Σαββατοκύριακo
21-22  Ιούλιος 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2862RSS FEED
Σε κάθετη πτώση οι δείκτες ανταγωνιστικότητας των περιφερειών της Ελλάδας
Γράφει ο
Κίμων Στεριώτης

Η Ελληνική Οικονομία δεν θα μπορέσει να ανακάμψει εάν οι Περιφέρειες δεν αποκτήσουν Αναπτυξιακή Στρατηγική μέσα από την υποστήριξη της Ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων.

Σήμερα το παραγωγικό δυναμικό των Περιφερειών της χώρας "συνθλίβεται", καθώς οι πολιτικές που ασκούνται (φορολογικές, πιστωτικές κλπ) είναι τέτοιες που τις έχουν φέρει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των "263" περιφερειών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης…

Η ραγδαία αποβιομηχάνιση, το κλείσιμο επιχειρήσεων, η έλλειψη Κινήτρων για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας και κυρίως η υπερφορολόγηση αποδεικνύονται "ανυπέρβλητα εμπόδια" και δεν συμβάλλουν στην ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Περιφερειών μέσα στην Ευρώπη…

Όπως αποδεικνύεται από την τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανταγωνιστικότητα των Περιφερειών της ΕΕ (Δείκτες Regional Competitineness Index - RCI)προκύπτουν τα ακόλουθα για την Ελλάδα:

Οι Περιφέρειες της Ελλάδας βρίσκονται πλέον στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των «263» της Ε.Ε. από πλευράς Ανταγωνιστικότητας…

Μεταξύ των 10 περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χειρότερες επιδόσεις στην Ανταγωνιστικότητα - μεταξύ των "263" - οι πέντε Περιφέρειες είναι της Ελλάδας: Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα και Ιόνια Νησιά!

Εντυπωσιακό ότι στην "τελευταία δεκάδα" μόνο μία Περιφέρεια είναι της Βουλγαρίας και τρεις από τις φτωχότερες Περιφέρειες της Ρουμανίας…

Επίσης, ανάμεσα στις 20 Περιφέρειες της ΕΕ με τις "χειρότερες επιδόσεις Ανταγωνιστικότητας" οι 11 είναι ελληνικές….

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εντυπωσιακή είναι η πολύ χαμηλή Ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας Αττικής που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο Παραγωγικό και Ανθρώπινο Δυναμικό της Ελλάδας…. Έπεσε στην 193η θέση, σχεδόν 20 μονάδες χαμηλότερα από αυτήν που είχε με βάση προηγούμενη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής…

Αρκεί να επισημανθεί ότι η Περιφέρεια του Βουκουρεστίου βρίσκεται στην 161η θέση από πλευράς Ανταγωνιστικότητας - πολύ πιο μπροστά σε σύγκριση με αυτήν της Αττικής… Η Περιφέρεια της Λισαβώνας βρίσκεται στην 132η θέση, μιας χώρας άλλοτε πολύ περισσότερο οικονομικά καθυστερημένης από την Ελλάδα…

Υπογραμμίζεται ότι:

Κύπρος και Μάλτα βρίσκονται πολύ πιο μπροστά από την Περιφέρεια της Αττικής, ενώ σε υψηλότερες θέσεις από την τελευταία βρίσκονται έξι (6) Περιφέρειες της Πολωνίας….

Είναι προφανές ότι η κρίση σε συνδυασμό με το αντιαναπτυξιακό περιβάλλον που επικρατεί για τις επιχειρήσεις και το παραγωγικό δυναμικό της Αττικής επηρεάζει αρνητικά και τις λοιπές περιφέρειες της χώρας.

 Η ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ

Ένα χαρακτηριστικό τις διαχρονικής αποδιάρθρωσης της οικονομιών των Περιφερειών είναι ότι οι επί μακρόν ασκηθείσες "πολιτικές επενδυτικών κινήτρων" αποδείχθηκαν παντελώς ανεπαρκείς για την αποφυγή της κρίσης και της αποβιομηχάνισης.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η "πτώση" της ανταγωνιστικότητας των Περιφερειών Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας που "κατέβηκαν" στην 258η θέση, πολύ χαμηλότερα σε σύγκριση με παλαιότερες μετρήσεις που έχουν γίνει για τον Δείκτη Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.... Και οι δύο αυτές περιφέρειες είχαν ένα πολύ ισχυρό βιομηχανικό δυναμικό το οποίο, όμως, δέχθηκε πολύ ισχυρό πλήγμα από την παρατεταμένη κρίση.

Οι Βιομηχανικές Περιοχές που δημιουργήθηκαν και τα "κίνητρα" που δόθηκαν στο παρελθόν για την ενίσχυση της Περιφερειακής Οικονομίας αποδείχθηκαν παντελώς ακατάλληλες πολιτικές.

Χαρακτηριστική η περίπτωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης που έμεινε "πολύ πίσω" από τις γειτονικές περιφέρειες της Βουλγαρίας.

Στη Δυτική Μακεδονία - στην οποία είναι  κυρίαρχη η δραστηριοποίηση της ΔΕΗ - η ανταγωνιστικότητα παραμένει στα ίδια επίπεδα στα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, ο μονομερής προσανατολισμός στη Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή - που παρουσιάζει πλέον δομικά προβλήματα - είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσει αισθητή μείωση της ανταγωνιστικότητας της Δυτικής Μακεδονίας.

 Τέλος, ιδιαίτερο προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός ότι Περιφέρειες με "ισχυρή τουριστική βιομηχανία" (;) - όπως είναι τα Ιόνια Νησιά και η Κρήτη συγκαταλέγονται σε περιφέρειες με πολύ χαμηλούς δείκτες Ανταγωνιστικότητας.

Επισημαίνεται ότι, η "τουριστική βιομηχανία" αποτελεί "εποχική δραστηριότητα" και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες (πολιτικούς κινδύνους, τρομοκρατία κλπ), οι οποίοι μπορεί να αναστρέψουν το τουριστικό περιβάλλον.

 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ 263 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ (2016)

ΑΤΤΙΚΗ

193

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

242

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

244

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

247

ΗΠΕΙΡΟΣ

248

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

249

ΚΡΗΤΗ

250

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

252

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

256

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

257

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

258

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

258

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

261

ΓΙΑ ΕΝΑ"ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ"

 Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι για να εξασφαλισθεί Βιώσιμη Ανάπτυξη και να επιτυγχάνονται μακροχρόνια ικανοποιητικοί αναπτυξιακοί ρυθμοί οι Περιφέρειες πρέπει να αποκτήσουν το δικό τους "Αναπτυξιακό Όραμα".

Η Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα χρειάζεται να στηριχθεί στις δικές της Δυνάμεις, σε Καινοτομίες και σε σημαντικά Ιδιωτικά Κεφάλαια…

Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι είναι αναγκαίο να μετατραπούν σε «Πρωταγωνιστές» για μια Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη μέσα από τις ακόλουθες (ενδεικτικές) Στρατηγικές, Πολιτικές και Δράσεις:

 Εντοπισμός των δομικών προβλημάτων των οικονομιών των Περιφερειών και χάραξη Στρατηγικών και πολιτικών εκσυγχρονισμού και «στροφή» με την υιοθέτηση ενός «νέου οικονομικού μοντέλου»…

Το «νέο οικονομικό μοντέλο» πρέπει να στηρίζεται κυρίως σε μεγάλες και "εξωστρεφείς" επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις έντασης γνώσεων για να εξασφαλισθούν μακροχρόνια:

1. Υψηλή Διεθνής ανταγωνιστικότητα των Οικονομιών των Περιφερειών.

2. Προώθηση καινοτομιών από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις

3. Υποστήριξη νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

4. Πολύ ικανό, εξειδικευμένο και διεθνώς ανταγωνιστικό Ανθρώπινο Δυναμικό.

Ωστόσο, μια τέτοια Επιχειρησιακή Στρατηγική σε επίπεδο Περιφερειών μπορεί να υλοποιηθεί μόνον εφόσον προηγηθεί μια σημαντική μείωση των κάθε είδους φορολογιών των επιχειρήσεων.

 

www.forumegi.gr

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης