Τρίτη
19 Ιουνίου 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2829RSS FEED
Παρωνυχίδα
Γράφει ο
Κώστας Δημ. Χρονόπουλος

Βάλλεται πανταχόθεν, παντοιοτρόπως και -κατ' εμέ - περιέργως η κα τ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και νυν προϊσταμένη του Νομικού Γραφείου της Γεν. Γραμματείας της Κυβέρνηση. Γιατί; Επειδή δεν επιτρεπόταν - λέει - να πάρει μια τέτοια θέση.

Νομικοί, Συνταγματολόγοι, Αναλυτές, Πολιτικοί, Κόμματα, Δημοσιογράφοι διαφωνούν (πλην των κυβερνητικών). Νομίζω άδικα.

-Υπάρχει νόμος (όχι απλώς η ποθεινή δεοντολογία) που να το απαγορεύει;

- Σε μια χώρα όπου οι θεσμοί -όπως εκείνος της Δικαιοσύνης- αρχίζουν να θεωρούνται ... εμπόδια  παρεμπόδισης - της εκτελεστικής εξουσίας - μας μάρανε ο διορισμός ως άμισθης συμβούλου της συνταξιοδοτημένης κυρίας;

-Και τι νόημα έχει - πρακτικά και λογικά - αν γινόταν αργότερα ( και όχι λίγες μόνον ημέρες) μετά την αποχώρηση της λόγω ορίου  ηλικίας;

Ακούω πως θα μπορούσε να μεσολαβήσει ένα (τριετές;) διάστημα μέχρις ότου αναλάβει ένας συνταξιούχος δικαστικός κάποια άλλη θέση.

Σοβαρά; Δηλαδή αν (υποθετικά πάντοτε εννοείται) ο δικαστής είναι διαπλεκόμενος με κάποιο κόμμα εξουσίας, θα διαγραφεί αυτό (η συμπάθεια ή δοσοληψία του)αν προσληφθεί 1ο ημέρες, 10 μήνες, ή ....αργότερα;

-Μήπως θα ήταν ... ασφαλέστερο αν οι συνταξιοδοτημένοι δικαστικοί δ ε ν ε ί χ α ν  τ ο  δ ι κ α ί ω μ α  ν α  α ν α λ ά β ο υ ν   π α ρ ό μ ο ι ε ς                θ έ σ ε ι ς;

Υπάρχουν και άλλοι νομομαθείς ευτυχώς για να προσφέρουν τις νομικές υπηρεσίες τους.

- Παρενθετικά - χάριν της πληρότητας του κειμένου και όχι για να λάβω μέρος στα κομματικά κουτσομπολιά /μικροπολιτικά, θα σημειώσω πως όζουν παλαιοκομματισμού και πολιτικάντικης μούχλας οι ένθεν - κακείθεν προσπάθειες αναφορών και προσπαθειών εξίσωσης των αλληλοσπαρασσόμενων ΚΟΜΜΑΤΟΦΑΤΡΙΩΝ με την γνωστή επωδό: "Και εσείς, με τον τάδε, τα ίδια κάνατε...".Θλίψη. Απογοήτευση!

Οι επικρίνοντες την κα προϊσταμένη θα πρέπει να είναι - έστω από αβρότητα- επιεικείς μαζί της, επειδή - αναπόφευκτα - θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Θέμα χρόνου είναι.

Θα κληθεί να επιλέξει ανάμεσα στον κλάδο από τον οποίο προέρχεται , την Δικαιοσύνη και τις -όποιες - αντίθετες απόψεις, θέσεις , ή και επιθέσεις θα προκρίνει η Κυβέρνηση στην οποία θα προσφέρει τις υπηρεσίες της.

Τι (επώδυνη για την ίδια ασφαλώς) απόφαση θα -πρέπει να -πάρει;

 

ΥΓ Μετά από όσα - διαχρονικά, αλλά κατ' εξοχήν πρόσφατα, με την επίθεσή στους θεσμούς - συμβαίνουν,  η υπόθεση του νέου διορισμού, νομίζω ότι είναι άνευ σημασίας. Την αξιολογώ ως .... παρωνυχίδα. 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης