Πέμπτη
27 Ιουνίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3203RSS FEED
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤΣτο 1,1% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο
12/10/2018

Αύξηση 1,1% σημείωσε ο γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016 είχε σημειωθεί αύξηση 1,0%.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2018, παρουσίασε αύξηση 2,0% έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2017 - Σεπτεμβρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2016 - Σεπτεμβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,6% έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2016 - Σεπτεμβρίου 2017 με το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2015 – Σεπτεμβρίου 2016.