Σάββατο
26 Μαΐου 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2805RSS FEED
Η ευρυζωνική κάλυψη στην ΕΕ παρουσιάζει μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών μελών
22/08/2017

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

 

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (EEΣ) προτίθεται να εξετάσει κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη βρίσκονται σε καλό δρόμο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων περί ευρυζωνικότητας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Σημειώνεται, ότι  μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εκτιμούν, πως για την επίτευξη των στόχων της ευρυζωνικής κάλυψης μέχρι το 2020, θα χρειαστούν έως και 270 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη του 2010 προέβλεπε να υπάρχει βασική ευρυζωνική σύνδεση έως το 2013 και ταχεία ευρυζωνική κάλυψη έως το 2020 για όλους τους πολίτες της Ένωσης, και τουλάχιστον το 50% των νοικοκυριών να έχουν σύνδεση σε υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα μέχρι το 2020, epish EEΣ.

Ωστόσο, μολονότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η ευρυζωνική κάλυψη στην ΕΕ παρουσιάζει βελτίωση από το 2011 και μετά, η κατάσταση διαφέρει πολύ μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, τόσο όσον αφορά τη σταθερή ευρυζωνική κάλυψη όσο και τις συνδέσεις.

 Δηλώσεις Iliana Ivanova

«Κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού τα κεφάλαια που διαθέτει η ΕΕ για τις ευρυζωνικές υποδομές υπερβαίνουν τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία συμπληρώνουν τις επενδύσεις ιδιωτικών φορέων και τη δημόσια χρηματοδότηση των κρατών μελών» δήλωσε η Iliana Ivanova, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για τον συγκεκριμένο έλεγχο. Θα εξετάσουμε, μεταξύ άλλων, πρόσθεσε, κατά πόσον είναι υπαρκτός ο κίνδυνος η χρηματοδότηση να μην αρκεί για την επίτευξη των στόχων περί ευρυζωνικότητας της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”.

 

Blog: marina anastas.kourbela

https://briniko.blogspot.gr/2017/07/blog-post_97.html


Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης