Τετάρτη
24 Απριλίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3139RSS FEED
Νευροπάθεια που αποδίδεται σε φάρμακα
Γράφει ο
Νίκος Καλλιακμάνης

Η νευροπάθεια που προκαλείται από φάρμακα προκαλεί αισθητικές και κινητικές διαταραχές. Αποδίδονται στις τοξικές ενέργειες των φαρμάκων στα περιφερικά νεύρα και αφορά τον αξονικό σχηματισμό του νευρικού κυττάρου μέσω του οποίου «μεταφέρονται» φυσιολογικά τα διάφορα ερεθίσματα.

Συνήθως η νευροπάθεια των φαρμάκων περιλαμβάνει πολλά νεύρα (πολυνευροπάθεια) και έχει σαν αποτέλεσμα εκδηλώσεις φυγόκεντρες και κεντρομόλες. (επηρεάζει εκτός της αισθητικότητας και μυϊκής ισχύος και την κινητική οδό).

 

ΦΑΡΜΑΚΑ:

 • Για θεραπεία αρτηριακής πίεσης
  • Amiodarone
  • Hydralazine
  • Perhexiline
 • Κατά νεοπλασιών
  • Cisplatine
  • Docetaxel
  • Paclitaxel
  • Suramin
 • Κατά λοιμώξεων
  • Chloroquine
  • Isoniazide (INH)
  • Metronizadole
  • Nitrofurantoin
  • Τhalidomide
  • Fluoroquinolones
  • Levaquin
  • Ciproxin
 • Κατά αυτοάνοσων νόσων
  • Etanercept
  • Infliximab
  • Leflunomide
 • Κατά επιληψίας
  • Phenytoin
 • Κατά της αλκοόλης
  • Disulfiram
 • Κατά AIDS
  • Didanosine (Videx)
  • Stavudine (Zerit)
  • Zalcitabine (Hivid
 • Αρσενικό
 • Κολχικίνη
 • Άλατα χρυσού

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:

Απώλεια αισθητικότητας, αίσθημα νυγμών, καύσος στις περιοχές που νευρώνονται από το πάσχων νεύρο, μυϊκή αδυναμία.

Τα παραπάνω συμπτώματα αρχίζουν στα κάτω άκρα και προχωρούν σταδιακά κεντρομόλως.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ:

Διακοπή του υπεύθυνου για την νευροπάθεια φαρμάκου. Συνίσταται, αν αυτό δεν είναι θεραπευτικά εφικτό, μείωση της δοσολογίας του φαρμάκου.

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ:

- Φαινυντοϊνη – carbamazepine – gabapentin – pregabalin

- τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών

- Nortriptyline (ελάττωση πόνου)

- Morphine – Fentanyl (επί επίμονου πόνου – ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ!!)

Εργαστηριακές εξετάσεις περιλαμβάνουν: Ηλεκτρομυογράφημα (HMT)  - Επίπεδα μέτρησης φαρμάκου στο αίμα.

Ακόμα και φυσιολογικά επίπεδα φαρμάκων έχει βρεθεί ότι προκαλούν συμπτώματα
σε άτομα μεγάλης ηλικίας!!!