Σαββατοκύριακo
20-21  Ιούλιος 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5053RSS FEED
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣEE: Απαγόρευση εισαγωγών αλιευτικών από τη Σρι Λάνκα
16/10/2014

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

Την απαγόρευση των εισαγωγών προϊόντων αλιείας από τη Σρι Λάνκα πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αντισταθμιστούν τα οφέλη που προκύπτουν από την παράνομη αλιεία.

Το μέτρο αυτό λαμβάνεται αφού προηγήθηκαν επίπονες συνομιλίες επί τέσσερα χρόνια με τη συγκεκριμένη χώρα η οποία δεν κατόρθωσε τελικά να αποδείξει ότι αντιμετωπίζει ικανοποιητικά την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ).

Στον αντίποδα, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το Μπελίζ, τα νησιά Φίτζι, ο Παναμάς, το Τόγκο και το Βανουάτου, που είχαν λάβει προειδοποιήσεις ταυτόχρονα με τη Σρι Λάνκα, έλαβαν τα αναγκαία μέτρα για την επιτυχή αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας.

Έτσι, η Επιτροπή προτείνει την άρση των εμπορικών μέτρων που είχε επιβάλει στο Μπελίζ φέτος τον Μάρτιο.

Η Σρι Λάνκα πρέπει να αντιμετωπίσει την παράνομη αλιεία 

Σύμφωνα με εκτίμηση της Επιτροπής, η Σρι Λάνκα δεν έχει αντιμετωπίσει επαρκώς τις ατέλειες του συστήματός της για τον έλεγχο της αλιείας, οι οποίες είχαν επισημανθεί τον Νοέμβριο του 2012. Τα κυριότερα προβλήματα του συστήματος εντοπίζονται στον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ελέγχου, στην έλλειψη αποτρεπτικών κυρώσεων για τον στόλο ανοικτής θάλασσας, καθώς και στην μη τήρηση των διεθνών και περιφερειακών αλιευτικών κανόνων.

Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή απαγορεύει τις εισαγωγές στην ΕΕ αλιευτικών προϊόντων που αλιεύονται από σκάφη της Σρι Λάνκα. Για να αποφευχθεί η διαταραχή εμπορικών συναλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη, τα εμπορικά μέτρα θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή στα μέσα του Ιανουαρίου 2015, δηλαδή τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Επιβεβαιωμένη πρόοδος για το Μπελίζ, τα Φίτζι, τον Παναμά, το Τόγκο και το Βανουάτου 

Επίσης, η Επιτροπή πρότεινε τη διαγραφή του Μπελίζ από τον κατάλογο των τρίτων χωρών που δεν συνεργάζονται για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας, και την άρση των εμπορικών μέτρων που είχαν επιβληθεί στη χώρα τον Μάρτιο 2014. Το Μπελίζ έχει αποδείξει την προσήλωσή του στη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου του και στη θέσπιση νέων κανόνων επιθεώρησης, ελέγχου και παρακολούθησης των σκαφών. Το Συμβούλιο θα εγκρίνει τη σχετική απόφαση.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή ανήγγειλε επίσης την άρση των μέτρων κατά του Μπελίζ, των Φίτζι, του Παναμά, του Τόγκο και του Βανουάτου, που είχαν λάβει επίσημη προειδοποίηση τον Νοέμβριο 2012. Οι χώρες αυτές έλαβαν συγκεκριμένα μέτρα για την επίλυση διαπιστωθέντων προβλημάτων και απέδειξαν τη δέσμευσή τους για ολοκλήρωση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας. 

Η Επιτροπή παρέτεινε τη συνεργασία με την Κορέα, το Κουρασάο και τη Γκάνα μέχρι τον Ιανουάριο 2015. Οι χώρες αυτές, που είχαν λάβει επίσημη προειδοποίηση τον Νοέμβριο 2013, αν και σημείωσαν περιορισμένη πρόοδο, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προβούν στις αναγκαίες αλλαγές. 

Η κα Δαμανάκη δήλωσε για το θέμα αυτό, οτι οι βελτιώσεις που επέφερε το Μπελίζ στο σύστημά του για τον έλεγχο της αλιείας, από τότε που έλαβε «κόκκινη κάρτα», δείχνουν ότι η μάχη της ΕΕ κατά της παράνομης αλιείας αποδίδει καρπούς. Η επίσημη συνεργασία με την ΕΕ βοήθησε τη χώρα αυτή να προχωρήσει προς μια βιώσιμη αλιεία. Το ίδιο ισχύει για το Μπελίζ, τα Φίτζι, τον Παναμά, το Τόγκο και το Βανουάτου. Όπως επισήμανε ηΕπίτρποςκαΔαμανάκη, η θετική στάση αυτών των χωρών πρέπει να χρησιμεύσει ως παράδειγμα για άλλες χώρες που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση.

 

Blog:marina anastas.kourbela