Σαββατοκύριακo
15-16  Ιουνίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5018RSS FEED
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤΘεαματική χρήση του mobile Internet
14/11/2016

Από φορητές συσκευές συνδέονται πλέον 7 στους 10 χρήστες του διαδικτύου στην Ελλάδα.

Αυτό δείχνει η τελευταία έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία η χρήση του mobile Internet εμφανίζει θεαματική άνοδο, από το 15,1 του συνόλου των χρηστών του Διαδικτύου το 2010 στο 68,1% σήμερα.

Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στους χρήστες 16-24 ετών, από τους οποίους εννέα στους δέκα (89,7%) συνδέονται πλέον από κινητή συσκευή. 

Όσον αφορά το είδος του δικτύου που χρησιμοποιείται για σύνδεση εν κινήσει, η μεγαλύτερη αύξηση, κατά 21,4% από το 2015 στο 2016, καταγράφεται στη χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας, συγκριτικά με αύξηση μόλις 4,0% στο WiFi κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, αύξηση σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται εξάλλου και στη διείσδυση του Διαδικτύου συνολικά στην Ελλάδα. Το πρώτο εξάμηνο του 2016, επτά στα δέκα νοικοκυριά (69,1%) διέθεταν σύνδεση στο Διαδίκτυο, εμφανίζοντας αύξηση κατά 37,7% από το 2011 και κατά 1,5% σε σχέση με το 2015. 

Εντύπωση προκαλεί πάντως το γεγονός ότι το ποσοστό των συνδεδεμένων νοικοκυριών πέφτει στην Ελλάδα από το 2014, εμφανίζοντας μείωση 5,5% σε μια διετία.

 

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν επίσης τα εξής: 

Ευρυζωνική σύνδεση χρησι΅οποιεί το 68,1%, του συνόλου των νοικοκυριών της χώρας ΅ε ένα τουλάχιστον ΅έλος ηλικίας 16-74 ετών, παρουσιάζοντας σε σχέση ΅ε το 2015 αύξηση 1,5%. Οι κυριότεροι λόγοι ΅η πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κατοικία είναι: α) η έλλειψη δεξιοτήτων (64,4%), β) ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν είναι χρήσι΅ες, δεν ενδιαφέρουν (25,5%) και γ) ότι το κόστος του εξοπλισ΅ού είναι πολύ υψηλό (19,9%).

Η online ανάγνωση ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφη΅ερίδες, περιοδικά παρα΅ένει στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων που πραγ΅ατοποιούνται ΅έσω διαδικτύου ΅ε ποσοστό 85,3%, ενώ η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι η δεύτερη συχνότερη δραστηριότητα ΅ε ποσοστό 81,9%.

 

Συγκεκριμένα, οι λόγοι ήταν οι εξής:

 

• ∆ιάβασ΅α online ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφη΅ερίδες, περιοδικά: 85,3%.

 

• Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες: 81,9%.

 

• Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών ΅ηνυ΅άτων: 74,7%.

 

• Συ΅΅ετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.): 67,5%.

 

• Παρακολούθηση video ΅ε χρήση υπηρεσιών δια΅οιρασ΅ού αρχείων (sharing services), όπως π.χ. από το YouTube: 59,9%.

 

• Αναζήτηση πληροφοριών υγείας, σχετικά ΅ε ασθένειες, διατροφή, κακώσεις, τραύ΅ατα, παράγοντες που βελτιώνουν την υγεία κ.λπ.: 58,8%.

 

• Παρακολούθηση ΅ουσικής (web ραδιόφωνο, ΅ουσική από online ΅ουσικές βιβλιοθήκες στο διαδίκτυο / clouds κ.ά.): 47,4%

 

• Πραγ΅ατοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, ΅ε χρήση web κά΅ερας ΅έσω του διαδικτύου (Skype, Facetime): 46,5%.

 

• Χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύ΅ατα: 39,9%.

 

• «Ανέβασ΅α» σε ιστοσελίδα κει΅ένου, φωτογραφιών, ΅ουσικής, videos, λογισ΅ικού κ.λπ., προκει΅ένου να τα ΅οιραστού΅ε ΅ε άλλους: 34,9%.

 

• Συ΅΅ετοχή σε παιχνίδια ή «κατέβασ΅α» λογισ΅ικού για παιχνίδια: 31,8%

 

• Πραγ΅ατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών: 27,7%.

 

• Παρακολούθηση διαδικτυακής τηλεόρασης συνεχούς ΅ετάδοσης (streamed TV) είτε ΅εταδίδεται ζωντανά είτε ΅έσω τηλεοπτικών σταθ΅ών (catch up): 14,9%

 

• Παρακολούθηση ταινιών/σειρών ΅έσω της υπηρεσίας «video on demand»: 11,9 %

 

• Χρήση λογαριασ΅ού (π.χ. PayPal) για την πληρω΅ή ειδών ή υπηρεσιών που αγοράστηκαν από το διαδίκτυο:11,7%

 

• ∆η΅ιουργία ιστοσελίδας ή blog :6%

 

• Κλείσι΅ο ραντεβού ΅ε γιατρό ΅έσω της ιστοσελίδας νοσοκο΅είου ή Κέντρου Υγείας: 3%

 

• Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών ΅έσω δη΅οπρασιών π.χ. ΅έσω e-Bay: 2,8%.