Παρασκευή
8 Δεκεμβρίου 2023
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4828RSS FEED
ΕΩΣ ΤΟ 2019ΕΕ: Βάζει Ελβετία στα δικαιώματα CO2
23/08/2017

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελβετία θα συνδέσουν τις αγορές εμπορίου εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2019, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Για πρώτη φορά, η ΕΕ συνδέει τη κοινοτική αγορά άνθρακα, η οποία είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, με την αγορά μιας τρίτης χώρας, αν και η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν συμμετείχαν στο ΣΕΔΕ από την ίδρυσή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 17 Αυγούστου δύο προτάσεις που αποσκοπούν στην οριστικοποίηση και την επικύρωση της συμφωνίας προτού αυτή εγκριθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων, η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να λάβει χώρα πριν από το τέλος του έτους, σύμφωνα με την Επιτροπή, και θα ξεκινήσει να ισχύει το 2019. Μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία με την Ελβετία, οι συμμετέχοντες στην αγορά άνθρακα της ΕΕ θα μπορούν να χρη

Το Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά το 2005 ως βασικό εργαλείο της ΕΕ για τη μείωση των βιομηχανικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Το ΣΕΔΕ θέτει ανώτατα όρια ή περιορισμούς επί της συνολικής ποσότητας ορισμένων αερίων του θερμοκηπίου που μπορούν να εκπέμπονται εντός του συστήματος από εργοστάσια, σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και άλλες εγκαταστάσεις. Το ανώτατο όριο μειώνεται με την πάροδο του χρόνου ούτως ώστε να μειωθούν οι συνολικές εκπομπές.

Το σύστημα επιτρέπει την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών προκειμένου οι συνολικές εκπομπές των εγκαταστάσεων και των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών να παραμένουν εντός του ανώτατου ορίου και να μπορούν να λαμβάνονται μέτρα του ελάχιστου δυνατού κόστους για τη μείωση των εκπομπών.