Παρασκευή
1 Δεκεμβρίου 2023
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4821RSS FEED
ΕΕ: Δέσμη μέτρων 140 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού Έμπολα
10/09/2014

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε  τη χορήγηση 140 εκατ. ευρώ στις χώρες που πλήττονται από τον ιό Έμπολα στη Δυτική Αφρική: Γουϊνέα, Σιέρα Λεόνε, Λιβερία και Νιγηρία.

Τα 38 εκατ. ευρώ της νέας δέσμης μέτρων θα διατεθούν ειδικά στις κυβερνήσεις των χωρών αυτών για να τις βοηθήσουν να ενισχύσουν τις υπηρεσίες υγείας (π.χ. μέσω στήριξης των κέντρων θεραπείας ή των εργαζομένων στον τομέα της υγείας), τόσο κατά τη διάρκεια της κρίσης όσο και κατά τη φάση της ανάκαμψης. Θα παρασχεθεί επίσης στήριξη στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της ύδρευσης και της αποχέτευσης, οι οποίοι είναι καθοριστικοί για την προστασία της υγείας του πληθυσμού.

Συγκεκριμένα, το συνολικό πακέτο των 140 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθεί ως εξής:

•      Ποσό 38 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, η ασφάλεια των τροφίμων, η υδροδότηση και η αποχέτευση.

•      Ποσό 5 εκατ. ευρώ για κινητά εργαστήρια που θα ανιχνεύουν τον ιό, καθώς και για την κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας (ως τμήμα του χρηματοδοτικού μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη - IcSP).

•       Ποσό 97,5 εκατ. ευρώ για δράσεις δημοσιονομικής στήριξης (ΔΣ) στη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα των κυβερνήσεων να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες –ιδίως στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης- και μακροοικονομική σταθερότητα.

Η επιδημία

Το γεγονός ότι στις χώρες της Δυτικής Αφρικής που έχουν πληγεί από τον ιό τα κρούσματα αυξάνονται συνεχώς αποκαλύπτει, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ άλλων, την ανεπάρκεια των σημερινών συστημάτων υγείας που διαθέτουν οι χώρες αυτές. Η μετάδοση μπορεί να ελεγχθεί με τα κατάλληλα μέτρα και εργαλεία, αλλά απαιτείται και η ενεργός συμμετοχή των τοπικών και των διεθνών εταίρων. Κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην απομόνωση των χωρών αυτών απλώς θα επιδείνωνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Πολλές ευρωπαϊκές ομάδες ειδημόνων του Ευρωπαϊκού Κινητού Εργαστηρίου που ασχολούνται με τις επικίνδυνες μεταδοτικές ασθένειες έχουν αποσταλεί στη Γουινέα και τη Νιγηρία (και μία θα φθάσει στη Λιβερία την επόμενη εβδομάδα). Οι ομάδες αυτές διαθέτουν κινητά εργαστήρια για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όσον αφορά τη διάγνωση του ιογενούς αιμορραγικού πυρετού, τη γρήγορη ανάλυση των δειγμάτων και την επιβεβαίωση των κρουσμάτων.

Πρόκειται για την πρώτη επιδημία του Έμπολα στην περιοχή. Ο ιός μεταδίδεται εξαιρετικά εύκολα, από άνθρωπο σε άνθρωπο και μέσω επαφής με το αίμα και τα σωματικά υγρά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται επίσης στενά με τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς και ο συντονισμός των μέτρων. Φυλλάδιο με ταξιδιωτικές οδηγίες έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας και είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/14/520: The EU's response to help fight the Ebola outbreak in West Africa