Πέμπτη
22 Αυγούστου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3259RSS FEED
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΕυρωπαϊκές επιχειρηματικές αποστολές
16/05/2019

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

 

Το Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων (ΟΕΥ), στο Τόκυο,προσφέρει κάθε δυνατή διευκόλυνση στις ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις για να μετέχουν στις αποστολές που επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  για προώθηση προϊόντων των χωρών μελών της,μεταξύ των οποίων και των ελληνικών.

 

Σημειώνουμε, πως επιδοτούμενες, επιχειρηματικές αποστολές επισκέπτονται διάφορες εκτός ΕΕ χώρες,.Στην προκειμένη περίπτωση οι αποστολές αφορούν την Ιαπωνία, και σε ειδικό σημείωμα του Γραφείου ΟΕΥ στο Τόκυο αναφέρονται τα εξής:

 

Πρόγραμμα της ΕΕ «EU Green Gateway to Japan»-Προγραμματισμός επιδοτούμενων επιχειρηματικών αποστολών στην Ιαπωνία

Έκδοση:    Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τόκυο (Αρμοδιότητα και για Μικρονησία, Νησιά Μάρσαλ, Τουβαλού)

Κείμενο:  

Το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο αποτελεί σημείο αναφοράς και σύνδεσμο για την επιτυχή συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στο ευρωπαικό επιδοτούμενο πρόγραμμα «EU Green Gateway to Japan» (www.eu-gateway.eu/business-missions), το οποίο παρέχει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις με έδρα σε χώρα μέλος της  ΕΕ, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε επιδοτούμενη επιχειρηματική αποστολή στην Ιαπωνία.

Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων,, είναι επιτακτική η ανάγκη να ενημερωθούν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης του εν θέματι προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου έχουν προγραμματιστεί οι ακόλουθες επιχειρηματικές αποστολές από την ΕΕ στην Ιαπωνία με ημερομηνία λήξης για την υποβολή της σχετικής αίτησης εντός του 2019:

GREEN ENERGY TECHNOLOGIES

Ημερομηνία διεξαγωγής: 23 έως 27 Σεπτεμβρίου 2019

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24 Μαίου 2019

Πληροφορίες και αιτήσεις: στον ιστότοπο,  https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/green-energy-technologies-japan-1

CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGIES

Ημερομηνία διεξαγωγής: 18 έως 22 Νοεμβρίου 2019

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 05 Ιουλίου 2019

Πληροφορίες και αιτήσεις: στον ιστότοπο, https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/construction-building-technologies-japan-0

RAILWAY TECHNOLOGIES & SERVICES

Ημερομηνία διεξαγωγής: 25 έως 29 Νοεμβρίου 2019

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19 Ιουλίου 2019

Πληροφορίες και αιτήσεις: στον ιστότοπο, https://www.eu-gateway.eu/business-missions/missions-calendar/railway-technologies-services-japan-0

Στις  επιχειρηματικές αποστολές, που προαναφέρθηκαν,μπορούν να λάβουν μέρος όλες οι δυναμικές καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες  επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στην Ιαπωνία και οι οποίες συμβάλλουν στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη μέσω καινοτόμων τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον, σε οιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, αποθήκευσης, διανομής ή των πωλήσεων. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέσω διαδυκτίου. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας αναφέρονται αναλυτικά στους ιστότοπους:

https://www.eu-gateway.eu/content/eligibility-criteria,

και www.eu-gateway.eu/content/selection

Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν, θα κληθούν στις Βρυξέλλες για να παρακολουθήσουν ενημερωτικό σεμινάριο με έξοδα της ΕΕ. Επιπλέον, η ΕΕ παρέχει και υπηρεσίες υποστήριξης στις επιχειρήσεις της εκάστοτε επιχειρηματικής αποστολής, όταν αυτές μεταβούν στην Ιαπωνία. 

Δεδομένου ότι η ενεργός παρουσία μας σε κάθε δραστηριότητα της ΕΕ στην Ιαπωνία είναι επιβεβλημένη, το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο θα παράσχει κάθε υπηρεσία συμπληρωματικά προς εκείνες που προσφέρουν οι διοργανωτές, δηλαδή παροχή επιπλέον υπηρεσιών μετάφρασης, εάν κρίνεται αναγκάιο,  όπως και βοήθεια όσον αφορά σε μετακινήσεις  για  επιχειρηματικές συναντήσεις, αλλά κυρίως διευθέτηση επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B), δεδομένου ότι η μέχρι τώρα εμπειρία έχει αποδείξει ότι ειδικά για τις ελληνικές επιχειρήσεις, είναι δύσκολο να αναταποκριθεί στον στόχο των 15 επιχειρηματικών συναντήσεων ανά επιχείρηση, η εταιρεία που έχει αναλλάβει την διοργάνωση των επιχειρηματικών συναντήσεων στην Ιαπωνία (Price Waterhouse Coopers-PWC).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ιστότοπους, www.eu-gateway.eu/content/japan-0και www.eu-gateway.eu/business-missions. Επίσης, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο ΟΕΥ τόκυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ecocom-tokyo@mfa.gr.