Τρίτη
16 Απριλίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4958RSS FEED
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΜείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα πλοία
05/05/2015

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός θα υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες πλοίων που χρησιμοποιούν τα λιμάνια της ΕΕ να παρακολουθούν και να αναφέρουν σε ετήσια βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των πλοίων τους.

Ο κανονισμός που υπερψήφισε το ΕΚ θα τεθεί σε ισχύ από το 2018 για όλα τα πλοία άνω των 5.000 μικτών τόνων (GT), ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένα. Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ο κανονισμός θεσπίζει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα για την παρακολούθηση, την υποβολή αναφορών και την επαλήθευση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των πλοίων, προκειμένου να βελτιωθεί η πληροφόρηση σχετικά με την αποδοτικότητά τους και να ενθαρρυνθεί η μείωση των εκπομπών και της κατανάλωσης καυσίμων.

"Οι θαλάσσιες μεταφορές δεν περιλαμβάνονται στα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου", δήλωσε ο εισηγητής José Inácio Faria (Φιλελεύθεροι, Πορτογαλία) προσθέτοντας τα εξής: "Αυτό που ψηφίσαμε σήμερα είναι ένα πρώτο βήμα για τη μείωση αυτών των εκπομπών. Εάν δεν αναλάβουμε δράση, οι εκπομπές της ναυτιλίας θα αυξηθούν κατά περίπου 50% μέχρι το 2030. Η νομοθεσία αυτή θα ισχύει για όλα τα πλοία που διέρχονται από τα ευρωπαϊκά λιμάνια, και θα μας δώσει τη δυνατότητα να επηρεάσουμε τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τη συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους μας και να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα βήματα θα οδηγήσουν στην επίτευξη μιας φιλόδοξης διεθνούς συμφωνίας".

Οι απαιτήσεις για παρακολούθηση, αναφορά και επαλήθευση θα ισχύουν για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προκύπτουν από τη μετακίνηση των πλοίων από, προς, και μεταξύ των λιμένων της ΕΕ. Ο κανονισμός καλύπτει όλα τα πλοία άνω των 5.000 μικτών τόνων (GT), με εξαίρεση τα εξής πλοία:

• αλιευτικά σκάφη (αλίευσης ή / και μεταποίησης),
• πολεμικά πλοία,
• βοηθητικά πολεμικά πλοία,
• ξύλινα πλοία πρωτόγονης κατασκευής,
• στα σκάφη χωρίς μηχανική πρόωση, και
• στα πλοία που ανήκουν σε δημόσιες αρχές και χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς


Μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις

Ο κανονισμός αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις κάνοντας τις μετρήσεις όσο το δυνατόν πιο ακριβείς. Η αναφορά για την αποδοτικότητα των πλοίων, η οποία μετράται σε σχέση με την ποσότητα του φορτίου που μεταφέρουν, θα γίνεται για όλες τις κατηγορίες πλοίων. Ωστόσο, περιλαμβάνονται λεπτομερείς ειδικοί κανόνες για κάθε κατηγορία πλοίου.

Όταν η αναφορά του ιδιοκτήτη για τις εκπομπές του πλοίου πληροί τις απαιτήσεις, ένας ανεξάρτητος ελεγκτής θα παραδίδει ειδικό έγγραφο που θα βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τους νέους κανόνες. Τα πλοία θα πρέπει να φέρουν αυτά τα έγγραφα επί του σκάφους και θα υπόκεινται σε έλεγχο από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία θα καθορίζουν τις κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις.

Ιστορικό

Η διεθνής ναυτιλία παραμένει το μόνο μέσο μεταφοράς που δεν έχει ακόμη περιληφθεί στα μέτρα της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών προκαλεί το 4% του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον.