Πέμπτη
27 Ιουνίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3203RSS FEED
Ανάπτυξη: Τι δεν είπαν οι πολιτικοί αρχηγοί στη ΔΕΘ.
Γράφει ο
Ιωάννης Γ. Κουλούρης

Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί μίλησαν στη ΔΕΘ για ανάπτυξη και παρουσίασαν διάφορα προγράμματα, όλα αόριστα, ακοστολόγητα και αναποτελεσματικά. Όσα εξήγγειλαν στόχευαν  στο εκλογικό τους ακροατήριο, αλλά δυστυχώς όχι στους υποψήφιους επενδυτές.

Είναι προφανές ότι η Ελλάδα προσφέρει τεράστιες και ελκυστικές επενδύσεις για ξένους και Έλληνες επενδυτές και μάλιστα σε πολλούς τομείς, οι οποίες μπορούν να φέρουν την ταχεία ανάπτυξη . Γιατί επομένως δεν έρχονται οι πολυπόθητοι επενδυτές; Η απάντηση είναι απλή αλλά δεν  θέλουν να την αναφέρουν οι πολιτικοί,  γιατί αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για την πολιτική τους πελατεία και το πολιτικό κόστος.

Τους επενδυτές δεν τους ενδιαφέρουν τόσο ούτε τα φορολογικά ούτε τα άλλα οικονομικά μεγέθη, ακόμα και οι μισθοί. Αυτά μπορούν να τα υπολογίσουν με ακρίβεια και να αποφασίσουν  εάν και με ποίους όρους πρέπει να κάνουν μία επένδυση. Υπάρχουν πολλές χώρες με πολύ μεγαλύτερους μισθούς από τους δικούς μας και παρόμοιους φορολογικούς συντελεστές, και όμως εκεί γίνονται αθρόες επενδύσεις.

Εκείνο που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι τα μεγέθη αυτά και οι εργασιακές σχέσεις να παραμείνουν σταθερά στο χρόνο και να μην υπάρχει ο κίνδυνος αιφνίδιας και αυθαίρετης μεταβολής τους από την κάθε κυβέρνηση. ώστε να μην μετατρέπεται η επένδυση τους σε τζόγο.

Αυτό προϋποθέτει όλα τα μεγέθη τα οποία αφορούν σε επενδυτικές δραστηριότητες να είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα, ώστε οποιαδήποτε μεταβολή τους στο μέλλον να ακολουθεί τη δυσκίνητη διαδικασία αλλαγής του συντάγματος. Μόνο αυτό θα καθησυχάσει τους επενδυτές. Και δεδομένου ότι τώρα έχουμε μπροστά μας την αναθεώρηση του Συντάγματος, όλοι θα έπρεπε να ασχοληθούν και να προτείνουν τέτοιες μεταβολές που θα προσέλκυαν επενδύσεις.

Και όμως κανείς δεν το έκανε!!!

Ενδεικτικά οι συνταγματικές τροποποιήσεις που κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνουν είναι κυρίως οι εξής:

1)      Συνταγματική κατοχύρωση των φορολογικών συντελεστών και γενικά του τρόπου φορολόγησης πολιτών και επιχειρήσεων.

2)      Συνταγματική κατοχύρωση των κατωτάτων μισθών, του τρόπου αύξησης του λόγω ωρίμανσης , και των όρων εργασίας. .

3)      Συνταγματική κατοχύρωση  της υπερίσχυσης των συλλογικών και ατομικών συμβάσεων έναντι των κλαδικών.

4)      Συνταγματική απαγόρευση κήρυξης αιφνιδιαστικών απεργιών και θέσπιση διαδικασίας για την κήρυξή τους, η οποία θα προϋποθέτει προηγούμενη υποχρεωτική διαιτησία ενώπιον αμερόληπτου κρατικού οργάνου, και μόνο σε περίπτωση αποτυχίας τους δυνατότητα  κήρυξης απεργίας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κατοχυρωθεί συνταγματικά η δυνατότητα κήρυξης ανταπεργίας εκ μέρους των αντίστοιχων εργοδοτών.

5)      Συνταγματική κατοχύρωση ότι για κήρυξη απεργίας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των εργαζομένων τους οποίους αφορά. Όποιοι απεργούν παρά την αντίθετη απόφαση της πλειοψηφίας θα μπορούν να απολύονται από τον εργοδότη τους χωρίς αποζημίωση.  Απαγόρευση κάλυψης απεργίας από δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα για εργαζομένους που το πρωτοβάθμιο όργανο δεν έχει κηρύξει νομίμως απεργία.

6)      Συνταγματική απαγόρευση κήρυξης απεργίας από δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους οργανισμών που διοικούνται από το κράτος. Όσοι υπάλληλοι απεργούν θα απολύονται αυτοδίκαια και χωρίς αποζημίωση.  Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών αυτών θα συσταθεί ειδικό εργασιακό δικαστήριο που θα επιλύει όσα θέματα αναφύονται.

7)      Απαγόρευση κήρυξης  απεργίας  ή ανταπεργίας σε επιχειρήσεις που αυτές προκαλούν  ζημία στο κοινωνικό σύνολο ή σε άλλες επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας. Αυτό θα διαπιστώνεται από ειδικό δικαστήριο, και η απόφασή του θα λαμβάνεται πριν την κήρυξη της απεργίας. Εάν η απόφασή του είναι αρνητική για την κήρυξη απεργίας,  αυτή θα είναι παράνομη και όσοι απεργούν θα επιστρατεύονται αυτοδίκαια .

8)      Συνταγματικά κατοχυρωμένο μόνιμο εκλογικό σύστημα και κανονισμός λειτουργίας κομμάτων και τρόπος ανάδειξης υποψηφίων.

9)      Άμεση κατάργηση του άρθρου 86 του συντάγματος και της συσχέτισης της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας με εκλογές.

Για αυτά και πολλά άλλα θέματα θα έπρεπε να υποβάλλουν προτάσεις τα κόμματα, γιατί διαφορετικά καμία ανάπτυξη δεν θα έλθει και βαδίζουμε ολοταχώς προς νέα καταστροφή.

Και εάν οι συνδικαλιστές θεωρούν τα μέτρα αυτά αντεργατικά, θα πρέπει να αναλογιστούν ότι για να υπάρχουν εργαζόμενοι πρέπει να υπάρχουν και εργοδότες. Και οι μεν εργοδότες χωρίς εργαζομένους επιβιώνουν, ενώ οι εργαζόμενοι όταν μείνουν άνεργοι λιμοκτονούν.