Παρασκευή
26 Απριλίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3140RSS FEED
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΕΕμπορευματικές Συναλλαγές Ελλάδας-Μάιος 2018
13/07/2018

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η βελτίωση του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας συνεχίστηκε και το Μάιο 2018.


Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές μας για το μήνα Μάιο ανήλθαν στο ποσό των 2,9 δις. ευρώ έναντι 2,6 δις. ευρώ το Μάιο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 369,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,4%, ενώ αντίστοιχα θετική ήταν και η εικόνα των εξαγωγών μας εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,4%. Όσον αφορά στις εισαγωγές για το Μάιο 2018, αυτές παρουσίασαν αύξηση κατά 2,2% σε ετήσια βάση, ενώ το εμπορικό έλλειμμα για το εξεταζόμενο διάστημα μειώθηκε κατά 275,1 εκατ. ευρώ, ήτοι 15,8%.

 

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήταν και τα αποτελέσματα που προκύπτουν αναφορικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας για το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2018, κατά το οποίο οι εξαγωγές μας ανήλθαν σε 13,4 δις. ευρώ, έναντι 11,8 δις. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,6 δις. ευρώ, δηλαδή 13,7%. Η μεταβολή των εισαγωγών ήταν επίσης θετική κατά 0,4% καθώς ανήλθαν σε 22,0 δις. ευρώ έναντι 21,9 δις ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017, ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 1,5 δις. ευρώ, ήτοι 15,2%. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι για το εξεταζόμενο διάστημα και εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας παρουσίασε μείωση κατά 1,7 δις. ευρώ, ήτοι 19,0%.

  

Η σημαντική αύξηση των εξαγωγών προήλθε από ενίσχυση όλων των κλάδων όπως προκύπτει από τα στοιχεία. Όπως παρουσιάζει το Διάγραμμα 1, οι εξαγωγές βιομηχανικών ειδών ανήλθαν σε 2,1 δις. ευρώ το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2018 έναντι 1,9 δις. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,7%, ενώ και τα τρόφιμα ενισχύθηκαν κατά 10,3%, καθώς ανήλθαν σε 1,9 δις. ευρώ το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2018 έναντι 1,7 δις. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 2, για το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2018, σημαντική ενίσχυση σημειώθηκε επίσης στα χημικά τα οποία ανήλθαν σε 1,4 δις. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,4% σε ετήσια βάση, στα μηχανήματα και οχήματα τα οποία ανήλθαν σε 1,2 δις. ευρώ έναντι 1,1 δις. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017, καθώς και στα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα τα οποία παρουσίασαν αύξηση κατά 6,5% σε ετήσια βάση. Τέλος, για το εξεταζόμενο διάστημα θετική μεταβολή παρουσίασαν και οι κλάδοι των πρώτων υλών (5,3%), τα λίπη και έλαια (42,8%) και τέλος τα ποτά και καπνά τα οποία ανήλθαν σε 277,8 εκατ. ευρώ, έναντι 267,3 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,9%.

Το 52,7% των ελληνικών εξαγωγών απευθύνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 47,3% σε Τρίτες Χώρες, ενώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2017 τα ποσοστά ήταν 53,9% για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 46,1% για τις Τρίτες Χώρες, με τις χώρες εκτός ΕΕ να λαμβάνουν σταδιακά μεγαλύτερο ποσοστό ως εξαγωγικοί προορισμοί.