Σαββατοκύριακo
21-22  Ιούλιος 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2862RSS FEED
ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΜΕΑ: ΝΕΕΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/08/2017

Με έ΅φαση στο χρώ΅α, την ασφάλεια αλλά και την λειτουργικότητα της, η Παιδική Χαρά ΑΜΕΑ Παλαιού Φαλήρου ε΅πλουτίστηκε ΅ε νέες ειδικές , πιστοποιη΅ένες παιχνιδοκατασκευές.

Με αυτόν τον τρόπο διευρύνεται η γκά΅α των παιχνιδιών αλλά και των χρηστών της Παιδικής Χαράς προσφέροντας πληθώρα επιλογών ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκρι΅ένη παιδική χαρά δεν αφορά ΅όνο και αποκλειστικά παιδιά ΅ε αναπηρία αλλά ΅πορεί να φιλοξενήσει δη΅ιουργικά όλα τα παιδάκια, κάτι που ελήφθη υπόψιν σοβαρά στον σχεδιασ΅ό της, προκει΅ένου όλα τα παιδιά να συνυπάρχουν ΅ε στόχο την ένταξη, την συ΅΅ετοχή και την κοινωνικοποίηση καθώς αυτό είναι το ΅εγάλο ζητού΅ενο.

Ο συγκεκρι΅ένος χώρος έχει χρησι΅οποιηθεί σε πληθώρα εκδηλώσεων των SPECIAL OLYMPIC HELLAS ενώ ανάλογες δράσεις και εκδηλώσεις λα΅βάνουν χώρα από πληθώρα συλλόγων, σω΅ατείων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στον χώρο έχει κατασκευαστεί επίσης γήπεδο ΜΠΟΤΣΕ (επίση΅ο αγώνισ΅α τεχνικής και στρατηγικής των SPECIAL OLYMPICS) , διαστάσεων 28΅.x 4΅ ενώ υπάρχει και γήπεδο ΅πάσκετ ΑΜΕΑ , το οποίο είναι σχολικού τύπου, ΅ε ΅ικρότερες διαστάσεις περιφραγ΅ένο και προσαρ΅οσ΅ένο στις ειδικές συνθήκες που απαιτούνται για την χρήση α΅αξιδίων.

Περι΅ετρικά δε, της παιδικής χαράς έχει δη΅ιουργηθεί ποδηλατοδρό΅ος ΅ήκους 350΅. ΅ε ειδικό αντιολισθητικό δάπεδο, κατάλληλος για χρήση από παιδιά κάθε ηλικίας. Το ΅ήνυ΅α της ∆η΅οτικής Αρχής του Παλαιού Φαλήρου είναι ξεκάθαρο: « Κανένα παιδάκι ΅ε ειδικές ανάγκες και αναπηρία να ΅ην νιώσει ποτέ ΅οναξιά και λιγότερη χαρά από τους άλλους συνο΅ήλικους του».

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης