Παρασκευή
1 Δεκεμβρίου 2023
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4821RSS FEED
Ν. Χρυσόγελος: Να μας αφυπνίσουν οι συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων
11/03/2014

"Τα ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουν πλήξει το τελευταίο διάστημα πολλές χώρες της ΕΕ (Ισπανία, Πορτογαλία, Βρετανία, Ελλάδα, Ιταλία), αλλά και περιοχές εκτός ΕΕ. Επιβεβαιώνεται καθημερινά ότι όλες οι κοινωνίες κινδυνεύουν σοβαρά. Για τους κινδύνους μας έχουν προειδοποιήσει εγκαίρως εκθέσεις διεθνών οργανισμών, όπως η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η έκθεση του Νικ. Στερν. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, ότι πρέπει δηλαδή να λάβουμε αποτελεσματικά μέτρα για να προστατέψουμε το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Αλλά απαιτείται πολιτική βούληση, δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια συνεχώς και να τα ανοίγουμε τρομαγμένοι μόνο όταν συντελούνται οι καταστροφές. Το Συμβούλιο Υπουργών και η Σύνοδος Κορυφής τον Μάρτιο πρέπει να δεσμευτούν σε φιλόδοξους στόχους και μέτρα, τουλάχιστον στη βάση αυτών που ζητάει το Ευρωκοινοβούλιο για μείωση αερίων θερμοκηπίου 40%, μείωση της σπατάλης ενέργειας 40% και αύξηση της παραγωγής ενέργειας κατά 30%. Αν δεν πάρουμε μέτρα, το κόστος σε επίπεδο θυμάτων, καταστροφών, οικονομικής ζημιάς θα είναι όλο και πιο δυσβάστακτο", τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων κι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, λαμβάνοντας το λόγο κατά την συζήτηση στις 27/2/2014 στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, με θέμα τις «Συνέπειες των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε διάφορα κράτη μέλη".

Ο Νίκος Χρυσόγελος επισήμανε: «Παράλληλα με την ενίσχυση των πολιτικών και των μέτρων προστασίας του κλίματος και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, που επηρεάζει όλες τις υποδομές και τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας μας, χρειάζεται να προσαρμόσουμε τις πολιτικές πολιτικής προστασίας αλλά και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα χρήσης των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης. Με ευθύνη των κυβερνήσεων ο ετήσιος προϋπολογισμός του σημαντικού για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές Ταμείου θα είναι περιορισμένος κατά 50%,  από 1 δις ετησίως που είχε παλιότερα, σε 500 εκατομ. ετησίως. Με δεδομένη την αύξηση της συχνότητας, της έντασης και της καταστροφικότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων πρέπει να ενσωματώσουμε την κλιματική διάσταση σε όλα τα προγράμματα και έργα που θα πραγματοποιηθούν με ενίσχυση από τα Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνοχής για την επόμενη περίοδο 2014-2020.

Επίσης, θα πρέπει να ενσωματωθούν οι αρχές της "πρόληψης" και η "προσέγγιση του Οικοσυστήματος" σε όλα τα σχέδια και τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών από φυσικές καταστροφές, που θα χρηματοδοτούνται από εδώ και πέρα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται οι ίδιες καταστροφές λόγω λανθασμένων ανθρώπινων παρεμβάσεων ή κατασκευαστικών λαθών. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτές οι θέσεις που είχα καταθέσει ως εισηγητής των Πράσινων υιοθετήθηκαν από το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και ενσωματώνονται, μετά τον διάλογο μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου, Κομισιόν και Συμβουλίου, στον νέο Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης.

Επίσης, πρέπει να προετοιμαστούμε καλύτερα στο πλαίσιο των πολιτικών Πολιτικής Προστασίας, με την εκπόνηση μέχρι το 2015 μελετών για την πρόληψη πλημμυρών, αλλά και προγραμμάτων ανάλυσης κινδύνου, έγκαιρης προειδοποίησης κι αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων και αποτελεσματικής κινητοποίησης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Έτσι μόνο θα διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία χρησιμοποιούνται όντως με ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο", σημείωσε ο Νίκος Χρυσόγελος.
 

(Ομιλία στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για προστασία του κλίματος, εργαλεία για πρόληψη κι αποκατάσταση των καταστροφών)