Παρασκευή
8 Δεκεμβρίου 2023
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4828RSS FEED
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
13/08/2018

Δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, με μορφή ανασκόπησης, τα επιστημονικά συμπεράσματα από την αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών για τα δύο είδη θαλάσσιας χελώνας που αναπαράγονται στη Μεσόγειο, την καρέτα (Caretta caretta) και την πράσινη χελώνα (Chelonia mydas).

Στην εργασία αυτή συμμετείχαν τρία μέλη του ΑΡΧΕΛΩΝ, οι Δ. Μαργαριτούλης, Α. Παναγοπούλου και A.Rees που παρουσίασαν τα σημαντικότερα δεδομένα που συλλέγονται στις δράσεις του ΑΡΧΕΛΩΝ κάθε χρόνο.

Από την αξιολόγηση αυτή, φαίνεται ότι οι προσπάθειες προστασίας των τελευταίων δεκαετιών έχουν φέρει αποτελέσματα, καθώς σταμάτησε η εκμετάλλευση των ζώων αυτών που γινόταν σε ορισμένες χώρες και εφαρμόστηκαν μέτρα προστασίας στις περιοχές ωοτοκίας με τη μορφή εθνικών κανονισμών και ενεργούς προστασίας των φωλιών. Για τους παραπάνω λόγους η παρούσα κατάσταση διατήρησης των πληθυσμών θεωρείται ως άμεσα εξαρτώμενη από τη συνέχιση των υφιστάμενων δράσεων προστασίας.

Επίσης, όπως αναφέρεται στη δημοσίευση, παρόλο ότι γνωρίζουμε ήδη αρκετά για διάφορες πλευρές της βιολογίας, της οικολογίας των βιοτόπων και των πληθυσμών των δύο ειδών, υπάρχει κενό πληροφοριών σε ορισμένες περιοχές όπως η νότιο-ανατολική Μεσόγειος και ειδικά για την πράσινη χελώνα. Επίσης κενά εντοπίζονται στην ηλικία ωριμότητας, στα ποσοστά επιβίωσης και στην οικολογία συμπεριφοράς.

Κλείνοντας, στο άρθρο περιλαμβάνεται κατάλογος προτεινόμενων δράσεων προτεραιότητας σχετικά με την έρευνα και την προστασία. Σημαντική θεωρείται η ανάγκη αντιμετώπισης των τυχαίων συλλήψεων θαλάσσιων χελωνών σε αλιευτικά εργαλεία, που αποτελεί την κύρια ανθρωπογενή απειλή στη θάλασσα.