Σαββατοκύριακo
17-18  Αύγουστος 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3254RSS FEED
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤΣε πτώση οι οικοδομικές άδειες
21/03/2019

Πτώση παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2018 ο αριθμός των οικοδομικών αδειών, που εκδόθηκαν. Ωστόσο αφορούν επιφάνεια μεγαλύτερη σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018, στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ήταν 1.181 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 297,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.348,2 χιλιάδες m3 όγκου.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018 ήταν 

1.166, που αντιστοιχούν σε 275,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.152,3 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσιάζουν μείωση παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 18,2% στην επιφάνεια και κατά 17,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 15 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 22,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 196,0 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής
της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Δεκέμβριο 2018, είναι 14,5%.