Τετάρτη
20 Ιουνίου 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2831RSS FEED
Οι ομάδες των καταναλωτών περιγραφούν κάποιες συστάσεις για τις συνομιλίες περί Brexit
21/03/2017

Με τις συνομιλίες, περί Brexit, να ετοιμάζονται να ξεκινήσουν, οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις Καταναλωτών τονίζουν πώς τα συμφέροντα των καταναλωτών της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου  θα πρέπει να προστατευτούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών και τα μέλη της θέλουν, όλες οι αποφάσεις, που σχετίζονται με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου, από τη Ε.Ε. καθώς και οι επιπτώσεις τους να αξιολογηθούν βάση τις επιπτώσεις, για τους καταναλωτές.

Η Ευρωπαϊκή πολιτική των καταναλωτών έχει ωφελήσει, σημαντικά τους πολίτες της Ε.Ε. Ας θυμηθούμε τις αποζημιώσεις αυστηρής νομοθεσίας, για τις χημικές ουσίες, το δικαίωμα υπαναχωρήσεως, από τις online πωλήσεις και τα υψηλά πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτά, και άλλα πολλά δικαιώματα, θα μπορούσαν να βρίσκονται στο στόχαστρο, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ε.Ε. για τους όρους της εξόδου, η BEUC ζητάει, οι διαπραγματεύσεις αυτές να γίνουν με όσο το δυνατόν, πιο διαφανή τρόπο,  έτσι ώστε να επιτρέπουν έγκαιρο σχολιασμό και αντίδραση, γιατί  το Brexit θα μπορούσε να επηρεάσει τα αντίστοιχα δικαιώματα και την προστασία των καταναλωτών.

Οι επιπτώσεις του Brexit θα γίνουν αισθητές, απ’ όλους τους καταναλωτές, τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο και ολόκληρης της Ε.Ε. Οι βρετανοί επιβάτες των αεροπορικών εταιριών του Ηνωμένου Βασιλείου, που αναχωρούν από το Η.Β, πλέον, δε θα δικαιούνται αποζημίωση, σε περίπτωση ματαίωσης/καθυστέρησης της πτήσης, οι Βρετανοί καταναλωτές, ίσως αντιμετωπίσουν επιπλέον χρεώσεις, όταν πληρώνουν, με χρεωστική κάρτα, στο εξωτερικό. Οι καταναλωτές της Ε.Ε., πιθανώς, να βρεθούν εκτεθειμένοι και σε υψηλές χρεώσεις περιαγωγής,  κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, στο Η.Β.

Η κ. Μονίκ Γκόγιενς, Γενική Διευθύντρια Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών, (BEUC) σχολιάζει: «Το Brexit θα επηρεάσει τόσο τους καταναλωτές της Ε.Ε. όσο και του Ηνωμένου Βασιλείου. Γι’ αυτό, λοιπόν, τα θέματα των καταναλωτών θα πρέπει να βρίσκονται, στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων. Αυτές οι συνομιλίες, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, ανοιχτά, έτσι ώστε οι εκπρόσωποι των καταναλωτών να μπορούν να παρέχουν στοιχεία, για το πώς οι καταναλωτές θα επηρεαστούν από το Brexit, και να εξασφαλίσουν μια καλή συμφωνία για τους καταναλωτές. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν επωφεληθεί αρκετά, από την πολιτική καταναλωτών που παράγει η Ε.Ε,  για πάνω από 40 χρόνια.  Έτσι, πολλά από αυτά τα δικαιώματα, οι καταναλωτές τα θεωρούμε δεδομένα. Ζητάμε, από τους διαπραγματευτές της Ε.Ε και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, να έχουν στο μυαλό τους, τα επιτεύγματα αυτά, όταν ξεκινήσουν, οι συνομιλίες για το Brexit.»

Η BEUC ζητάει τα παρακάτω αιτήματα, των καταναλωτών να υλοποιηθούν, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης:

  • Nα συμπεριληφθεί μια ειδική ανάλυση, όπου θα αναγράφονται οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν, σχετικά με τις τιμές λιανικής πώλησης, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ή τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. Σε αυτή την ανάλυση θα πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς οι επιπτώσεις στις διαφορετικές ομάδες καταναλωτών, ιδιαίτερα στις ευάλωτες, τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο και της Ε.Ε.

  • Να συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι των καταναλωτών, σε όλες τις συμβουλευτικές ομάδες, που θα δημιουργηθούν γύρω από τις διαπραγματεύσεις, εξασφαλίζοντας, έτσι, μια ισότιμη εκπροσώπηση των καταναλωτών.

  • Nα εφαρμοστούν ισχυρά κριτήρια διαφάνειας, που θα σχετίζονται με τη πρόσβαση, στις διαπραγματευτικές απόψεις και θέσεις.

 


Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης