Παρασκευή
24 Μαΐου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3169RSS FEED
Για το Σύνταγμα: Εκλογικό σύστημα(3)
Γράφει ο
Ιωάννης Γ. Κουλούρης

 

Η μέχρι τώρα πρακτική έχει αποδείξει ότι το εκλογικό σύστημα πρέπει να είναι πάγιο και να μην μεταβάλλεται σε καιροσκοπικό εργαλείο της εκάστοτε κυβέρνησης. Για το λόγο αυτό οι ουσιώδεις τουλάχιστον διατάξεις πρέπει να περιληφθούν στο Σύνταγμα. Το σύστημα στο οποίο έχω καταλήξει και παρουσιάζω εδώ, βασίζεται στην απλή αναλογική με κάποια μικρή ενίσχυση του πρώτου και του δεύτερου κόμματος.

(1). Στις εκλογές μπορούν να μετέχουν κόμματα, συνδυασμοί κομμάτων και ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

(2) Η χώρα για τις εκλογές βουλευτών χωρίζεται σε εκλογικές μονάδες (νομούς, ή τμήματα αυτών προκειμένου για μεγάλους νομούς), και σε ευρύτερες εκλογικές περιφέρειες .Ο αριθμός των εδρών κάθε εκλογικής μονάδας, καθώς και τα όρια των ευρύτερων εκλογικών περιφερειών  γίνεται όπως σήμερα.

(3). Κάθε κόμμα η συνδυασμός κομμάτων μπορεί να καθορίζει κατάλογο (ψηφοδέλτιο) υποψηφίων για κάθε εκλογική μονάδα όπως σήμερα. Δεν υπάρχει ψηφοδέλτιο ούτε βουλευτές επικρατείας. Ο θεσμός αυτός απεδείχθη στην πράξη ότι έγινε αντικείμενο απαράδεκτων συναλλαγών, και άλλωστε αντιβαίνει στην αρχή ότι οι βουλευτές πρέπει να εκλέγονται και να αντιπροσωπεύουν εκείνους που τους ψηφίζουν. Κάθε εκλογέας μπορεί να βάζει ένα μόνο ψηφοδέλτιο και προαιρετικά  μέχρι δύο σταυρούς προτίμησης, εκτός από τις μονοεδρικές μονάδες που θα βάζει μόνο έναν.

(4) Καθιερώνεται ενιαίο ψηφοδέλτιο ανεξάρτητων βουλευτών για όλη τη χώρα στο οποίο μπορεί να μετέχει όποιος πολίτης επιθυμεί εφόσον έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Η θέσπιση του μέτρου αυτού είναι αναγκαία για να εκπληρώνεται και στην πράξη ουσιαστικά το δικαίωμα κάθε πολίτη να εκλέγεται, χωρίς τον περιορισμό να συμμετέχει σε κάποιο κόμμα.  Συνεργαζόμενοι υποψήφιοι δεν υπάρχουν. Στο ψηφοδέλτιο αυτό τίθεται ένας σταυρός προτίμησης.

(5) Κάθε υποψήφιος βουλευτής, εκτός από τα υπάρχοντα σήμερα κριτήρια αποκλεισμού, πρέπει να έχει πενταετή τουλάχιστον ασφαλισμένη εργασία σε οποιοδήποτε τομέα, διαφορετικά αποκλείεται. Επίσης αποκλείονται όσοι υποψήφιοι είχαν συμμετάσχει ως προσκεκλημένοι κατά την τελευταία προ των εκλογών τετραετία, σε τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές εκπομπές με ειδησεογραφικό ή (και) πολιτικό αντικείμενο, περισσότερες από δέκα φορές. Ωσαύτως αποκλείονται οι παρουσιαστές τέτοιων εκπομπών κατά την ανωτέρω τετραετία, ανεξάρτητα από το διάστημα που είχαν διατελέσει ως τέτοιοι. Επίσης αποκλείονται όσοι διετέλεσαν κατά την τετραετία αυτή μέλη διοικήσεων πρωτοβάθμιων ή δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων ή σωματείων με περισσότερα από 500 μέλη.. Οι αρχηγοί κομμάτων ή συνδυασμών πρέπει να έχουν δεκαετή τουλάχιστον ασφαλισμένη εργασία, ή πενταετή θητεία ως βουλευτές.

(6) Η πρώτη φάση κατανομής των εδρών ανά εκλογική μονάδα σε κόμματα ή συνδυασμούς καθώς και οι εκλεγόμενοι βουλευτές γίνεται όπως σήμερα, εφόσον αυτά έχουν λάβει πανελληνίως ποσοστό μεγαλύτερο του 3%.

(7) Εάν το ψηφοδέλτιο ανεξαρτήτων λάβει πανελλαδικά ποσοστό μεγαλύτερο του 3%, συμμετέχει στην κατανομή αυτή, και εκλέγονται βουλευτές όσοι υποψήφιοι  συγκεντρώσουν το πανελλήνιο εκλογικό μέτρο (αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων δια του συνολικού αριθμού βουλευτών). Όσοι εκλεγούν καταλαμβάνουν την έδρα στην εκλογική μονάδα που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς.

(8) Η δεύτερη φάση κατανομής εδρών γίνεται ανά ευρύτερη εκλογική περιφέρεια όπως σήμερα.

(9) Όσες έδρες μείνουν αδιάθετες από τις πρώτες δύο κατανομές διατίθενται κατά τα 2/3 στο πρώτο κόμμα ή συνδυασμό κομμάτων και κατά το 1/3 στο δεύτερο.

(10) Λεπτομερέστερη περιγραφή για το ποια έδρα καταλαμβάνει κάθε βουλευτής στις τελευταίες δύο περιπτώσεις (8 και 9), εκφεύγει των ορίων του άρθρου τούτου, παρότι έχω  συγκεκριμένες προτάσεις και για το θέμα αυτό. Αυτές περιέχονται στο βιβλίο μου που έχω αναφέρει στο πρώτο από αυτή τη σειρά των άρθρων.