Πέμπτη
15 Νοεμβρίου 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2978RSS FEED
Τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να προσθέσουν € 3,2 δις στο ελληνικό ΑΕΠ
19/10/2018

Πολλαπλά οφέλη για την εθνική οικονομία και την απασχόληση μπορούν να έχουν τα ανοικτά δεδομένα. Με πολύ συντηρητικές εκτιμήσεις, τα ανοικτά δεδομένα στην Ελλάδα μπορούν να προσθέσουν € 3,2δις στο ελληνικό ΑΕΠ, να δημιουργήσουν πάνω από 1.000 νέες θέσεις εργασίας και περίπου €12 δις σωρευτικά οφέλη εντός πέντε ετών από το πραγματικό άνοιγμά τους. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η Ε.Ε. υπολογίζει ότι το μέγεθος της αγοράς ανοικτών δεδομένων αναμένεται να αυξηθεί κατά 37% μέχρι το 2020, φθάνοντας τα €75,7 δις, με το συσωρευτικό μέγεθος να ανέρχεται στα € 325 δις. Εάν σε αυτό προστεθούν τα έμμεσα οικονομικά οφέλη από νέα αγαθά και υπηρεσίες, εξοικονόμηση χρόνου, αποτελεσματικότητα στη δημόσια διοίκηση, λήψη καλύτερων αποφάσεων, τότε το συνολικό μέγεθος της αγοράς των ανοικτών δεδομένων εκτιμάται στα €1,2 τρις περίπου. Ήδη, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν αναβαθμίσει αισθητά την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους στους τομείς των μεταφορών, της ασφάλειας, της ενεργειακής εξοικονόμησης, της εκπαίδευσης, ανοίγοντας με συστηματικό τρόπο τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους σε μηχανικούς εφαρμογών.

Απόσταση

Επίσης μπορούν να δημιουργήσουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας και περίπου €12 δις σωρευτικά οφέλη εντός 5 ετών. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται ο ΣΕΒ σε σχετικό report, η Ελλάδα απέχει σημαντικά από τις ευκαιρίες αυτές. Παρουσιάζει πτώση της βαθμολογίας της σε σχέση με το 2014 στη χρήση ανοικτών δεδομένων, από τις 40,79 μονάδες στις 38,94 στο Βαρόμετρο Ανοικτών Δεδομένων (ODB). Μάλιστα, η Ελλάδα στις περισσότερες από τις 15 κατηγορίες υποδομών στα ανοιχτά παρουσιάζει υστέρηση. Χαρακτηριστική είναι η υστέρηση σε γεωγραφικά δεδομένα, χάρτες και στοιχεία του Κτηματολογίου, δεδομένα για τις δημόσιες συμβάσεις, τη νομοθεσία, τις εκλογές, το εμπορικό μητρώο, το περιβάλλον, τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Χώρες ανταγωνιστικές της Ελλάδας, όπως η Ιρλανδία (βαθμολόγηση ODB: 47,4), η Σλοβακία (44,9) η Πορτογαλία (41,9), η Ιταλία (55,9), το Ισραήλ (46,3) προχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς.

“Παρά τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες υψηλού επιπέδου, η Ελλάδα χρειάζεται ρεαλιστικά βήματα και σαφή στρατηγική για την ανοιχτή διάθεση της πληροφορίας και την αναβάθμιση των συστημάτων προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που έχει στη διάθεσή του το ελληνικό κράτος από κυβερνοαπειλές”, αναφέρει το σχετικό report.

Απασχόληση

Αν και οι επιπτώσεις των ανοικτών δεδομένων στην απασχόληση αφορούν σε διάφορες δεξιότητες, τη μεγαλύτερη ζήτηση για νέες προσλήψεις αναμένεται να έχει η ειδικότητα του αναλυτή δεδομένων, data scientist (49%). Ακολουθούν οι πωλήσεις (13%), η ειδικότητα των προγραμματιστών (11%), των ειδικών περιεχομένου (10%) και του marketing (8%). Το εκπαιδευτικό προφίλ μπορεί να περιλαμβάνει τις θετικές επιστήμες, τη μηχανική, τις οικονομικές επιστήμες, την πληροφορική, κατηγορίες στις οποίες η Ελλάδα έχει διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες υψηλού επιπέδου.

 

http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/12031171/ta-anoikta-dedomena-boroun-na-prosthesoun-32-dis-sto-elliniko-aep/

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης