Σαββατοκύριακo
20-21  Ιούλιος 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 5053RSS FEED
Άνοια αγγειακού τύπου
Γράφει ο
Νίκος Καλλιακμάνης

Η ΑΤΑ (πολυεμφραγματική άνοια) προκαλείται από διαταραχές αιμάτωσης του εγκεφάλου που προκαλούνται από μικροεμφράγματα αγγειακά, αποτέλεσμα εγκεφαλικών επεισοδίων.

Η δεύτερη αιτία άνοιας στους ενήλικες (άνω των 70 ετών) ξεχωρίζει σε οξεία και χρόνια και χαρακτηρίζεται από μείωση γνωστικών λειτουργιών.

Σαν αιτία που προηγούνται της δημιουργίας του τύπου αυτού της άνοιας θεωρούνται :
1. Αρτηριακή υπέρταση
2. Σακχαρώδης Διαβήτης
3. Υπερλιπιδαιμία
4. Κάπνισμα
5. Προηγηθέντα αγγειακά  εγκεφαλικά επεισόδια

Πολλοί άρρωστοι εμφανίζουν (συνδυάζουν) νόσο Alzheimer και αγγεικού τύπου άνοια.

Παθολοανατομικό υπόστρωμα της αγγεικού τύπου άνοιας θεωρούνται μικρά πολλαπλά εμφρακτά του εγκεφάλου (αιμορραγικά πολλές φορές), τα οποία προκαλούν βλάβη νεύρων και νευρικών οδών με αποτέλεσμα βλάβες της λειτουργίας του εγκεφάλου.

Η Α.Τ.Α. προκαλεί κατάθλιψη, απάθεια, επιβράδυνση νοητικών λειτουργιών, αδυναμία οργάνωσης και εκτέλεσης σύνθετων πράξεων και καθημερινών προβλημάτων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή η άνοια αυτή οφείλεται σε αγγειακά αίτια, κάθε φορά κατά την οποία συμβαίνουν αγγειακά εμφρακτά εμφανίζεται επίταση των κλινικών ευρημάτων (πτώση του διανοητικού επιπέδου με πιθανή μικρού βαθμού επαναφορά).

Βέβαια όσο η νόσος εξελίσσεται τοπικά νευρολογικά σημεία εμφανίζονται όπως :
- Αύξηση των αντανακλαστικών
- Ανωμαλίες βάδισης
- Αδυναμία άκρων
- Ημιπληγία
- Σημεία δυσλειτουργίας εξωπυραμιδικού συστήματος

Η γνωστική απώλεια μπορεί να είναι τμηματική (έτσι η πρόσφατη μνήμη μπορεί να είναι σε μικρότερο βαθμού επηρεασμένη σε σύγκριση με τις άλλες μορφές άνοιας).

Αντίθετα εκδηλώσεις κατάθλιψης είναι περισσότερο κοινές από τις άλλες μορφές άνοιας.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

- Ιστορικό (ατομικό, οικογενειακό)
- Κλινική εξέταση
- Απεικονιστικές τεχνικές (C.T.S. – MRI)

Επιβίωση 5ετής (ποσοστό 61%) αλλά και μικρότερο και αυτό οφείλεται στο αρτηριοσκληρυντικό και εξελισσόμενο υπόστρωμα της νόσου.

Θεραπεία υποκείμενων προδιαθεσικών και επικίνδυνων παραγόντων (κάπνισμα – σακχαρώδης διαβήτης – υπερλιπιδαμία).