και τις αλλαγές του πολιτικού χάρτη των Βαλκανίων σε συνδυασμό με τις κινήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων προς εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων.

Ο συγγραφέας, οικονομολόγος και πρώην οικονομικός διπλωμάτης, ο οποίος έχει συγγράψει τα τελευταία 27 χρόνια άλλα δέκα τέσσερα βιβλία με θέμα τις βαλκανικές εξελίξεις (ένα έχει μεταφραστεί στη βουλγαρική γλώσσα), προσεγγίζει το θέμα επιστημονικά και προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό, με χρήσιμες επισημάνσεις και στρωτή γλώσσα, μια εύληπτη συνοπτική Βαλκανική Ιστορία, που φθάνει στο βαλκανικό σήμερα.

Το βιβλίο τιμάται 12 ευρώ.