Σαββατοκύριακo
21-22  Ιούλιος 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2862RSS FEED
Αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων
Γράφει ο
Ιωάννης Ασλανίδης

Σε μία ευνομούμενη χώρα, η καθαριότης των πόλεων είναι το βασικό στοιχείο αυτής, δείχνει τον πολιτισμό της. Είναι δε πολύ σοβαρό το θέμα διότι άμεσα άπτεται της υγείας των πολιτών της. Η καθαριότης απαιτεί οργάνωση σε προσωπικό και μέσα, για την αποκομιδή των απορριμμάτων αφ’ ενός και την διαχείριση αυτών αφ’ ετέρου.

Αποκομιδή των απορριμμάτων

Οι Τριτοκοσμικές εικόνες, που κατά καιρούς, όπως και πρόσφατα, παρουσιάζονται στους δρόμους με τους λόφους των Σκουπιδιών και τις συνέπειες για την υγεία του πολίτη, είναι απαράδεκτες, εγκληματικές και αδικαιολόγητες από πάσης πλευράς. Εμένα προσωπικά δεν θα με βρείτε σύμφωνο, με την προσπάθεια των συνδικαλιστικών φορέων, να εκβιάζουν το Κράτος θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών για τα δίκαια αιτήματά των. Μπορούν Κράτος και εργαζόμενοι να βρουν άλλο τρόπο, όχι τον επιλήψιμο και απαράδεκτο αυτό τρόπο. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει διότι το Κράτος αδυνατεί να εκτελέσει ρόλο εργοδότη, λόγω δομής, λειτουργίας, λαϊκισμού και κακής δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας που διαμορφώθηκε στους κόλπους του, δηλ. της αδιαφορίας και της έλλειψης ευθύνης για το καθήκον, μεγάλης μερίδος δημοσίων λειτουργών.

Ένα άλλο που θέλω να επισημάνω είναι, εφ’ όσον η ιστορία απέδειξε ότι αδυνατεί το Δημόσιο να κάμει καθήκοντα εργοδότη, γιατί η αποκομιδή των απορριμμάτων να μην γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες με αυστηρές συμβάσεις, μεταξύ Δήμων και αυτών; Οι εργαζόμενοι στις Ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν είναι εργαζόμενοι; Ποιοι είναι εργαζόμενοι μόνο οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου; Αυτές κατά την γνώμη μου όλες οι σκέψεις πρέπει να τεθούν στο τραπέζι, να μελετηθεί ένα σύστημα και ν’ απαλλαγεί ο κόσμος κάποτε από αυτόν τον βραχνά. Έβλεπα ένα video αποκομιδής απορριμμάτων σε μια πόλη της Ελβετίας, ούτε που μπορούσε να διανοηθεί ο νους μου, που φθάσανε άλλα κράτη στον τομέα αυτό. Βέβαια σ’ αυτό παίζει μεγάλο ρόλο και η αγωγή του πολίτη.

Διαχείριση Απορριμμάτων

Δυστυχώς και στον τομέα αυτό, η χώρα μας βρίσκεται στην χειρότερη κατάσταση, από ότι γνωρίζω από τα διάφορα μέσα ενημέρωσης:

- Από της 2 Ιουνίου 2015, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η χώρα μας πρέπει να καταβάλλει ανά εξάμηνο 80.000 ευρώ για κάθε Χ.Α.Δ.Α. (Χώροι αποθέσεως και Διαχειρίσεως Απορριμμάτων), που εξακολουθούν να λειτουργούν ως έχουν και επίσης πρέπει να καταβάλλει 40.000 ανά εξάμηνο για κάθε ανενεργό Χ.Α.Δ.Α. που δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη περιβαλλοντολογικά. Υπ’ όψιν απ’ ότι επίσης πληροφορούμεθα, υπάρχουν στον Ελλαδικό χώρο 57 ενεργές χωματερές και 172 ανενεργές που δεν έχουν αποκατασταθεί περιβαλλοντολογικά.

- Ακόμη, η Κομισιόν ζήτησε για τους Σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων του Θριασίου Πεδίου, από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να επιβάλλει στη χώρα μας πρόστιμο τουλάχιστον 15 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα επαυξάνεται, μέχρι την τελική συμμόρφωση της Ελλάδος.

- Δεν είναι μόνο το οικονομικό, που στην σημερινή περίοδο έχει μεγάλη σημασία, που εκλιπαρούμε τους Ούννους να μας δώσουν δανεικά, για να αποφύγουμε τουλάχιστον, προς το παρόν την καταστροφή μας σαν Κράτος ̇ Αλλά! να μας αναγκάζουν δια των ποινών, να εκπολιτιστούμε, αυτό με τίποτε δεν δικαιολογείται. Όταν! μάλιστα βαυκαλιζόμεθα εμείς ότι, οι Έλληνες εδίδαξαν τον Πολιτισμό και τα Γράμματα στην Ανθρωπότητα.

- Η ευθύνη για την κατάντια και στον τομέα αυτό είναι όλων των Κυβερνήσεων των τελευταίων 40 ετών, μηδέ της σημερινής εξαιρουμένης και είναι απορίας άξιον με τι! υπευθυνότητα και έλεγχο συνειδήσεως υπηρέτησαν και υπηρετούν οι αρμόδιοι Υπουργοί, όταν συμπαραμαρτούντων και πολλών Δημάρχων, να καταντήσουν τον Ελληνικό Λαό, ώστε! το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δια των ποινών, να μας επιβάλλει πολιτισμό. Ουσιαστικό στοιχείο του προβλήματος και αυτού, είναι η έλλειψη συνεργασίας επί βασικών εθνικών και κοινωνικών θεμάτων, των Ελληνικών Κομμάτων.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Με μέριμνα και ευθύνη του αρμοδίου Υπουργού και της ΚΕΔΚΕ, να συγκροτηθεί επιτροπής αποτελούμενη από εκπρόσωπο του Υπουργείου, της ΚΕΔΚΕ και των Περιφερειών. Η Επιτροπή αυτή να μεταβεί σε κάποιες μικρές και μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και να μελετήσει τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων εκεί. Στην συνέχεια να έλθουν και να εφαρμόσουν στους Δήμους των, τους τρόπους που είδαν στην Ευρώπη, ξεχωριστά ο κάθε Δήμος ή σε συνεργασία δύο ή περισσότεροι Δήμοι μαζί. Αυτή η ενέργεια προτείνεται, εάν δεν γνωρίζουν οι αρμόδιοι, εάν όμως γνωρίζουν, τότε τι κάθονται τόσα χρόνια;

- Δυσκολίες και εμπόδια υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, γι’ αυτό είναι οι άρχοντες ώστε με θέληση, με συνεργασία και με επιμονή στο στόχο, να δίδουν λύσεις.

«Η Ηθική της πόλης είναι όμοια με των αρχόντων της» (ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ)

 

-Ο κ. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης είναι Επίτιμος Δκτής της Σ.Σ.Ε.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης