Σαββατοκύριακo
18-19  Μαίου 2024
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4990RSS FEED
ΣΤΗΝ ΕΕΑλλαγές στην επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών συσκευών
15/07/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε με ψηφοφορία του να εισαχθεί μία νέα, πιο αυστηρή κλίμακα από το Α έως το G για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών συσκευών η οποία θα συμβαδίζει με την τεχνολογική πρόοδο.

Οι περισσότερες συσκευές στην αγορά σήμερα πληρούν τα κριτήρια της κατηγορίας Α που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2010, με αποτέλεσμα να προστίθενται ολοένα και περισσότερες κατηγορίες, Α +, Α ++, Α +++.

Το ΕΚ υποστηρίζει ότι ο καθορισμός αυστηρότερων απαιτήσεων θα δώσει κίνητρα για περεταίρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη θέση του ΕΚ επί της προτεινόμενης επικαιροποίησης του κανονισμού για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης με 580 ψήφους υπέρ, 52 κατά και 79 αποχές, με στόχο την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο για την επίτευξη συμφωνίας επί της τελικής μορφής της νέας νομοθεσίας.

Το ΕΚ υπογραμμίζει ότι "προκειμένου να διασφαλιστεί μια ομοιογενής κλίμακα από Α έως G, η Επιτροπή θα πρέπει να εισάγει μία νέα κλίμακα σημάτων για τις υφιστάμενες κατηγορίες προϊόντων εντός 21 μηνών και 6 ετών (ανάλογα με το είδος του προϊόντος) από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού". Σημειώνει ακόμη ότι κάθε μεταγενέστερη αναπροσαρμογή της κλίμακας για νέα σήματα θα πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος 10 χρόνια και να εφαρμόζεται όταν το 25% των προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της Ένωσης εμπίπτουν στην ανώτατη ενεργειακή κατηγορία A ή το 50% των προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της Ένωσης εμπίπτουν στις δύο ανώτερες ενεργειακές κατηγορίες A και Β.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν να εξασφαλιστεί ότι "όταν ένα σήμα εισάγεται ή αναπροσαρμόζεται, κανέναν προϊόν δεν εμπίπτει στην ενεργειακή κατηγορία Α κατά τη στιγμή της εισαγωγής του, ή στην περίπτωση προϊόντων ταχείας τεχνολογικής προόδου κανέναν προϊόν δεν εμπίπτει στις ενεργειακές κατηγορίες Α και Β κατά τη στιγμή της εισαγωγής του σήματος".

Όταν, για μια δεδομένη ομάδα προϊόντων, δεν υπάρχουν πρότυπα που να ανήκουν στις ενεργειακές κατηγορίες F ή G που να επιτρέπεται να διατίθενται πλέον στην αγορά η εν λόγω κατηγορία ή κατηγορίες θα πρέπει να εμφανίζονται στο σήμα με γκρίζο χρώμα.

 

Πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοση σε ετικέτες και διαφημίσεις

Η ετικέτα πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του αντίστοιχου μοντέλου προϊόντος και την απόλυτη κατανάλωση ενέργειας σε kWh, ανά έτος ή ανά οποιαδήποτε σχετική χρονική περίοδο.

  

Δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες χρήσης των προϊόντων

"Οι μέθοδοι και το περιβάλλον δοκιμών, τόσο για τους προμηθευτές όσο και για τις αρχές εποπτείας της αγοράς, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερες προς τις πραγματικές συνθήκες χρήσης ενός συγκεκριμένου προϊόντος από τον μέσο καταναλωτή", υπογραμμίζουν οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης "μεταβατικές μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού σε σχέση με αυτές τις ειδικές για τα προϊόντα απαιτήσεις".

 

Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές και εξαιρέσεις από τη νέα νομοθεσία

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν τη δημιουργία μιας "βάσης δεδομένων για τα προϊόντα" που θα αποτελείται από μία ιστοσελίδα για τους καταναλωτές και μία " διεπαφή συμμόρφωσης", δηλαδή μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα υποστηρίζει το έργο των εθνικών αρχών εποπτείας.

Η νομοθεσία για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ισχύει για προϊόντα που έχουν σημαντικό άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν να εξαιρεθούν από τη νέα νομοθεσία τα μεταχειρισμένα προϊόντα και τα μέσα μεταφοράς των οποίων ο κινητήρας παραμένει στην ίδια θέση όσο αυτά λειτουργούν, όπως οι ανελκυστήρες, οι κυλιόμενες σκάλες και οι ιμάντες μεταφοράς.