Τρίτη
19 Ιουνίου 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2829RSS FEED
Λιποσάρκωμα
Γράφει ο
Νίκος Καλλιακμάνης
  • Κακοήθης όγκος.
  • Δεύτερο σε συχνότητα σάρκωμα μαλακών μορίων (πρώτο είναι το κακοήθες ιστιοκύτωμα).

Ιστολογικά αναγνωρίζονται 5 τύποι Λ.Σ. :

  1. Διαφοροποιημένο
  2. Εμβρυϊκό
  3. Μυξοειδές (45% - 60% του συνόλου των λιποσαρκωμάτων)
  4. Πλειόμορφο
  5. Εκ στρογγυλών κυττάρων

Η εντόπιση του μυξοειδούς Λ.Σ. είναι συνήθως τα κάτω άκρα (συνήθως στην περιοχή του ισχίου) ο κορμός (οπισθοπεριτοναϊκά, βουβωνική χώρα) με σπανιότερες εντοπίσεις στα άνω άκρα, τράχηλο, περιοχή κεφαλής.

Σπάνια το λιποσάρκωμα αυτό εμφανίζεται πολυεστιακά.

Θεραπεία : Κυρίως χειρουργική.

Ο ιστολογικός τύπος πρέπει να εξετάζεται πριν από το χειρουργείο.

Το μυξοειδές και το καλά διαφοροποιημένο λιποσάρκωμα δίνουν σπάνια μεταστάσεις ενώ το πλειόμορφο πολύ γρήγορα.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης