Σαββατοκύριακo
20-21  Ιούλιος 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5053RSS FEED
ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝΝέες οδηγίες για βάρος γυναικών στην εγκυμοσύνη
08/09/2017

Οι διεθνείς υγειονομικοί οργανισμοί συμπεριλαμβανομένου του Institute of Medicine των ΗΠΑ εξέδωσαν νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αύξηση του βάρους στην εγκυμοσύνη, με βάση τον ΔΜΣ της γυναίκας.

Όπως αναφέρουν οι οδηγίες, ο ΔΜΣ υπολογίζεται όταν διαιρεθεί το νυν βάρος (σε κιλά) με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα (kg/m2). Αναλόγως με το πηλίκο, το σωματικό βάρος ταξινομείται ως εξής:

 • Κάτω από 18,5 = λιποβαρές άτομο (επικίνδυνα χαμηλό σωματικό βάρος)
 • Από 18,5 έως 24,9 = φυσιολογικό βάρος
 • Από 25 έως 29,9 = υπέρβαρο άτομο
 • Από 30 και πάνω = παχυσαρκία

Τα όρια της αύξησης του βάρους της γυναίκας που κυοφορεί ένα έμβρυο είναι (για τελειόμηνη κύηση):

 • Αν είναι λιποβαρής: 13 έως 18 κιλά
 • Αν έχει φυσιολογικό βάρος: 11 έως 16 κιλά
 • Αν είναι υπέρβαρη: 7 έως 11 κιλά
 • Αν είναι παχύσαρκη: 5 έως 9 κιλά

Για τις γυναίκες που κυοφορούν δίδυμα, μοιραία συνιστώνται περισσότερα κιλά:

 • Για όσες έχουν φυσιολογικό βάρος: 17 έως 24 κιλά
 • Για όσες είναι υπέρβαρες: 14 έως 23 κιλά
 • Για τις παχύσαρκες: 11 έως 19 κιλά.

Ωστόσο δεν έχουν εκδοθεί οδηγίες για τις λιποβαρείς γυναίκες που κυοφορούν δίδυμα.