Τρίτη
18 Ιουνίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3194RSS FEED
Η αναθεώρηση του Συντάγματος μοχλός διεξόδου από την κρίση
Γράφει ο
Δρ. Θαλής Μυλωνάς

Εν όψει των προτάσεων για την αναθεώρηση του Συν/τος  φέρνω σε  γνώση του ευρύτερου κοινού, τις σκέψεις και απόψεις μου επί του θέματος, επιφυλασσόμενος  να επανέλθω διεξοδικώς, όταν η νέα βουλή θα κληθεί να αποφασίσει οριστικά.

….   

Το Σύνταγμα της χώρας  μας  αποτελεί  τον πυρήνα,  που  ρυθμίζει  όλες τις εκδηλώσεις και εκφάνσεις της ζωής  μας, προσδιορίζει  τη μορφή και το περιεχόμενο του πολιτεύματός μας,  μέσω του οποίου διασφαλίζεται  το πάγιο νομικό μας σύστημα,  ενώ παράλληλα διαμορφώνει, τις πάγιες κοινωνικές δομές, τους κανόνες, τις αρχές και  τις αξίες της κοινωνίας μας και τέλος  τις μεταξύ τους σχέσεις  ή τις σχέσεις μεταξύ αυτών και του Κράτους .

            Σήμερα  ενόψει της γενικής  κρίσης και παρακμής της χώρας μας, η αναθεώρηση του Συν/τος  αποτελεί, κατά την άποψή μου, τον  μοχλό  για την  ανάκαμψη  από την κρίση  και το εφαλτήριο,   για την ανασύνταξη  και  τον εκσυγχρονισμό των θεσμών της χώρας μας .

            Πριν όμως περάσουμε στην εξέταση των επί μέρους διατάξεων του Συν/τος οι οποίες απαιτούν  αναθεώρηση, θα πρέπει  να  πούμε  ότι  οι θεμελιώδεις διατάξεις  του Συντάγματός μας,  που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Συν/τος και ανάγονται, στη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευόμενης  Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, στη λαϊκή κυριαρχία, στην πηγή και άσκηση των εξουσιών από το λαό, υπέρ του λαού και του έθνους, στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, περί της αξίας του ανθρώπου,  στο άρθρο 4 παρ. 1 περί της ισότητας των Ελλήνων, στο άρθρο 5 παρ. 1 και 3 περί της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και ελευθερίας του ατόμου, στο άρθρο 13 παρ. 1 περί της θρησκευτικής ελευθερίας και τέλος στο άρθρο 26 περί της διάκρισης των εξουσιών, δεν υπόκεινται στην  Αναθεωρητική διαδικασία  .

Παρά ταύτα,  νομίζω ότι οι υπό αναθεώρηση διατάξεις,   θα πρέπει να  αφορούν  τα κάτωθι θέματα ήτοι.
1. α] Περί της Προεδρευόμενης  αντί της  υφισταμένης Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, δηλ. περί του τρόπου εκλογής του προέδρου και των αρμοδιοτήτων αυτού, ως ρυθμιστή του πολιτεύματος, από το λαό, για να  μπορεί να συγκρατεί και να ποδηγετεί ,τον οποιονδήποτε πρωθυπουργό, από τις τυχόν  παράνομες η αυθαίρετες δραστηριότητες του, όπως π.χ. υπέρβαση, εκτροπή η κατάχρηση εξουσίας.
β] Ο Πρόεδρος θα πρέπει να είναι Έλληνας Ορθόδοξος πολίτης, από μητέρα και πατέρα, μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας  και όχι   Έλληνας, μετά από  πολιτογράφηση   κτλ.
 2) Περί του εκλογικού νόμου, εκλογή βουλευτών, πολιτική καριέρα, λειτουργία των πολιτικών κομμάτων και χρηματοδότησή τους από τον Κρατικό προϋπολογισμό, που πρέπει να αναθεωρηθούν ριζικά.
3] Η άσκηση του βουλευτικού αξιώματος δηλ. της εκπροσώπησης του λαού, είναι λειτούργημα και όχι προσοδοφόρο  επάγγελμα.
4) Περί της λειτουργίας της Βουλής, συγκρότησης της Κυβέρνησης, τα προνόμια, οι ασυλίες, οι  αμνηστίες και οι παραγραφές των εγκληματικών πράξεων τών Υπουργών, των βουλευτών και των συνεργατών τους, δεν  θα πρέπει να  υπάρχουν καθώς και  η ευνοϊκή μεταχείριση τους , αλλά απεναντίας η τιμωρία τους να είναι παραδειγματική.

 Τα  εγκλήματα  κατά του Έθνους των Ελλήνων  και  της Ελληνικής Δημοκρατίας,  εξομοιώνονται με τα εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας  και  δεν παραγράφονται   ούτε  αμνηστεύονται  όσα χρόνια και αν περάσουν.

 

5] Το Άρθρο 86 του Συντάγματος  καταργείται

 

6] Περί αναδείξεως της ηγεσίας της Δικαιοσύνης .

Η  ανάδειξη της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, θα  πρέπει να γίνεται από το ίδιο το σώμα των Δικαστών, το οποίο θα συντάσσει και τον πίνακα προαγωγής, με   σαφή συνταγματική πρόβλεψη  της διαδικασίας του.
 7) Περί των σχέσεων εκκλησίας και πολιτείας, λόγω του ότι το θρήσκευμα αποτελεί θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα, επιβάλλεται η πρόβλεψη του  διακριτού ρόλου, Εκκλησίας και Πολιτείας, πλην όμως δεν θα πρέπει να  παραβλέπεται  το θρησκευτικό συναίσθημα της πλειοψηφίας του λαού, των παραδόσεων του και της ιστορίας των δύο χιλιάδων χρόνων του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. 
 8) Περί ιδρύσεως Συνταγματικού Δικαστηρίου, θα πρέπει να προβλεφτεί η ίδρυσή του, με σύνθεση δικαστών αυτού, από  προσωπικότητες  του μεγαλύτερου κοινωνικού, πνευματικού   και  ηθικού κύρους ,με  ανώτατα  επιστημονικά  προσόντα , εγνωσμένης νομικής   κατάρτισης , πείρας, υγείας ,  ακεραίου  χαρακτήρα και  με αρμοδιότητες κτλ. ως ο Νόμος  θέλει ορίσει.
9]) Περί των ατομικών  αστικών, πολιτικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών   δικαιωμάτων και ελευθεριών  των Ελλήνων. Η ισότητα π.χ. απέναντι στους νόμους να διασφαλίζεται  και  διά νόμου. Το  αξίωμα  του να  είναι κάποιος Έλληνας προϋποθέτει πέραν των προσόντων , που προβλέπει ο νόμος περί ιθαγενείας, και την εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεων του απέναντι στη χώρα μας, διαφορετικά  θα πρέπει να επιβάλλεται ρητώς η απομάκρυνσή  του από  δραστηριότητες που έχουν  σχέση  με τα  συμφέροντα  της χώρας  και η  αφαίρεση  της  Ελληνικής  του  ιθαγένειας.

 Οι εύποροι Έλληνες επιβάλλεται να  έχουν αυξημένες υποχρεώσεις απέναντι της χώρας και μάλιστα αυτοί που έχουν πλουτίσει από την άσκηση  έργων  κατά παραχώρηση του Κράτους.

 Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο, απιστία, κλοπή, υφαίρεση, καταλήστευση  η  κατάχρηση δημοσίου χρήματα  συνεπάγεται αυστηρές ποινές και ανάλογα με το ειδεχθές η ού της   εγκληματικής  πράξης.

                                                                          …..

Η παράθεση ανωτέρω των προς αναθεώρηση  διατάξεων του Συν/τος,  κάποιες εκ των οποίων πρότειναν  και τα πολιτικά κόμματα  με τις όποιες παραλλαγές τους  τις οποίες θα κρίνει ούτως η άλλως η επόμενη Βουλή,  καταλαμβάνουν ένα ευρύτατο φάσμα του Συν/τος, πού αποδεικνύει ότι πράγματι το ισχύον Συν/γμά μας, είναι ξεπερασμένο και δεν μπορεί να ανταποκριθεί  στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μας.

            Τέλος, θα πρέπει να πούμε, ότι η ανάγκη για μια ειρηνική επανάσταση, που θα καταλύσει το σάπιο, θα υπερπηδήσει την παρακμή  και θα εξαγνίσει τη χώρα μας,  για να γεννήσει το νέο και το υγιές,  προϋποθέτει  την  κάθαρση  και  τιμωρία, των υπευθύνων, για να έχει τη συναίνεση του λαού ,του πάντα ευκολόπιστου και πάντα προδομένου, αλλά και των έντιμων πολιτικών και εκείνων που ασχολούνται με τα κοινά, διαφορετικά η οποιαδήποτε προσπάθεια, θα καταλήξει σε αποτυχία ,με χειρότερες δυσμενείς συνέπειες. 

 

                                                           Προοίμιο


            Το Σύνταγμά μας λοιπόν ,πιστεύω  ότι , θα πρέπει να αρχίζει με  τη προσθήκη  ενός Προοιμίου , που δεν υπάρχει σήμερα, το  οποίο θα προβλέπει τις  βασικές αρχές  και  αξίες  του νομικού μας πολιτισμού, τους  σκοπούς  της κοινωνικής μας συμβίωσης  και την αφοσίωση του λαού μας στην  Διεθνή Ειρήνη και στην Ασφάλεια των λαών, ενώ παράλληλα  θα διακηρύττει, την Εθνική  Ανεξαρτησία, τη Λαϊκή  Κυριαρχία , την Εδαφική μας  Ακεραιότητα και  την  διασφάλιση  της ιερής  παρακαταθήκη των  Ελλήνων αγωνιστών της Επανάστασης του 1821 , για  Εθνική Απελευθέρωση, Ορθόδοξη  Πίστη  και Εδαφική Ολοκλήρωση , ώστε να υπάρχει «ο μπούσουλας»,  για  κάθε  Έλληνα  και κυρίως για εκείνους που ασκούν την εξουσία  κατ΄ εντολήν  του Λαού και του Έθνους των Ελλήνων και τούτο  γιατί όπως φαίνεται  ο αφελληνισμός,   που  καλλιεργείται  επιτηδείως από  τους Εφιάλτες ανθέλληνες και  εχθρούς της Ελλάδος,  εντός και εκτός των συνόρων,  χάριν  αντεθνικών ιδεών, διαφόρων  ιδεοληψιών,  ιδιοτελή  η   εταιρικά    συμμαχικά  συμφέροντα κτλ.,  έχει  πάρει  τεράστιες διαστάσεις  τα τελευταία χρόνια , τα  οποία  έχουμε ξεχάσει, ή επιτηδείως  τα   παραβλέπουμε.
  Το προοίμιο λοιπόν του Συν/τος, θα πρέπει κατά την άποψή μου, να προβλέπει περίπου τα κάτωθι, ήτοι :
1) Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο, αυτόνομο, αδέσμευτο και ανεξάρτητο κράτος, μέλος της Διεθνούς Κοινότητας.
2) Η Ελλάδα είναι δημοκρατική πολιτεία και οι πολίτες της απολαμβάνουν με ισότητα, ισονομία  και ελευθερία αδιακρίτως όλα τα ατομικά τους δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, που αποτελούν κατάκτηση των ανθρώπων του 21ού αιώνα.
3) Η Ελλάδα, έχει σαν θεμελιώδες αυτής στήριγμα,  το  λαό της, τον Εθνοκεντρικό πολιτισμό της  και το αναλλοίωτο, ακατάλυτο ,  ανθρωπιστικό και  για δύο χιλιάδες  χρόνια  διαχρονικό ελληνοχριστιανικό  πνευματικό πολιτισμό της.
4) Η Ελλάδα, στηρίζει την κοινωνική της συνοχή και πρόοδο, στην   ειρηνική συμβίωση, ισότητα, δικαιοσύνη,  ελευθερία,  δημοκρατία , αλλά  στην  με κατάργηση της πάσης φύσεως εκμετάλλευσης των Ελλήνων.
5) Η Ελλάδα, διασφαλίζει την κοινωνική και δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας με κοινωνική πρόνοια, πνευματική καλλιέργεια, δικαιοσύνη,  αλληλεγγύη  και κρατική προστασία.
6) Η Ελλάδα, βασίζει την εθνική της άμυνα από εξωτερικούς κινδύνους στο λαό της και στην ανεξάρτητη στρατιωτική της ισχύ, την οποίαν και αναπτύσσει, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει  αποτελεσματικά κάθε επιβουλή, ενώ παράλληλα συμμαχεί και συντονίζει το βήμα της με τις άλλες χώρες, που σέβονται τη χώρα μας, τα νόμιμα εθνικά συμφέροντα και δικαιώματά της,  σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
7) Η Ελλάδα εξασφαλίζει στα Ελληνόπουλα την Ελληνική  και ανθρωποκεντρική  παιδεία, την γνώση  της Ελληνικής Ιστορίας και του  Ελληνικού Πολιτισμού.
8) Η Ελλάδα, δεν εκχωρεί  και δεν παραιτείται των ιστορικών της δικαιωμάτων και επιδιώκει πάντα την εθνική της ολοκλήρωση και την ιστορική της αποκατάσταση.
9) Η Ελλάδα, στην οποίαν γεννήθηκε , ανατράφηκε και αναδείχτηκε ο ανθρωποκεντρικός  πολιτισμός, διατηρεί, καλλιεργεί και προάγει στο εσωτερικό της τον Ελληνικό πνευματικό πολιτισμό και επιδιώκει την  ειρηνική  εξάπλωσή του, σε ολόκληρο τον κόσμο  και
10) Η Ελλάδα αποτελεί  το υπέρτατο αγαθό όλων των  απανταχού της γης Ελλήνων πατριωτών , για  αυτό επιβάλλεται η συνεχής προστασία της, η αέναη παρουσία της στον κόσμο, η εθνική της ολοκλήρωση και η εξάπλωση του Οικουμενικού  Ελληνικού πολιτισμού.
 Οι παραπάνω αρχές, λιτές στη διατύπωση, αλλά ευρύτατες στην έννοιά τους και στους σκοπούς τους, θα πρέπει να τεθούν στο προοίμιο του Συν/τος ώστε να αποτελούν το φάρο έμπνευσης όλων των Ελλήνων, προς τον οποίο θα πρέπει να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους και να προσανατολίζουν την δράση τους.


    Προτάσεις Αναθεώρησης στο κείμενο του

Συντάγματος   

                                                Tροποποίηση του Άρθρου 1παρ.1

Το πολίτευμα της Ελλάδος  είναι Προεδρική Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και όχι Προεδρευόμενη .

 Με την αλλαγή του πολιτεύματος και την μετατροπή της Προεδρευόμενης  Δημοκρατίας σε Προεδρική, με διάρκεια 4ετούς θητείας και συνολικής 6ετών, δηλ. με την δυνατότητα  επανεκλογής  του ιδίου Προέδρου για δύο ακόμη [2] έτη, και με την παροχή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εξουσιών και αρμοδιοτήτων, επιτυγχάνεται ο περιορισμός των αυθαιρεσιών, της υπέρβασης, εκτροπής η κατάχρησης  εξουσίας του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης και τέλος  η  εξισορρόπησης της διάκρισης των εξουσιών, η σύγχυση  των οποίων προκαλεί δυσμενείς συνέπειες για τη χώρα.
            Με την  τροποποίηση αυτή τίθεται π.χ.  ένα εμπόδιο στις παρεμβάσεις του κράτους στις υποθέσεις της εκκλησίας και ιδιαίτερα στο θρησκευτικό συναίσθημα του Ελληνικού λαού ,που αποτελεί και θεμελιώδες ατομικό του δικαίωμα προστατευόμενο από το  Σύνταγμα  και  το διεθνές εθιμικό και συμβατικό δίκαιο, ώστε  το κράτος  να μην  μπορεί και  να μην  δικαιούται να παρεμβαίνει , να προσδιορίζει ή να απαγορεύει την άσκησή του ή να επιβάλει θρησκευτικές διακρίσεις μεταξύ των θρησκευόμενων , ή εύνοιες υπέρ άλλων θρησκευτικών μειοψηφιών ή αιρέσεων, με συνέπεια  να αποφεύγεται η εμπλοκή της κοσμικής με την θρησκευτική εξουσία, για την καλύτερη και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

 

 


Τροποποίηση και ανασύνταξη του Άρθρου 4

Στο άρθρο 4 να τεθεί παράγραφος που να ορίζει ότι :
«Η ισότητα των Ελλήνων ενώπιον των Νόμων, προστατεύεται και δια ειδικού Νόμου.

Να τροποποιηθεί η παρ. 3 του άρθρου αυτού και να προστεθεί παράγραφος, η οποία να ορίζει ότι δεν μπορούν και δεν δικαιούνται να είναι ή να γίνουν Έλληνες όσοι στρέφονται κατά των  συμφερόντων  του Έθνους των Ελλήνων ,της Ελληνικής Δημοκρατίας  και ότι εκπίπτουν του «αξιώματος» να είναι Έλληνες, εφ’ όσον αποδειχθεί ότι η δράση των στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, είχε η έχει  βλαβερές συνέπειες για τη χώρα μας , πέρα από τις οποιεσδήποτε άλλες κυρώσεις, που μπορεί να συνεπάγεται η δραστηριότητά τους.
 Να τεθεί παράγραφος που να ορίζει ότι, οι  εύποροι έλληνες έχουν αυξημένα καθήκοντα απέναντι της Ελλάδας και κυρίως αυτοί που  ο πλουτισμός τους προέρχεται από δραστηριότητες  που προέρχονται   από  παραχωρήσεις η εκχωρήσεις του Ελληνικού Κράτους.

Τροποποίηση Άρθρου 5.
 Να τροποποιηθεί το άρθρο 5, και να τεθεί παράγραφος η οποία να ορίζει ότι : «Απαγορεύεται η παράνομη είσοδος αλλοδαπού στη χώρα μας και η παραμονή τους χωρίς άδεια από τις αρμόδιες αρχές >>. <<Κανένας αλλοδαπός δεν παραμένει στη χώρα μας χωρίς  να εργάζεται η  χωρίς να  συμβάλλει  στην παραγωγική ανάπτυξη αυτής», εκτός  εκείνων, που αποδεδειγμένως έρχονται για τουριστικούς λόγους, ως ο Νόμος ορίζει.
Τροποποίηση Άρθρου 7.
 Να τροποποιηθεί το άρθρο 7 και να τεθεί παράγραφος που να ορίζει ότι :

 « λόγω εξαχρείωσης των ηθών, αύξησης  της εγκληματικότητας, του λαθρεμπορίου, των ναρκωτικών, των μεταναστών, των οικονομικών σκανδάλων, της  κατάχρησης του δημοσίου χρήματος  και της γενικευμένης διαφθοράς », επαναφέρεται ο κακουργηματικός χαρακτήρας των ανωτέρω πράξεων μέχρι  και η ποινή του θανάτου η οποία  μπορεί  να επιβληθεί  ανάλογα  με το  διαπραχθέν ειδεχθές  έγκλημα ..
Τροποποίηση Άρθρου 13
 Να τροποποιηθεί και να ανασυνταχθεί το άρθρο 13 και να τεθεί παράγραφος η οποία να ορίζει ότι :«Όλοι οι Έλληνες αρτιμελείς και υγιείς, υπηρετούν στον Ελληνικό στρατό, ουδείς εξαιρείται ένεκα θρησκευτικών, πολιτικών, πνευματικών ή άλλων λόγων συνείδησης από την υποχρέωση να υπηρετήσει στον στρατό. Οι σωματικώς ανίκανοι και οι  ψυχικώς πάσχοντες πολίτες τοποθετούνται, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας, σε ανάλογες βοηθητικές υπηρεσίες. Όλοι οι Έλληνες υπηρετούν την θητεία τους μετά το Λύκειο και σε κάθε  περίπτωση μετά το 21ο έτος της ηλικίας τους.  Όσοι εκ των Ελλήνων δεν υπηρετούν τη θητεία τους στον ελληνικό στρατό, στερούνται των δικαιωμάτων τους έναντι της πολιτείας και δη της άσκησης δημοσίου λειτουργήματος, [ όπως π.χ. βουλευτικού, υπουργικού, δημοσίου υπαλλήλου,   ή ανάληψης  δημοσίων έργων ή παροχών, κτλ.]

Οι αλλοδαποί που επιθυμούν να αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια και  είναι μέχρι 30 ετών, θα πρέπει προηγουμένως να υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις ή εφ’ όσον είναι μεγαλύτερης ηλικίας και μέχρι πενήντα ετών, θα πρέπει να προσφέρουν κοινωνικό έργο σε ανάλογες δημόσιες ή κοινοτικές υπηρεσίες.
 Η διάταξη αυτή θεωρείται αναγκαία, για να σταματήσει το αίσχος που γίνεται σήμερα, τα παιδιά των πλουσίων ή των πολιτικώς ισχυρών, , να αποφεύγουν να υπηρετούν στο στρατό, επικαλούμενοι χίλιους δύο λόγους, και κυρίως διαμονή ή σπουδές στο εξωτερικό. Οι  Ελληνίδες μετά την  ενηλικίωσή τους  έχουν το δικαίωμα να κατατάσσονται και να υπηρετούν στο στρατό ,ναυτικό και αεροπορία,  εθελοντικώς ως κληρωτοί η ως μόνιμοι εθελοντές ,ως ο Νόμος ορίζει.
Τροποποίηση του Άρθρου 14.
 Στο άρθρο 14 θα πρέπει να τεθεί παράγραφος η οποία να ορίζει ότι : «Άτομα, ενώσεις προσώπων, ή νομικά πρόσωπα, δεν επιτρέπεται να συγκεντρώνουν δύναμη μέσω μαζικής ενημέρωσης, εντύπων, τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών σταθμών, κτλ. που φθάνουν στο επίπεδο μονοπώλησης της πληροφόρησης ή ενημέρωσης ενός σημαντικού αριθμού πληθυσμού της χώρας», σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλέψεις του Νόμου.
Τροποποίηση του Άρθρου 16.
 Στο άρθρο 16 να υπάρξει πρόβλεψη για δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, όλων των βαθμίδων χωρίς περιορισμούς,  που αντιστρατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, που αποτελούν πλέον διεθνές εθιμικό δίκαιο υποχρεωτικής εφαρμογής  Ο οιοσδήποτε περιορισμός η ή  κατάργηση  φορέα  ιδιωτικής εκπαίδευσης,  επέρχεται εάν κι εφ’ όσον έχει  αποδειχθεί ότι υπονομεύει το Ελληνικό Κράτος, έρχεται σε αντίθεση με τα  συμφέροντα της Ελλάδος  η αντιστρατεύεται την  Ελληνική παιδεία και τον Ελληνικό Πολιτισμό. 
Τροποποίηση του Άρθρου 21.
 Στο άρθρο 21 να τεθεί παράγραφος, η οποία να προβλέπει ότι :

«Τα Ελληνόπουλα μέχρι την ηλικία των 21 ετών, εάν στερούνται της οικογενειακής τους προστασίας (οικονομικής, υγιεινής, πνευματικής παιδείας κ.τ.λ.) νόμιμα ή μη, εξώγαμα η  υιοθετημένα , τελούν υπό την έμπρακτη   φροντίδα και προστασία του Κράτους ως ο Νόμος ορίζει και ειδικότερα ,στην περίπτωση που το Κράτος δεν είναι σε θέση να τους παράσχει εργασία, εξ’ αντικειμενικών συνθηκών, υποχρεούται να παρέχει σε κάθε άνεργο, επίδομα ανεργίας ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας του, και καθ’ όλη τη διάρκεια της ανεργίας του, διαπιστωμένης από τα γραφεία ανεργίας.

Τροποποίηση Άρθρου 29.
 Στο άρθρο 29 θα πρέπει η παρ. 2 να καταργηθεί, καθ’ όσον έρχεται σε αντίθεση με την ισονομία, ισοπολιτεία και την παροχή ίσων ευκαιριών στους Έλληνες και τούτο γιατί   προβλέπει περί της οικονομικής ενισχύσεως των κομμάτων από το Κράτος, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας κτλ. των Ελλήνων, γιατί αυτό αποτελεί εύνοια και   διάκριση  μεταξύ  εκείνων που έχουν ήδη ιδρύσει ή  << κληρονομήσει >  ένα κόμμα, από εκείνους που δεν έχουν, πλην όμως επιθυμούν να ασχοληθούν με τα κοινά.

Η  δυσανάλογη  μεταχείριση των υπαρχόντων πολιτικών κομμάτων και μάλιστα των μεγαλυτέρων σε βάρος των νεοϊδρυομένων και των μικρών κομμάτων, πρέπει να καταργηθεί.

Όλα τα  πολιτικά κόμματα  πρέπει να κρίνονται ακριβοδίκαια,  έφόσον  κέκτηνται  όλες τις προϋποθέσεις  που ορίζει ο Νόμος

Η κρατική τηλεόραση  υποχρεούται να προβάλει  με ισονομία τις αρχές , τις  αξίες   και τα προγράμματα  όλων των κομμάτων, εάν κι εφ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις ιδρύσεώς και λειτουργίας των,  όπως ορίζει ο Νόμος.


 Θα πρέπει ακόμη να καταργηθούν όλες οι Συνταγματικές   προβλέψεις περί «πολιτικών κομμάτων» και τούτο γιατί  τα κόμματα :
α) Διαιρούν τον λαό και υποδαυλίζουν το μεγάλο μειονέκτημα της Ελληνικής φυλής που είναι η διχόνοια και ο φθόνος.

Ενώ όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι μεγαλουργούν.
β) Η  τεχνολογία  έχει  φέρει  σύγκληση των κομματικών  διαφορών, με την κατάρρευση των ιδεολογιών και την επικράτηση παγκοσμίως του φιλελευθερισμού, με τις διάφορες αποχρώσεις του ,ως προς το κοινωνικό του περιεχόμενο,  που προσιδιάζει προς τη φύση του ανθρώπου .
γ) Η επικράτηση παγκοσμίως του Φιλελευθερισμού και η τεχνολογική επανάσταση, μπορούν να επιλύσουν καλύτερα τα προβλήματα των λαών, από τις ιδεολογικές συντεχνίες των πολιτικών κομμάτων.
δ) Τα κόμματα υπονομεύουν, το ένα τις προσπάθειες του άλλου και δημιουργούν διαλυτικές τάσεις  στην συνοχή της πολιτείας.
ε) Η κομματική επιλογή, πολλές φορές έρχεται σε αντίθεση με τις  αξιοκρατικές  και ηθικές αρχές που πρέπει να επικρατούν σε ένα κόμμα και όχι οι προσωπικές προτιμήσεις των Αρχηγών,  με συνέπεια να ανέρχονται   οι ανάξιοι , οι <αυλοκόλακες  και  οι κηπουροί > του αρχηγού του κόμματος η της κλίκας,  αντί να διοικούν οι άριστοι και οι ικανοί ..
στ) Τέλος τα κόμματα νοθεύουν με την παρεμβολή τους, τη θέληση του λαού  και κατ΄επέκταση  τη  λαϊκή κυριαρχία, διαστρεβλώνουν τη βούληση του λαού  χάριν του κομματικού συμφέροντος και  οδηγούν πολλές φορές σε ενέργειες αντίθετες προς τα συμφέροντα του έθνους και του λαού.

Τροποποίηση Άρθρου 30.
 Στο άρθρο 30 να τροποποιηθεί η παράγραφος β που ορίζει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από τη Βουλή και να τεθεί παράγραφος που να ορίζει ότι :

α) Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται από το Λαό.
β)  Πρόεδρος μπορεί να είναι όποιος, είναι ‘Έλληνας Ορθόδοξος  πολίτης, είναι γεννημένος από γονείς Έλληνες , κατοικεί μονίμως στην Ελλάδα  και έχει τύχει της Ελληνικής παιδείας.

 1) έχει κλείσει τα  6Ο  έτη  της ηλικίας του, και είναι υγιής σωματικά, ψυχικά και πνευματικά, σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις των συγκεκριμένων ιατρικών φορέων όπως ο νόμος ορίζει.
 2) είναι ήρωας η μεγάλος ευεργέτης της χώρας μας, αναγνωρισμένος με πράξη της Βουλής και έχει τα βασικά προσόντα υποψήφιου βουλευτή.
3] έχει τα επιστημονικά ,πνευματικά, ηθικά  αλλά και εμπειρικά προσόντα  για την άσκηση των τόσο σοβαρών για τη χώρα  καθηκόντων του και 
 4] Τέλος  μπορεί να είναι υποψήφιος για Πρόεδρος της δημοκρατίας, όποιος έχει χρηματίσει αιρετός βουλευτής, Πρωθυπουργός  ή Υπουργός ή Υφυπουργός Κοινοβουλευτικής Κυβερνήσεως, τουλάχιστον επί 2ετίαν και πληροί και τις προϋποθέσεις της παραγράφου β.
 Με τα ανωτέρω προσόντα, μπορούμε να  είμαστε βέβαιοι  ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας : α) δεν θα μπορεί να εκλέγεται ο οιοσδήποτε ανίκανος, ασθενής, απατεώνας,  τυχοδιώκτης , αλλοδαπός, δημαγωγός ή υποτελής κάποιων ξένων ή ντόπιων συμφερόντων και β) με τις αρμοδιότητες και εξουσίες που θα έχει, θα είναι σε θέση να εκτελεί τα καθήκοντά του, ως ρυθμιστής του πολιτεύματος.
 Πέραν όλων των ανωτέρω, η άμεση εκλογή του Προέδρου από το λαό, θα έχει ως συνέπεια να προσδίδει στον Πρόεδρο ιδιαίτερο κύρος και σεβασμό και θα τον καθιστά «εξουσιαστή» των κομμάτων, κι όχι υποχείριό τους.

 Με την άμεση εκλογή του Προέδρου, θα αποφύγουμε : α) τον τυχόν «επηρεαζόμενο» Πρόεδρο που μπορεί να εκλέξει η περιστασιακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να  <<κλείνει>>  υπέρ αυτής , οσάκις θα καλείται να ασκήσει επιλεκτικά ,κάποιες ρυθμιστικές εξουσίες ή αρμοδιότητες του  και τούτο γιατί είναι ανθρώπινο να επηρεάζεται από τις  εξαρτήσεις ή επιρροές του παρελθόντος, β) με την άμεση εκλογή του Προέδρου από το λαό, θα αποφεύγεται η συναλλαγή μεταξύ κομμάτων και προσώπων. γ) με την άμεση εκλογή του Προέδρου θα αποφύγουμε, τις συναλλαγές προσώπων και συμφερόντων που φέρνουν τα πάνω-κάτω, για την εξασφάλιση ακόμη και μιας ψήφου, την οποίαν πολλές φορές αδέσμευτοι ή ανεξάρτητοι βουλευτές πωλούν αντί γενναίων παραχωρήσεων ή κι ακόμη χρηματικών ανταλλαγμάτων και τέλος δ) με την άμεση εκλογή του Προέδρου θα διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία των θεσμών και θα αποφύγουμε τα δυσμενή φαινόμενα του παρελθόντος

Τροποποίηση του Άρθρου 31.
Το άρθρο 31 να τροποποιηθεί και να ευθυγραμμιστεί  με το πνεύμα και το γράμμα του προηγούμενου  άρθρου 30 .
Τροποποίηση του Άρθρου 32.
 Το άρθρο 32 να τροποποιηθεί ώστε να προβλέπει, περί της αμέσου εκλογής του Προέδρου από το λαό, με γενικές εκλογές σε όλη την Επικράτεια .

 Πρόεδρος θα εκλέγεται αυτός  που θα συγκεντρώνει  τουλάχιστον  πλειοψηφία του  60% των ψηφισάντων ..
 Στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνει το ποσοστό αυτό, τότε επαναλαμβάνονται οι εκλογές και εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώνει το 50% + 1, αν και στην β΄ εκλογή δεν συγκεντρωθεί το ποσοστό αυτό 50% + 1, επαναλαμβάνονται οι εκλογές μεταξύ των δύο επικρατέστερων,  που όμως ο εκλεγείς θα πρέπει και πάλι να συγκεντρώνει τουλάχιστον το 51% του εκλογικού σώματος, διαφορετικά αποσύρονται άπαντες οι υποψήφιοι και η εκλογή του νέου Προέδρου αναβάλλεται για την τελευταία σύνοδο της Βουλής, η οποία εκλέγει  εκείνον που θα έχει την σχετική πλειοψηφία του λαού αλλά και την πλειοψηφία  της Βουλής.

 Τροποποίηση του Άρθρου 35.
 Τροποποιείται το άρθρο 35 του Συν/τος, και τίθεται παράγραφος η οποία ορίζει ότι  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνυπογράφει, όλες τις Κυβερνητικές πράξεις, οι οποίες δημοσιεύονται  στο  ΦΕΚ. Ουδεμία πράξη της Κυβέρνησης είναι έγκυρη χωρίς την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας.
 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της χώρας αναδεικνύονται μόνον όσοι κέκτηνται  τα  προσόντα του ανωτέρω άρθρου  30, προς  αποφυγήν του κινδύνου  να αναρριχηθούν στην εξουσία, εντολοδόχοι ξένων δυνάμεων  ή πρόσωπα προερχόμενα από τις εκατοντάδες χιλιάδων αλλοδαπούς που ζουν στη χώρα μας, ή οι απόγονοί τους, που όμως θα στερούνται ελληνικής παιδείας και συνείδησης .

Τροποποίηση του Άρθρου 51.
 Να υπάρξει πρόβλεψη η οποία να ορίζει ότι :
«Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, είναι προαιρετική  και όχι δια νόμου  υποχρεωτική .>> Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι  υπέρτατο  ατομικό  δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών και ταυτόχρονα  εκπλήρωση ύψιστου  καθήκοντος προς την Πατρίδα, ώστε η άσκησή του να  γίνεται με πειθώ  και όχι με την άσκηση του φόβου του Νόμου..
Τροποποίηση άρθρου 54
 Το εκλογικό σύστημα πρέπει να είναι πάγιο ,πολλαπλών επιλογών και  πλειοψηφικό. Οι εκλογικές περιφέρειες της χώρας είναι ίσες με τον αριθμό των βουλευτών. Σε  κάθε εκλογική περιφέρεια εκλέγεται βουλευτής  ο υποψήφιος που θα  συγκεντρώνει τουλάχιστον το 51% του όλου αριθμού του εκλογικού σώματος, άλλως ο σχετικώς συγκεντρώνων την πλειοψηφία , έναντι των άλλων στη δεύτερη επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση.
 Οι βουλευτές εκτίθενται σε εκείνες τις εκλογικές περιφέρειες που κληρώνονται ανά τετραετία, για να εμποδίζεται  η πελατειακή σχέση, και ο επηρεασμός των οικονομικώς η πολιτικώς ισχυρών .
Τροποποίηση άρθρου 55
 Οι βουλευτές πρέπει να έχουν τουλάχιστον ηλικία 35 ετών, επιστημονικά καταρτισμένοι η  επαγγελματικά επιτυχημένοι και να είναι εκ γενετής Έλληνες, από Έλληνες γονείς ορθόδοξους και για  όλη  την διάρκεια της  ζωής τους.
 α) να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 β) να έχουν τελειώσει ανώτερες σπουδές ή να  έχουν μπει στην παραγωγική διαδικασία και να έχουν καταξιωθεί από αυτή.
 γ) Να αποφεύγεται η επιβολή, ή καλύτερα ο επιλογή  των υιών του πολιτικού κατεστημένου, στην πολιτική ζωή της χώρας, πριν εκπληρωθούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, για να υπάρχει ισότητα  στις ευκαιρίες με αυτούς, που δεν έχουν την πολιτική, οικονομική ή οικογενειακή υποστήριξη.
 Το εκλογικό σύστημα, είναι πάγιο, συνταγματικώς κατοχυρωμένο, και πλειοψηφικό κατά περιφερείας, με ισοδύναμους κατά το δυνατόν εκλογικές περιφέρειες, από άποψη εκλογέων  με ενιαίο ψηφοδέλτιο, πολλαπλών επιλογών.
 Το  πάγιο εκλογικό σύστημα πολλαπλής επιλογής , προσεγγίζει περισσότερο παντός άλλου την  άμεση Δημοκρατία, που είναι το ζητούμενο για κάθε χώρα και λαό για αυτό θα πρέπει μεταξύ των άλλων να   προβλέπει :
α) το πλειοψηφικό σύστημα  με   στενές εκλογικές περιφέρειες δηλ. η χώρα θα πρέπει να διαιρεθεί σε τόσες εκλογικές περιφέρειες, όσοι και οι βουλευτές  της , και  σε κάθε περιφέρεια να γίνεται ο ανταγωνισμός των υποψηφίων για την έδρα.
β) Την αναλογική των πολλαπλών επιλογών δηλ. οι εκλογείς να έχουν το δικαίωμα να διαγράφουν όσους θέλουν από το ενιαίο ψηφοδέλτιο και να προσθέτουν όποιον θέλουν, έστω και μη υποψήφιο.
γ) Οι βουλευτές  Επικρατείας θα πρέπει να αυξηθούν αρκετά για να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής, προσωπικοτήτων που δεν κατέρχονται στις εκλογές. Η υπόδειξη των υποψηφίων της Επικρατείας, γίνεται από τη Βουλή των αντιπροσώπων  και  κατόπιν κυρώσεώς  της από το Συνταγματικό Δικαστήριο ,  που γνωρίζουν καλύτερα παντός άλλου ποιοι είναι άξιοι να εκτεθούν ως υποψήφιοι  βουλευτές, και ποίοι  όχι.
 Άπαντες οι ασκούντες   δημόσιο λειτούργημα υπόκεινται στον δικαστικό έλεγχο, για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας τους και για τον τρόπο απόκτησης των περιουσιακών τους στοιχείων .
Κατάργηση του Άρθρου 86.
 Να καταργηθεί το άρθρο 86 και στη θέση της παραγ. 1 να τεθεί .: «Τα εγκλήματα, οικονομικά και μη, των ασκούντων  κατ’ εντολήν του λαού την εξουσία, που στρέφονται εναντίον του Έθνους των Ελλήνων και  της Ελληνικής Δημοκρατίας  , εξομοιώνονται με τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και  δεν αμνηστεύονται ούτε  παραγράφονται όσα χρόνια κι αν περάσουν».
 Η δίωξη των υπευθύνων βουλευτών, υφυπουργών, υπουργών και Πρωθυπουργών για αδικήματα, αξιόποινες ή εγκληματικές πράξεις, όπως η ιδιοποίηση, η κλοπή ,ή απιστία,  η κατάχρηση η υφαίρεσης του δημοσίου χρήματος κτλ. υπάγεται στην αρμοδιότητα των Εισαγγελικών αρχών της χώρας, όπως και κάθε άλλου απλού Έλληνα πολίτη. Η τιμωρία των πολιτικών και των ασκούντων δημόσιο λειτούργημα , εμπνέεται από το πνεύμα του Νόμου των αρχαίων Ελλήνων, για την τιμωρία των πολιτικών εκείνων, που με τις ενέργειές τους προκαλούν ζημία  στην χώρα. Η πρόβλεψης αυτή  θα οδηγήσει  στο ξεκαθάρισμα από τους απατεώνες και τη γενικευμένη διαφθορά όλων αυτών που ασχολούνται με την πολιτική δηλ. με την ενασχόληση με τα κοινά, χωρίς να έχουν ήθος, εντιμότητα, παιδεία, αλτρουϊσμό και ικανότητα για την άσκηση του λειτουργήματος αυτού..
 Η κλοπή η υπεξαίρεση η απιστία και η κατάχρηση δημοσίου χρήματος, τιμωρείται  ανάλογα με το ύψος της προκληθείσης  ζημίας στο Δημόσιο και τον τρόπο η την χρησιμοποίηση ειδικής  μεθόδου η τεχνασμάτων για την πρόκληση   της  εγκληματικής πράξεως.
Τροποποίηση του άρθρου περί Ανάδειξης
και Συγκρότησης της Βουλής
των Αντιπροσώπων ,της Γερουσίας  και  των Ομογενών .
 Να καταργηθεί το τμήμα Γ΄ του Συν/τος, προκειμένου να αναθεωρηθεί, τροποποιηθεί και επαναδιατυπωθεί στις κατωτέρω προβλέψεις του, περί της Βουλής των Ελλήνων η  οποία θα πρέπει να διχοτομηθεί και να συγκροτηθεί σε δύο σώματα ήτοι , Α] της  Βουλή των Αντιπροσώπων  με διακοσίους είκοσι  βουλευτές,  εκ των οποίων οι διακόσιοι θα εκλέγονται από όλη την Επικράτεια, αναλόγως με την  δύναμη των κομμάτων  και  1] είκοσι θα εκλέγονται από τα Ψηφοδέλτια  της Επικρατείας αναλόγως με τη δύναμη  των κομμάτων και Β] Τέλος εκλέγονται οι ογδοήκοντα   βουλευτές  της  Γερουσίας, από την Ακαδημία Αθηνών, τις Γενικές Συνελεύσεις των Καθηγητών των Πανεπιστημίων, τις  Γενικές Συνελεύσεις  των Ελληνικών Επαγγελματικών ,Εμπορικών  και Τεχνικών Επιμελητηρίων Επιστημονικών, Στρατιωτικών ,Πνευματικών και Καλλιτεχνικών, Συλλόγων και Σωματείων η Συλλόγων  [ως ο Νόμος  ορίζει ] και εφόσον κέκτηνται τα προσόντα του  υποψηφίου βουλευτή ..   

 Η ταυτόχρονη ιδιότητα βουλευτή  και γερουσιαστή  είναι ασυμβίβαστη. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, η Βουλή  της Γερουσίας  συνεδριάζουν δημοσίως και χωριστά, πλην όμως υποχρεούνται για   θέματα υψίστης σημασίας και κυρίως για θέματα άμυνας και ασφαλείας της χώρας να συνεδριάζουν και κεκλεισμένων των θυρών.
 Η νομοθετική πρωτοβουλία ανήκει στον Πρόεδρο, στην Κυβέρνηση, στους βουλευτάς και τους γερουσιαστές, και οι Νόμοι ψηφίζονται πρώτα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων  και  εν συνεχεία από  τη Γερουσία και τέλος υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για δημοσίευση  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης .  Οι συνεδριάσεις των ως άνω σωμάτων καθορίζεται από τον Κανονισμό τους,  μετά από κύρωσή τους από  την πλειοψηφία των μελών τους.  Η  Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία, δεν δύναται να ψηφίζει νόμους άνευ της παρουσίας  τουλάχιστον του ημίσεως πλέον ενός των μελών τους
 Σε περίπτωση εξωτερικού ή αμυντικού πολέμου ή εμφυλίου σπαραγμού τα δύο σώματα μετά από απόφαση ενός εξ αυτών, συνεδριάζουν από κοινού, ως Εθνική Συνέλευση και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.
 Οι υποψήφιοι βουλευτές  εκλέγονται  κατά περιφερείας από  τους εκλογείς αυτής , με τις προβλέψεις  του συστήματος της πολλαπλής επιλογής . [ σύμφωνα με το Νόμο].

Καταργείται η χρηματοδότηση των κομμάτων από τον Κρατικό προϋπολογισμό, και τούτο γιατί πρέπει να καταργηθεί ο θεσμός των πολλαπλών πολιτικών κομμάτων.

 Η κατάργηση των πολλών πολιτικών κομμάτων αντικαθίσταται  με την εισαγωγή της υποδείξεως ενιαίου ψηφοδελτίου για όλους τους  υποψηφίους  βουλευτές , ούτως ώστε να  διασφαλίζεται καλύτερα το  αντιπροσωπευτικό  κοινοβουλευτικό μας  σύστημα, που αποτελεί την γνήσια έκφραση της Λαϊκής Κυριαρχίας.

 Η παρεμβολή των κομμάτων φαλκιδεύει και διυλίζει την λαϊκή κυριαρχία, διασπά την κοινωνική συνοχή, υποδαυλίζει την διχόνοια και  εξυπηρετεί  κυρίως τα  κομματικά συμφέροντα αντί για τα εθνικά.
 Το σύνολο των εκλεγέντων βουλευτών και γερουσιαστών   συνθέτει την Εθνική Συνέλευση .
 Η πλειοψηφία των Βουλευτών,  θα διαμορφώνεται  στις αίθουσες των Συνεδριάσεων, χωρίς την κομματική παρέμβαση στους Βουλευτές οι οποίοι ψηφίζουν, χωρίς κομματικές εντολές  αλλά  με βάση  τη  συνείδησή τους , για τη διασφάλιση της  Λαϊκής  Κυριαρχίας, της  Εθνικής Ανεξαρτησίας  την Εδαφικής  Ακεραιότητας της χώρας και των γενικότερων Εθνικών Συμφερόντων .
 Μέσα από τη πλειοψηφία των δύο σωμάτων της Εθνικής Συνέλευσης   θα διαμορφώνεται η πλειοψηφία,  με βάση της οποίας, θα εκλέγονται και τα πρόσωπα που θα συνθέσουν την Κυβέρνηση  και τον Κρατικό μηχανισμό.

 

(Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαβαλκανικών Σχέσεων, με Συμβουλευτικό ρόλο στο ECOSOC  ΤΟΥ Ο.Η.Ε)