Τετάρτη
8 Ιουλίου 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3579RSS FEED
Τι προβλέπειΣε διαβούλευση το Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο
12/09/2019

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  το αναπτυξιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, με τίτλο «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο» και θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου.

Το αναπτυξιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης -μεταξύ άλλων- προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία στις επενδύσεις που θεωρούνται στρατηγικές για να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν γρήγορα.

 

Σύμφωνα με το υπουργείο οι βασικοί άξονες της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι:

 1. Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων
 2. Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων και Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδύσεων των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998
 3. Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού χάρτη προκειμένου να υπάρχει δημόσια και δωρεάν πρόσβαση από το κοινό στα γεωχωρικά δεδομένα
 4. Συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Υποδομών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα
 5. Διατάξεις βελτίωσης της  λειτουργίας των επιχειρηματικών πάρκων
 6. Διατάξεις για την απλοποίηση της αδειοδότησης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων
 7. Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
 8. Διατάξεις για την τροποποίηση ελέγχου και εποπτείας της αγοράς
 9. Διατάξεις σχετικές με την αδειοδότηση και τον έλεγχο κατασκευών κεραιών στην ξηρά
 10. Διατάξεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
 11. Θέσπιση εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικασιών
 12. Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
 13. Εργασιακά θέματα και ατομικές εργασιακές σχέσεις
 14. Μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
 15. Ασφαλιστικές διατάξεις
 16. Διατάξεις σχετικές με παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη
 17. Διατάξεις σχετικά με την απλοποίηση διαδικασιών ΓΕΜΗ
 18. Διατάξεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις
 19. Ελληνική εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου Α.Ε. και
 20. Λοιπές διατάξεις