Τετάρτη
20 Φεβρουαρίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3075RSS FEED
ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙΕτήσια Συνάντηση Μετόχων του Ομίλου Edenred
16/05/2018

Η Ετήσια Συνάντηση Μετόχων του Ομίλου Edenred, παγκόσμιου ηγέτη στην παροχή υπηρεσιών για εταιρείες, εργαζόμενους, και εμπόρους έλαβε χώρα στις 3 Μαΐου 2018 στο Παρίσι, με επικεφαλή τον Πρόεδρο και CEO Bertrand Dumazy και συμμετοχή από περισσότερους από 150 μετόχους.

 

Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης Μετόχων, ο Bertrand Dumazy αναφέρθηκε στην ικανότητα της εταιρείας να παρουσιάζει κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη, υποστηρίζοντας τις αλλαγές της κοινωνίας και της νέας συμπεριφοράς των χρηστών στον εργασιακό κόσμο, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους μοιράζεται αυτή η ανάπτυξη μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πρώτη Ολοκληρωμένη Έκθεση του Ομίλου, που είναι διαθέσιμη εδώ: www.edenred.com.

 

Έπειτα από μία αναφορά εξέλιξης των αποτελεσμάτων του στρατηγικού πλάνου Fast Forward, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου της Edenred και την επίσπευση της μετατροπής της σε αμιγώς ψηφιακή εταιρεία και πρωτοπόρο σε mobile και ολοκληρωμένες πληρωμές, ο Bertrand Dumazy και ο Patrick Bataillard, Finance Executive Vice President, παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το οικονομικό έτος 2017. Πιο συγκεκριμένα, υπογράμμισαν τη σημαντική ανάπτυξη του EBIT[1], που σημείωσε αύξηση 18% φτάνοντας τα €437 εκατ., ενώ το καθαρό κέρδος αυξήθηκε κατά 37% φτάνοντας τα €247 εκατ., επιτρέποντας υψηλότερο μέρισμα της τάξεως των €0,85, που αντιστοιχεί σε αύξηση 37%. Οι Bertrand Dumazy και Patrick Bataillard συζήτησαν επίσης την ισχυρή παραγωγή μετρητών του Ομίλου τα τελευταία δύο χρόνια, η οποία, μέσω των εξαγορών της Embratec και της UTA, επιτάχυνε σημαντικά την ανάπτυξη της επιχειρηματικής γραμμής λύσεων Fleet & Mobility. Σύμφωνα με αυτό, τα λειτουργικά έσοδα για τη συγκεκριμένη επιχειρηματική γραμμή αυξήθηκαν κατά 68% το 2017 και πλέον αντιπροσωπεύουν το 25% του συνόλου του Ομίλου. Ταυτόχρονα, η Edenred κατάφερε να διατηρήσει υψηλές αποδόσεις μετόχων και ένα επίπεδο χρέους αρκετά χαμηλό ώστε να υποστηρίξει μια βαθμολογία BBB+ με τίτλο "Strong Investment Grade" από την Standard and Poor's.

                                                                                                            

Επιπρόσθετα, οι Bertrand Dumazy και Jacques Adoue, Executive Vice President, Human Resources & Corporate Social Responsibility, παρουσίασαν τις δεσμεύσεις του Ομίλου σε Ανθρώπινο Δυναμικό και ΕΚΕ, με έμφαση στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την προσέλκυση και ανάπτυξη ταλέντων, συμπεριλαμβανομένου του Edenstep, του προγράμματος αποφοίτων της Edenred που ξεκίνησε το 2017 και κάθε χρόνο υποδέχεται νέους πτυχιούχους παγκοσμίως. Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η νέα προσέγγιση ΕΚΕ του Ομίλου, βασισμένη σε τρεις πυλώνες: βελτίωση της ποιότητας ζωής των ενδιαφερόμενων (Άνθρωπος), διαφύλαξη του περιβάλλοντος (Πλανήτης) και δημιουργία αξίας, αναπτύσσοντας τις επιχειρήσεις και τις συνεργασίες τους με πλήρη υπευθυνότητα (Πρόοδος).

 

Με απαρτία 77,48%, εγκρίθηκαν όλα τα ψηφίσματα που πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής μερίσματος 2017 ύψους 0,85€ ανά μετοχή, με δυνατότητα λήψης 100% του ποσού σε νέες μετοχές. Το μέρισμα θα καταβληθεί από τις 8 Ιουνίου 2018, με ημερομηνία αποκοπής στις 14 Μαΐου 2018. Η δυνατότητα λήψης του μερίσματος σε νέες μετοχές θα πρέπει να ασκηθεί μεταξύ της 14ης Μαΐου και της λήξης των εργασιών της 25ης Μαΐου 2018. Κάθε μέτοχος που δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματός του μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου θα λάβει ολόκληρο το μέρισμα σε μετρητά.

 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι μέτοχοι ανανέωσαν για περίοδο τεσσάρων ετών, τη διοίκηση του Bertrand Dumazy, καθώς και της Gabriele Galateri di Genola, του Maelle Gavet και του Jean-Romain Lhomme. Επιπλέον, οι μέτοχοι επικύρωσαν τη θέση του Dominique D'Hinnin ως Director.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται σήμερα από δέκα μέλη, το 90% των οποίων είναι ανεξάρτητοι και το 40% είναι γυναίκες.

 
Τα πλήρη αποτελέσματα της ψηφοφορίας, καθώς και η περίληψη της συνάντησης, θα είναι σύντομα διαθέσιμα στο τμήμα Επενδυτών/Μετόχων της ιστοσελίδας www.edenred.com.

 

Disclaimer
 
Η επιλογή λήψης της πληρωμής μερισμάτων σε μετοχές δεν αποτελεί προσφορά ή προσφορά για εγγραφή ή αγορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την έννοια του αμερικανικού νόμου περί κινητών αξιών του 1933 ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία η συναλλαγή αυτή θα ήταν αντίθετη προς τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η δυνατότητα λήψης της πληρωμής μερισμάτων σε μετοχές δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες, όπως εκείνες στις οποίες μια τέτοια επιλογή απαιτεί εγγραφή ή εξουσιοδότηση από τον τοπικό ρυθμιστή των κινητών αξιών. Οι μέτοχοι που διαμένουν εκτός Γαλλίας θα πρέπει να ενημερωθούν και να συμμορφωθούν με τυχόν τοπικούς περιορισμούς.

 

 

   

 

▬▬

 

Η Edenred, είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στις υπηρεσίες για εταιρείες, εργαζομένους και εμπόρους με όγκο συναλλαγών μεγαλύτερο από 26 δισ. Ευρώ το 2017, εκ των οποίων το 78% με ψηφιακά μέσα. Είτε παρέχονται μέσω κάρτας, mobile εφαρμογής, ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή σε μορφή διατακτικής, όλες οι λύσεις δημιουργούν αυξημένη αγοραστική δύναμη για τους εργαζομένους, βελτιστοποίηση της διαχείρισης εταιρικών εξόδων για τις εταιρείες και αύξηση των πωλήσεων για τους συνεργαζόμενους εμπόρους.

 

Το πορτφόλιο της Edenred έχει αναπτυχθεί γύρω από τρεις επιχειρηματικούς άξονες:

  • Παροχές Εργαζομένων (Ticket Restaurant®)
  • Λύσεις Φορητότητας και Διαχείρισης Στόλου (Spendeo®)
  • Συμπληρωματικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων εταιρικών πληρωμών (Edenred Corporate Payment), κινήτρων και επιβράβευσης (Ticket Compliments® Gift Card) και δημόσιων κοινωνικών προγραμμάτων

 

Ο Όμιλος φέρνει κοντά 44 εκατ. δικαιούχους, 770.000 εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς και 1.5 εκατομμύρια συμβεβλημένα σημεία-καταστήματα.

 

Η Edenred είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Paris στον δείκτη CACNext20 και δραστηριοποιείται σε 45 χώρες με σχεδόν 8.000 στελέχη.

 

Τα λογότυπα και άλλα εμπορικά σήματα που αναφέρονται και περιλαμβάνονται σε αυτό το δελτίο τύπου είναι σήματα κατατεθέντα της Edenred S.A., των θυγατρικών της ή τρίτων. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών της.

 

Ακολουθήστε την Edenred στο Twitter: www.twitter.com/Edenred

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

κ. Ματθαίος Βάλβης, τηλ. 210 7259500, email: mvalvis@oneteam.gr

κ. Μάριος Κούμπας, τηλ. 210 7259500, email: mkoumpas@oneteam.gr


[1] Λειτουργικά κέρδη πριν από άλλα έσοδα και έξοδα.