Τρίτη
23 Ιουλίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3229RSS FEED
Ο Τύπος και η Καμύ
Γράφει ο
Ελένη Καρασαββίδου

Αν και το πιθανότερο οι νάρκισσοι "υπερεπαναστάτες" που απαντούν με βόμβες δεν θα το διαβάσουν θα ήθελα να θυμίσω την μεστή ρήση του Καμύ:

 

Η ελευθερία του Τύπου μπορεί να χρησιμοποιείται είτε καλά είτε άσχημα. Αλλά Τύπος δίχως ελευθερία είναι βέβαιο ότι χρησιμοποιείται άσχημα

Αλ. Καμύ