Δευτέρα
23 Σεπτεμβρίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3291RSS FEED
Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
Γράφει η
Αγγέλα Χαραλαμποπούλου

Οι Συμπράξεις Δημοσίου και  Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός Δημόσιου και ενός Ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών.

Οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα είναι σαφώς ορισμένοι:

Το Δημόσιο:

 καθορίζει τις προδιαγραφές του έργου, διενεργεί διαγωνισμούς για την επιλογή του κατάλληλου ιδιωτικού φορέα και αξιολογεί τις πλέον συμφέρουσες  προσφορές, από άποψη ποιότητας αλλά και οικονομικού κόστους.

Ο Ιδιωτικός Φορέας:

εκπονεί τις ανάλογες μελέτες,  εξασφαλίζει την απαραίτητη χρηματοδότηση, κατασκευάζει το έργο,  εξασφαλίζει την συντήρηση και αναλαμβάνει την διαχείριση και λειτουργία του έργου.

Με τη Σύμπραξη Δημόσιου –Ιδιωτικού Τομέα προκύπτουν  πολλά οφέλη.

Ενδεικτικά:

  • Αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα ενώ παράλληλα το δημόσιο διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο.

 

  • Κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες/ χρήστες των έργων αυτών.

 

  • Σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό όφελος.

 

  • Ο δημόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων-σε κάποιες περιπτώσεις και τον ισχυρό ρυθμιστικό και εποπτικό του ρόλο, δίνοντας την ευκαιρία να υλοποιούνται δημόσια έργα ακόμα και σε δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες.

 

 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ΣΔΙΤ

 

Στον Τομέα της Υγείας:

 

Για να αποκτήσει το Δημόσιο Νοσοκομείο έναν καινούργιο  Μαγνητικό Τομογράφο, αφού έχει εξασφαλιστεί ήδη η χρηματοδότηση, θα χρειαστούν τρία με πέντε –ή και παραπάνω έτη. Γιατί; Διότι η γνωστή γραφειοκρατία καλά κρατεί, γιατί θα υπάρξουν όπωσδήποτε  ενστάσεις από τους υποβάλλοντες προσφορές, οι οποίες θα χρειαστεί σειρά ετών να εκδικαστούν και να τελεσιδικήσουν.

Αφού  κατακυρωθεί επί τέλους ο διαγωνισμός, απαιτείται διάστημα κάποιων-αρκετών έως πολλών μηνών για να παραληφθεί, εγκατασταθεί και επί τέλους τεθεί σε λειτουργία.

Αλλά ως  γνωστόν, τα μηχανήματα στα Δημόσια Νοσοκομεία εξυπηρετούν λιγότερους ασθενείς απ’ ότι στα Ιδιωτικά Κέντρα,΄΄λόγω έλλειψης  προσωπικού΄΄, άσε που κάθε τρίς και λίγο είναι εκτός λειτουργίας….

Για τους λόγους αυτούς ο ασθενής-ασφαλισμένος που θα πάει στο Δημόσιο Νοσοκομείο για να κάνει την εξέταση,  τη θεραπεία κλπ  και θα  του πουν πως το επόμενο δυνατό ραντεβού είναι σε έξη-οκτώ-δεξαπέντε μήνες, μη έχοντας άλλη επιλογή, αναγκάζεται να απευθυνθεί στα Ιδιωτικά Κέντρα και να πληρώσει αδρά τη στιγμή που έχει ήδη πληρώσει αφού είναι ασφαλισμένος.

Σ’αυτήν την περίπτωση αν υπήρχε Σύμπραξη Δημόσιου –Ιδιωτικού Τομέα, ο ασθενής θα εξυπηρετείτο σε λίγες μέρες μέσα, γιατί όχι σε λίγες ώρες, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει, κάνοντας χρήση του ασφαλιστικού του φορέα…

το δε Δημόσιο Νοσοκομείο δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία προμήθειας μηχανήματος, εξεύρεσης και διάθεσης πόρων για την απόκτησή του, εξασφάλιση ειδικευμένου προσωπικού για να το λειτουργήσει κλπ.  Για να μην αναφερθώ και στην πάγια πλέον κατάσταση, που το ίδιο ακριβώς μηχάνημα, ο Κρατικός Φορέας το προμηθεύεται σε υψηλότερη τιμή απ΄ότι ο Ιδιωτικός…..

 

Στον Τομέα Αξιοποίησης-Διαχείρισης των Απορριμμάτων

 

Αντί ο εκάστοτε Δήμος ή η Περιφέρεια να μπουν στην διαδικασία εξασφάλισης πόρων για την κατασκευή  και λειτουργία Εργοστασίων Ανακύκλωσης και Καύσης  των Απορριμμάτων για Ενέργεια και Θέρμανση, πράγμα πολύπλοκο, χρονοβόρο, δαπανηρό και δύσχρηστο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συμπράττουν με Ιδιωτικές Μονάδες, δίνοντας κίνητρα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά και δραστικά στην ανακύκλωση και παράλληλα διαθέτουν τα υπόλοιπα Απορρίμματα προς καύση, σε Επιχειρήσεις Παραγωγής Ενέργειας και Θέρμανσης, λαμβάνοντας άμεσα οικονομικό αντίτιμο ή/και παροχή υπηρεσιών, δηλαδή δωρεάν Ηλεκτρική Ενέργεια και Θέρμανση  για τα Κρατικά κτίρια κλπ.

 

Ανάλογα μπορεί να υπάρξει δυνατότητα Σύμπραξης Δημόσιου –Ιδιωτικού Τομέα, σε πολλούς άλλους τομείς, Κατασκευών Δημοσίων Έργων και Παροχής Υπηρεσιών σε ποικίλους τομείς της Δημόσιας Ζωής.