Δευτέρα
21 Σεπτεμβρίου 2020
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3655RSS FEED
Οι επιδράσεις του κορωνοϊού στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας
Γράφει ο
Κώστας Παδουβάς

 

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πανδημίας του Κοροναϊού οι σχεδιασμοί  και οι εθνικές και πολυεθνικές πολιτικές υγείας ανά την υφήλιο, έχουν κύριο στόχο να μειωθούν  στο ελάχιστον τα κρούσματα και οι θάνατοι από τον ιό και να ελέγχεται, κατά το δυνατό καλύτερα, η ύφεση στην οικονομία που προέκυψε.

Οι  Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) και τα Σώματα Ασφαλείας(ΣΑ)  συμμετέχουν στους παραπάνω σχεδιασμούς και παράλληλα διατηρούν  επαρκές «το αξιόμαχο για την εθνική ασφάλεια και την σταθερότητα της περιοχής». 

Οι πρόδηλοι λόγοι διατήρησης του αξιόμαχου των ΕΔ-ΣΑ  στην περίοδο των κρουσμάτων και των θανάτων εξ αιτίας του Κοροναϊού, δεν αφήνουν περιθώρια αναβολών ή ματαιώσεων των δραστηριοτήτων ετοιμότητας για να μην αποδυναμωθεί η  ασφάλεια της χώρας και η σταθερότητα της περιοχής, να μην αναπτυχθούν ανασφάλειες στον Ελληνικό πληθυσμό και πάνω απ΄ όλα να μην επωφεληθούν οι επιβουλευόμενοι την εθνική μας κυριαρχία  να επιχειρήσουν δυναμικά να μεταβάλλουν τα όριά της, αποβλέποντας να καρπωθούν τους εντός αυτών ζωτικούς για την οικονομία της χώρας οικονομικούς πόρους.

Οι παραπάνω αρνητικές  οικονομικές (κυρίως) επιπτώσεις  στις ΕΔ-ΣΑ διογκώνονται και μετατρέπονται σε  σημαντικές εγγενείς αδυναμίες- δυσκολίες αντιμετώπισης της πανδημίας αυτής,  διότι στα οργανωμένα και πολυπληθή τμήματα του προσωπικού σε δράση, δεν είναι δυνατή η  τήρηση των μεταξύ των ατόμων αποστάσεων,  άλλοτε επιβάλλεται είτε είναι αναπόφευκτος ο καθημερινός  συνωστισμός – συγχρωτισμός  και πέρα αυτών αντιμετωπίζεται με μεγάλη δυσκολία η αντικατάσταση των νοσούντων   εξειδικευμένων και υψηλόβαθμων εκ του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα εκείνων της μακροχρόνιας εκπαίδευσης, των  χειριστών συστημάτων όπλων είτε  ζωτικής σημασίας  διαφόρων μέσων, των  υπεύθυνων για την λειτουργία  ευαίσθητων τομέων κ.ά.

 Επίσης, στις ΕΔ-ΣΑ   δεν είναι σκόπιμες ούτε επιτρεπτές οι τυχόν ακυρώσεις-ματαιώσεις δραστηριοτήτων ετοιμότητας  (συναγερμοί ετοιμότητας, διεξαγωγή ασκήσεων σε  εθνικό και πολυεθνικό επίπεδο, η αναστολή ασκήσεων με πραγματικά πυρά όπλων και οπλικών συστημάτων, ομαδικά αγωνίσματα κ. λπ), ούτε οι «Τηλεδιασκέψεις» και «Προσομοιώσεις» παρέχουν   επαρκή και ικανά συμπεράσματα  για να εκπονηθούν τα επιχειρησιακά τους σχέδια.  Είναι αυτονόητο ότι τα συμπεράσματα και οι επακόλουθοι σχεδιασμοί-επανασχεδιασμοί και γενικότερα οι αναγκαίες τροποποιήσεις των επιχειρησιακών σχεδίων και δογμάτων, υστερούν προκαταβολικά σε αξιοπιστία  στο εθνικό, υπερεθνικό και Νατοϊκό πλαίσιο όταν στηρίζονται αποκλειστικά  σε εικονικές ασκήσεις και δοκιμές.

Με άλλους λόγους, για να είναι εφαρμόσιμα και αποτελεσματικά τα αμυντικά δόγματα και τα επιχειρησιακά σχέδια χρειάζονται  ρεαλιστικές δοκιμές με πλήρη συμμετοχή του διατιθέμενου αξιόμαχου ανθρώπινου δυναμικού, διότι με τυχόν  αποδυναμωμένο ανθρώπινο δυναμικό  (όπως εξαιτίας της πανδημίας του Κορονοϊού)  εγκυμονούνται κίνδυνοι σοβαρών παρεκκλίσεων από τις παραμέτρους που εξασφαλίζουν το «αξιόμαχο».  

 

Από την χρονολογία της  εμφάνισης της πανδημίας του Κοροναϊού  στη χώρα (αρχές Μαρτίου 2020) και μετά, η εθνική και η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε  σημαντική  ύφεση (μειώνεται το κατά κεφαλήν εισόδημα), με την αυτονόητη δυσμενή επίδραση στους αμυντικούς προϋπολογισμούς για την  εθνική ασφάλεια. Με μειωμένα αμυντικά κονδύλια δεν εκσυγχρονίζονται -ανανεώνονται τα οπλικά συστήματα και τα παντοειδή αμυντικά μέσα, οι εγκαταστάσεις και οχυρώσεις , δυσχεραίνονται οι  ρεαλιστικές εκπαιδεύσεις-ασκήσεις, οι δοκιμές των επιχειρησιακών σχεδίων άμυνας, κλονίζεται το ηθικό των στελεχών  κ.ά.

Επίσης,  είναι αυτονόητο να μην επιτρέπεται  στις ΕΔ-ΣΑ  ακόμη και η απλή σκέψη επιβολής κανόνων διαχωρισμού ή τήρησης της οποιασδήποτε απόστασης ασφαλείας του ανθρώπινου δυναμικού  των ΕΔ-ΣΑ από τους λοιπούς πολίτες της χώρας (κοινωνική απομόνωση στους επιλεγμένους χώρους τους  προκειμένου να μειωθεί η ταχύτητα μετάδοσης του Κορονοϊού στο προσωπικό τους),  για τον απλό λόγο ότι αποπροσανατολίζεται ή τροποποιείται ο κοινωνικός ρόλος τους σε θέματα ασφάλειας, που αποτελεί το βασικό λόγο της δημιουργίας και κατανομής των Υπηρεσιών αυτών εκεί που βρίσκονται (εντός των κοινωνικών συνόλων των πολιτών), για την τόνωση του αισθήματος επαρκούς ασφαλείας και του ακμαίου ηθικού αμφοτέρων ( των ιδίων και των πολιτών).

Αντίθετα,  σε συντονισμό με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές τις χώρας, οι ΕΔ-ΣΑ  καλούνται να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας του Κορονοϊού  σε εθνικό επίπεδο (ήδη εφαρμόζεται, στο μέτρο του εφικτού) ,διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλα μεταφορικά μέσα ξηράς, θάλασσας και αέρα και προπαντός την ισχύ τους στα σύνορα της χώρας για την αντιμετώπιση της ασύμμετρης απειλής εκ των λαθρομεταναστών, από όπου ευκολότερα εισάγεται ο ιός εκ του εξωτερικού  και μολύνει τον Ελληνικό[ΚΠ1]  πληθυσμό.

Γενικότερα, στις  θετικές και αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας του Κοροναϊού  επί των ΕΔ και των ΣΑ περιέχεται το σπέρμα της διαρκούς ανησυχίας, καθώς απειλούνται εντονότερες διαδόσεις του ιού στο εσωτερικό τους και ιδιαίτερα στο υψηλόβαθμο και εξειδικευμένο προσωπικό χειρισμού θεμάτων υψίστης ασφαλείας.

Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα, ο αριθμός κρουσμάτων στο προσωπικό τους είναι μειωμένος  σε σχέση με τον αριθμό των κρουσμάτων στους λοιπούς πολίτες της χώρας, οπότε υπάρχει βάσιμη συγκρατημένη αισιοδοξία να σταθεροποιηθούν ή να μειωθούν οι αυξητικές τάσεις των κρουσμάτων στο εσωτερικό τους, δεδομένου ότι τα καθοριζόμενα υγειονομικά μέτρα εφαρμόζονται κατά κανόνα πλήρως (όπου είναι εφικτό) λόγω και της πειθαρχίας που επικρατεί σε όλα τα οργανωμένα τμήματα τους.

Δεν είναι προσδιορισμένες με σαφήνεια οι μακροχρόνιες μελλοντικές αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας του Κορονοϊού στις ΕΔ-ΣΑ , παρά το ότι  δεν αποκλείονται μεγαλύτερες περικοπές στους αμυντικούς προϋπολογισμούς λόγω της αυξανόμενης ύφεσης στην οικονομία. Οι περικοπές αυτές μπορούν να ελαχιστοποιηθούν από τα κονδύλια του δοκιμασμένου συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης της ΕΕ, που θεσπίστηκε πριν από αρκετές δεκαετίες και  αδιάλειπτα ενισχύεται έκτοτε  από κανόνες και κανονισμούς. Ενθαρρυντική είναι και η σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, ως και οι τελευταίες αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στον υγειονομικό και κοινωνικοοικονομικό τομέα, από όπου είναι δυνατή η άντληση Κεφαλαίων από την Ελληνική Κυβέρνηση για αποκατάσταση των περικοπών του αμυντικού προϋπολογισμού εξαιτίας της ύφεσης του Κοροναϊού.

Σε κάθε περίπτωση για τη χώρα θα είναι ατύχημα εάν υστερήσει ο αμυντικός προϋπολογισμός συγκριτικά με οποιανδήποτε άλλη στρατηγική επένδυση του  δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Αντίθετα, είναι αδήριτη η ανάγκη ενίσχυσης με οποιονδήποτε τρόπο του αμυντικού προϋπολογισμού των ΕΔ-ΣΑ, λόγω των αυξημένων σημερινών περιμετρικών απειλών της εθνικής κυριαρχίας και για την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του Κορονοϊού.

Γένοιτο!