Παρασκευή
1 Δεκεμβρίου 2023
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4821RSS FEED
Κλιματική αλλαγή: Η Λίμα προετοιμάζει την Παγκόσμια Συμφωνία του 2015 στο Παρίσι
12/12/2014
Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα


Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, που διεξάγεται στην πρωτεύουσα του Περού, τη Λίμα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από αυτή τη Διάσκεψη του ΟΗΕ να προετοιμάσει το έδαφος για την επίτευξη μιας νέας, νομικά δεσμευτικής, παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα στο Παρίσι, το επόμενο έτος, με την πεποίθηση, ότι η νέα συμφωνία θα ενισχύσει σημαντικά και θα διευρύνει τις συλλογικές διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Υπενθυμίζεται, πως ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-ClaudeJuncker αναγνώρισε την «οικοδόμηση μιας ανθεκτικής ενεργειακής ένωσης με μια πολιτική για την κλιματική αλλαγή προσανατολισμένη στο μέλλον» ως μία από τις δέκα προτεραιότητες της τρέχουσας Επιτροπής.

Τι αποτελέσματα περιμένει η ΕΕ από τη Διάσκεψη της Λίμα

Η Επιτροπή πιστεύει, πως διάσκεψη για το κλίμα που  διεξάγεται στη Λίμα θα είναι ένα ορόσημο για την επιτυχή έκβαση στο Παρίσι.

Έτσι, κατά την Επιτροπή,  στη Λίμα πρέπει να διασφαλιστεί ότι:

•       Τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας του 2015 θα συμφωνηθούν ως βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις το 2015•
•       Θα συμφωνηθεί η λήψη μιας απόφασης η οποία θα εξασφαλίζει ότι οι συμβολές για μείωση των αερίων θερμοκηπίου που οι χώρες θα υποβάλουν κατά τους προσεχείς μήνες θα είναι διαφανείς, μετρήσιμες και συγκρίσιμες•
•       Θα υπάρχει μια διεθνής διαδικασία πριν από τη Διάσκεψη του Παρισιού το 2015 για να μελετήσει και να αναλύσει τη φιλοδοξία και την επάρκεια των επιμέρους και συνολικών συμβολών έναντι του στόχου κάτω των 2 βαθμών•
•       Οι εργασίες για την ενίσχυση των επιδιωκόμενων δράσεων μετριασμού πριν το 2020 συνεχίζονται.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο στόχος μείωσης των αερίων θερμοκηπίου κατά 40% που συμφωνήθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ τον Οκτώβριο, μαζί με την αναγγελία εκ μέρους των ΗΠΑ και της Κίνας σχετικά με τους μελλοντικούς τους στόχους που ακολούθησε, αποτελούν σαφείς ενδείξεις για συνολική επίλυση

Ευρωπαϊκές προσδοκίες από τη  συμφωνία του 2015

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει η συμφωνία του 2015 να είναι φιλόδοξη, να έχει διαφάνεια, διάρκεια, και να είναι ισορροπημένη

Συγκεκριμένα:

Φιλόδοξη

Η ΕΕ ζητεί από όλα τα μέρη να παρουσιάσουν προτάσεις φιλόδοξων στόχων μετριασμού έως το τέλος του Μαρτίου 2015. Αυτό συνάδει με το εγκριθέν χρονοδιάγραμμα και θα καταστήσει δυνατή μια διαδικασία ανάλυσης και εξέτασης της φιλοδοξίας των επιμέρους και συνολικών προσπαθειών πριν από τη Διάσκεψη του Παρισιού. Θα επιτρέψει στην παγκόσμια κοινότητα να κατανοήσει τα μέτρα και τις προσπάθειες που απαιτούνται ώστε να παραμείνει στην πορεία διατήρησης της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς.

Διαφανής

Οι αναγνωρισμένες μέθοδοι για την παρακολούθηση της προόδου σχετικά με τις δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών που αναλήφθηκαν στο Παρίσι θα παράσχουν στα συμβαλλόμενα μέρη τη δυνατότητα να μετρούν σε ποιο βαθμό προχωρούν από κοινού ως προς τους τεθέντες στόχους. Αυτό θα επιτρέψει επίσης την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της καταλληλόλητας των εγχώριων πολιτικών κατά συγκρίσιμο τρόπο.

Διαρκής

Η νέα συμφωνία για το κλίμα πρέπει να πραγματοποιηθεί για να διαρκέσει. Η ΕΕ επιθυμεί μια διαδικασία για την τακτική ενίσχυση των δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών που θα ενσωματωθεί στη συμφωνία του 2015. Αυτό θα επιτρέψει στα συμβαλλόμενα μέρη να ανταποκρίνονται στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις και να εξετάζουν την αύξηση των φιλοδοξιών υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι η συμφωνία διατηρεί τον πλανήτη σε μια μακροπρόθεσμη πορεία που συνάδει με τον στόχο κάτω των 2 βαθμών.

Ισορροπημένη

Αν και η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα, η ΕΕ αναγνωρίζει ότι η προσαρμογή και η χρηματοδότηση για το κλίμα είναι ζωτικής σημασίας συνιστώσες μιας ισορροπημένης συμφωνίας του 2015.

Χρηματοδότηση από την ΕΕ για το κλίμα το 2014

Σύμφωνα  με την Επιτροπή, ως ο μεγαλύτερος παγκοσμίως χορηγός επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, θα υποβάλουν εκθέσεις στη Λίμα όσον αφορά την από μέρους τους χρηματοδότηση για το κλίμα προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μόνο το 2013, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συλλογικά παρείχαν 9,5 δισ. ευρώ για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην παροχή βοήθειας σε χώρες που είναι πιο ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή και σε εκείνες με τα λιγότερο μέσα ανταπόκρισης.

Η Ευρωπαϊκή Εκπροσώπηση στη Λίμα-Δηλώσεις

Η ΕΕ εκπροσωπείται στη Λίμα από τον κ. GianLucaGalletti, τον υπουργό Περιβάλλοντος της Ιταλίας, η οποία το τρέχον εξάμηνο ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, και τον κ. Miguel Arias Cañete, επίτροπο της ΕΕ αρμόδιο για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια.

Ο υπουργός κ. Galletti δήλωσε: «Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε την αυξανόμενη πίεση για μια παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα. Όλες οι χώρες πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους το ταχύτερο δυνατόν εντός του 2015, ώστε να καταστεί δυνατή μια διαφανής διαδικασία αξιολόγησης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι συμβολές συμβαδίζουν με την επιστήμη και ότι είμαστε στον σωστό δρόμο για να διατηρηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου.»

Επίσης, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για την ενεργειακή ένωση, κ. Maroš Šefčovič, δήλωσε: «Η Λίμα μάς δίνει ένα μήνυμα ελπίδας. Μας δείχνει ότι δεν είναι πολύ αργά να διασφαλίσουμε την ευκαιρία να επιτύχουμε το όριο των 2 βαθμών που συμφωνήθηκε σε διεθνές επίπεδο. Με τη νέα μας δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια 2030 επιβεβαιώσαμε εκ νέου την εμπιστοσύνη μας σε μια πιο αποδοτική ενεργειακά οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ενεργειακής ένωσης. Εάν εντείνουμε τις εγχώριες πολιτικές και τη διεθνή συνεργασία, μπορούμε να το πετύχουμε: είναι θέμα πολιτικής βούλησης».

Ο κ. MiguelAriasCañete, επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια, πρόσθεσε, ¨ότι  Λίμα αποτελεί κρίσιμο ενδιάμεσο στάδιο για το Παρίσι, όπου έχουμε μια ιστορική ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη πρόκληση που απειλεί τον πλανήτη μας σήμερα. Η τελική συμφωνία στο Παρίσι θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σημερινή οικονομική πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει, είπε, ότι πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι μείζονες οικονομικές δυνάμεις. Η Ευρώπη ήταν η πρώτη που έδρασε ανακοινώνοντας τον στόχο μας. Η Κίνα και οι ΗΠΑ έσπευσαν να ανταποκριθούν. Τώρα αναμένουμε και τα υπόλοιπα κράτη με υψηλά επίπεδα εκπομπής αερίων να συμμετάσχουν. Ο χρόνος κυλάει• είναι ώρα για δράση, επισήμανε ο κ. Επίτροπος.