Σαββατοκύριακo
23-24  Μαρτίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3107RSS FEED
Ενδείξεις για εκτέλεση πλασμαφαίρεσης
Γράφει ο
Νίκος Καλλιακμάνης

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Συνήθως και αποδεκτή υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να είναι και θεραπεία επιλογής.

  • ΟΞΕΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΡΙΖΟΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ.

 

  • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΜΒΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ.

 

  • ΧΡΟΝΙΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ

 

  • ΠΟΛΥΡΙΖΟΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ.

 

  • ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ IgG/IgA.

 

  • MYASTHENIA GRAVIS

 

  • ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

 

  • ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ.

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ Τ-ΛΕΜΦΩΜΑ

 

 

 

ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ – ΑΛΗΘΗΣ ΠΟΛΥΕΡΥΘΡΑΙΜΙΑ (pοlycythemia vera)

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΑΙΜΙΑ

 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ

 

ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

 

ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΩΣΗ : Μείωση αιμοπεταλίων

Αρκετές ενδείξεις θεραπείας πρωτοπαθής ή σαν ενισχυτική θεραπεία

  • ΑΒΟ ΑΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ (δέκτης)