Σάββατο
23 Σεπτεμβρίου 2023
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4751RSS FEED
Περί 130.000 Απολυμένων Δημοσίων Λειτουργών στην Τουρκική Δημοκρατία
Γράφει ο
Βασίλης Κυρατζόπουλος

Στις 18/7/2018 στην Τουρκική Δημοκρατία (ΤΔ) αίρεται η "Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης" (ΚΕΑ), που είχε επιβληθεί στις 20/7/2016. Όπως δήλωναν οι τότε κυβερνητικοί αξιωματούχοι, σκοπός της ΚΕΑ ήταν το ξήλωμα του "παράλληλου κράτους", που είχαν δημιουργήσει οι ακόλουθοι του Σουνιτικού Τάγματος του Muhammed Fethullah Gülen (MFG), όπως και η καταστολή του Κουρδικού κινήματος που εξελίσσονταν στα νότια χερσαία σύνορα της ΤΔ.

Στις 25/10/2018 η Διεθνής Αμνηστία θα εκδώσει έρευνα όσον αφορά τους απολυμένους, βάσει ΚΕΑ, δημόσιους λειτουργούς στην ΤΔ[1]. Όμως πριν αναφερθούμε στο περιεχόμενο της μελέτης ας κάνουμε μία σύντομη αναφορά στα γεγονότα και στο περιεχόμενο  του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ), βάσει του οποίου επιβλήθηκε η ΚΕΑ.

Σύντομη Ιστορική Αναδρομή

Στις 15/7/2016 στην ΤΔ σημειώνεται "κίνημα" από μερίδα των Ένοπλων Δυνάμεων. Βάσει των ισχυρισμών των επικρατούντων πολιτικών ταγών, το "κίνημα" είχε οργανωθεί από οπαδούς του MFG, που είχαν παρεισφρήσει στα υψηλά κλιμάκια των Ενόπλων Δυνάμεων[2]. Σ' ελάχιστο χρονικό διάστημα, και συγκεκριμένα στις 25/7/2016 το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει υπό τον Πρόεδρο Recep Tayyip Erdoğan (RTE). Το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 121 του προγενέστερου Συντάγματος[3] και του Ν.2935 θα εκδώσει το ΠΔ υπ. αριθ. 668, με το οποίο θα κηρύξει την χώρα σε ΚΕΑ. Το Διάταγμα που απαρτίζεται από 40 άρθρα θα επιφέρει αλλαγές σε 16 Νόμους που είχαν ψηφιστεί από την Τουρκική Μεγάλη Λαϊκή Βουλή. Πλείστες αλλαγές αφορούν το Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τους Κώδικες λειτουργίας των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Με μία πρώτη ανάγνωση του ΠΔ, διαπιστώνουμε ότι αντισυνταγματικά (βάσει των τότε ισχυουσών διατάξεων) ακυρώνονται σημαντικά άρθρα του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και καταργούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως νοούνται από τα Ευρωπαϊκά κράτη. Ας αναφέρουμε μερικές από τις εν λόγω παραβιάσεις ψηλαφίζοντας το περιεχόμενο του ΠΔ:

  • Με την έκδοση του Εισαγγελικού Βουλεύματος, οι δημόσιοι λειτουργοί απολύονται από την εργασία τους. Εάν το Εισαγγελικό Βούλευμα περιέχει την κατηγορία ότι ο κατηγορούμενος "έχει σχέση ή επικοινωνεί ή καταβάλει συνδρομή σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει άμεση σχέση με τις οργανώσεις του MFG", απολλύει κάθε δημόσιο αξίωμα και τελεί υπό κράτηση (αρθ. 2 του ΠΔ). Εάν ο κατηγορούμενος είναι μέλος των Ένοπλων Δυνάμεων σε οιαδήποτε περίπτωση απαγορεύεται η επαναπρόσληψή του στις Ένοπλες Δυνάμεις (αρθ.2 παρ. 2. του ΠΔ). Όποιος συλλαμβάνεται με κοινή απόφαση Ανακριτικής και Εισαγγελικής Αρχής δεν μπορεί να παραμείνει υπό κράτηση πλέον των 30 ημερών (αρθ.3 παρ. a. του ΠΔ). Όμως κατόπιν μελέτης του φακέλου, η "υπό κράτηση" συνθήκη μπορεί να επιμηκυνθεί για επιπλέον 30 μέρες (αρθ.3 παρ.ç. του ΠΔ) !
  • Με την έκδοση του Εισαγγελικού Βουλεύματος, τελεί υπό κατάσχεση κάθε περιουσιακό στοιχείο των κατηγορουμένων, αίρεται κάθε είδους άσυλο (προσωπική αλληλογραφία, φάκελοι σε δικηγορικά γραφεία, κάθε προσωπικό αντικείμενο που βρίσκεται υπό φύλαξη σε τρίτους) και τα πάντα βρίσκονται στη διάθεση των ανακριτικών ή διωκτικών αρχών (αρθ.3 παρ. d-ğ, i. του ΠΔ). Θεωρούνται άκυρα τα ταξιδιωτικά του έγραφα και κάθε είδους δίπλωμα, αποδεικτικά δεξιοτεχνίας που έχουν εκδοθεί από το δημόσιο. Εάν ο κατηγορούμενος διαμένει σε κατάλυμα του δημοσίου, πρέπει να το παραδώσει εντός 15 ημερών.
  • Εάν τελεί υπό κατηγορία Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδα, περιοδικό, ραδιοφωνικός σταθμός, τηλεοπτικός σταθμός κ.ά) ή εκδοτικός οίκος, κάθε είδους κινητής και ακίνητης περιουσίας τους καθώς και οι απαιτήσεις τους από τρίτους θεωρούνται ότι έχουν μεταφερθεί στο δημόσιο άνευ καταβολής αντιτίμου (αρθ.2 παρ.3. του ΠΔ)..
  • Εάν ο κατηγορούμενος έχει καταχραστεί δημόσιο πλούτο, έστω και εάν τον επιστρέψει, δεν δικαιούται να επικαλεστεί τις ευεργετικές διατάξεις του Ποινικού και Δικονομικού Κώδικα (αρθ.3 παρ. b. του ΠΔ). Εδώ ειδικά πρέπει να τονίσουμε ότι με την έκδοση του Βουλεύματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία του κατηγορουμένου θεωρούνται "δημόσιος πλούτος"..!
  • Εάν σημειωθεί φόρτος εργασίας, με εντολή των αντίστοιχων υπουργείων μπορούν να συσταθούν Έκτακτα Τοπικά Στρατοδικεία (Ναυτοδικείο, Αεροδικείο κλπ) και Δικαστήρια (αρθ.4 του ΠΔ).
  • Σε περίπτωση που οι διωκόμενοι είναι εκπαιδευτικοί Α/βάθμιας ή Β/βάθμιας εκπαίδευσης, η θέση τους αναπληρώνεται άμεσα από συμβασιούχους εκπαιδευτικούς,  χωρίς να εφαρμοστούν οι αντίστοιχες προβλεπόμενες από το Νόμο διατάξεις (αρθ.4 παρ.5ç. του ΠΔ).

Γενικά με το ΠΔ- 25/7/2016- 668, η Κυβέρνηση από την μία προσπαθεί να άρει κάθε ευεργετική διάταξη υπέρ των κατηγορουμένων και από την άλλη την άμεση αντικατάσταση αυτών, χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες...

Επειδή ως αίτιο κατηγορίας αναφέρεται "σχέση ή επικοινωνία" χωρίς να διευκρινίζεται το είδος της σχέσης ή της επικοινωνίας, κάθε άτομο που κατηγορήθηκε δικαίως ή αδίκως από τις Εισαγγελικές Αρχές, θα βιώση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τα δε άτομα του στενού περιβάλλοντος των κατηγορουμένων τρομοκρατημένα μήπως κατηγορηθούν και αυτά, θα τους κόψουν και την "καλημέρα"!

Την περίοδο που ισχύει η ΚΕΑ (20/7/2016 - 18/7/2018, που ενδιάμεσα επιδέχεται 7 παρατάσεις) θα τεθούν υπό κράτηση περίπου 150.000 πολίτες της ΤΔ [4]. Θα απολυθούν περίπου 130.000 δημόσιοι λειτουργοί [Κοίτα Πίνακα 1]. Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο είναι ότι αν και αρχές του 2016 υπήρχαν περίπου 26.000 περιπτώσεις που οι κατηγορούμενοι τελούσαν υπό κράτηση και αναμένονταν η εκδίκαση των υποθέσεών τους, ο αριθμός αυτός το Μάρτιο του 2018 είχε υπερβεί τις 70.000. Ένα από τα αίτια του εν λόγω φαινομένου ήταν ότι είχαν διωχτεί πειθαρχικά περίπου 4.000 δικαστικοί λειτουργοί.

Σύσταση Επιτροπής Εφέσεων

Όταν οι Δυτικοί Οργανισμοί προστασίας και μελέτης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα διαπιστώσουν ότι ο όγκος των διώξεων και των συλλήψεων υπερβαίνει κατά πολύ το μέγεθος των συμμετεχόντων στο ¨κίνημα" τις 15/7/2016, δια μέσου κυβερνήσεων ασκούν πίεση στην ΤΔ, για εφαρμογή του Δικαίου, όπως νοείται από τα Δυτικά κράτη. Έτσι στις 10/1/2017 υπό του Υπουργείου Δικαιοσύνης αρχίζει να λειτουργεί Επιτροπή Εφέσεων, που επίσης δεν δέχεται αγορεύσεις αλλά αρκείται στη μελέτη του φακέλου των ατόμων που θα αποταθούν. Μέχρι τις 5/9/2018 θα δεχτούν περίπου 125.000 προσφυγές από δημόσιους λειτουργούς, εκ των οποίων μέχρι 15/10/2018 έχουν εξεταστεί μόνο οι 36.000 φάκελοι. Από τις εξεταζόμενες υποθέσεις εγκρίθηκε η δίωξη των 31.700 περιπτώσεων. Από τις υπόλοιπες υποθέσεις αθωώνονται οι 2.300. Γενικά 6.000 άτομα θα επιστρέψουν στις πρότερες υπηρεσίες τους. Ενώ αν και περίπου 3.000 μέλη Ένοπλων Δυνάμεων έχουν αθωωθεί, επικαλούμενοι το ΠΔ δεν τους έχει επιτραπεί η επιστροφή στα καθήκοντά τους (αρθ.2 παρ. 2. του ΠΔ).

Αξιοσημείωτο είναι ότι όσοι αποδέχονται να επιστρέψουν στις εργασίες τους, εξαναγκάζονται να αποποιηθούν του δικαιώματος της αποζημίωσης.

Πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων δεσμεύτηκε ότι μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 θα έχουν "διαλευκανθεί" όλες οι υπολειπόμενες προσφυγές. Όμως δεν εξήγησε το πώς θα επιβιώσουν οι 89.000 συμπολίτες του υπό τους όρους του ΠΔ, που τους έχει αφαιρέσει τα πάντα.

Οι Επιπτώσεις σε Ελλάδα και ΕΕ

Το προαναφερόμενο γεγονός έχει προκαλέσει ένα προσφυγικό κύμα προς Ελλάδα και ΕΕ, που απαρτίζεται από καλλιεργημένα άτομα [Κοίτα Πίνακα 1] και συνάμα πιστούς ή στο Τάγμα του MFG[5] ή στον Κεμαλισμό. Λόγω του εκπαιδευτικού συστήματος που τους ανέδειξε, θα ενταχθούν εύκολα στο Ευρωπαϊκό σύστημα παραγωγής κουβαλώντας τα πιστεύω και τα ιδανικά τους. Όποιος διαθέτει (ή βρίσκει ή του δίδονται) 250.000 Ε, άνετα θα αποκτήσει άδεια παραμονής στην Ελλάδα (Ν4521-ΦΕΚ Α' 80- 1/4/2014, αρθ. 20) γι' αυτόν/η και για την οικογένειά του/της.

Αν αναλογιστούμε και τα πλούτη των θιγόμενων προστιθέμενα σ' αυτά και των διωκόμενων ιδιωτών, όπου αυτόματα συνυπολογίστηκαν ως δημόσιος πλούτος, θα διαπιστωθεί ότι επηρεάζονται σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται σε ότι αφορά την ΤΔ, και έτσι το "ζήτημα" περιπλέκεται πολύ περισσότερο...

Το επικείμενο πρόβλημα δεν έχει απασχολήσει καθόλου τους νεοφιλελευθέρους της ΕΕ. Αντ' αυτού στις 26/10 2018 η Γερμανία με την υπ' ατμόν Πρόεδρό της θα υπογράψει Διμερή Σύμβαση με την ΤΔ, σ' ότι αφορά την κοινή οικονομική δραστηριότητα Γερμανίας-ΤΔ στις χώρες της Αφρικής, όταν η ΕΕ φιλοξενεί περίπου 14 εκ. Αφρικανούς πρόσφυγες - μετανάστες [6]...

Κλείνοντας

Με το παρόν κείμενο αναδείξαμε το πρόβλημα δεκάδων χιλιάδων καλλιεργημένων ανθρώπων και ένα σύστημα εκμετάλλευσης αυτών, όπου τα ίδια κέντρα έχουν προκαλέσει και το εν λόγω πρόβλημα.

Σύντομα θα αναφερθούμε και στο νεοφιλελεύθερο διωκόμενο ή υπό φυγή κεφάλαιο της ΤΔ, που οι διαστάσεις του σ' ότι αφορά την Ελλάδα πρέπει να ανησυχήσουν κάθε σκεπτόμενο ανά την υφήλιο Έλληνα πατριώτη.

 

Σημειώσεις

[1] Κοίτα TURKEY: PURGED BEYOND RETURN? NO REMEDY FOR TURKEY'S DISMISSED PUBLIC SECTOR WORKERS, Index number: EUR 44/9210/2018.

[2]Κοίτα άρθρο Β. Κυρατζόπουλου, "Τουρκία, τα Κινήματα και το Κίνημα", Αθήνα 27/7/2016:

http://www.elzoni.gr/html/ent/318/ent.65318.asp , http://www.anixneuseis.gr/?p=148344. Όπως στο Παράρτημα-ΙΙ της μελέτης Β. Κυρατζόπουλου, Ογδόντα Μέρες μετά, η Ανάγνωση ενός Δημοψηφίσματος:

https://www.academia.edu/33770723/Eighty_Days_After_Reading_a_Referendum_Turkish_Republic_16_4_2017_

[3] Το Σύνταγμα της ΤΔ που εγκρίνεται στις 7/11/1982, μετά το Κίνημα του Ahmet Kenan Evren, δέχεται πολλές αναθεωρήσεις. Η τελευταία μετά το δημοψήφισμα στις 16/4/2017, όπου αλλάζει και το πολίτευμα.. Κοίτα μελέτη Β. Κυρατζόπουλου, 4/7/2017, Ογδόντα Μέρες μετά, η Ανάγνωση ενός Δημοψηφίσματος

https://www.academia.edu/33770723/Eighty_Days_After_Reading_a_Referendum_Turkish_Republic_16_4_2017_

[4] Κοίτα έκθεση ΕΕ 17/4/2018, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Turkey 2018 Report. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20180417-turkey-report.pdf

[5] Που εν τέλει επίσης πιστεύει στην επικράτηση του Ισλάμ και της Σαρία.

[6] Κοίτα έκθεση ΕΕ περί μετανάστευσης στην ΕΕ.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1275.pdf