Πέμπτη
27 Ιουνίου 2019
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 3203RSS FEED
100ρις σχέσεων Ελλάδος – Αιθιοπίας
Γράφει ο
Δημήτρης Περδίκης

Την 1η Οκτωβρίου κυκλοφόρησε μία ακόμα σειρά γραμματοσήμων από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Η σειρά είναι αναμνηστική των 100 ετών διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος – Αιθιοπίας. Η σειρά εξεδόθη με την μορφή τευχιδίου με 10 αυτοκόλλητα γραμματόσημα 1ου βάρους τέλους εσωτερικού (€ 0.72). Τιμή πώλησης του τευχιδίου € 7.20.

1500 τευχίδια κυκλοφόρησαν ένθετα σε καρτέλα που εικονίζει τον Σωκράτη και τις σημαίες Ελλάδος και Αιθιοπίας. Τιμή διάθεσης € 10.00

Τα αυτοκόλλητα γραμματόσημα του τευχιδίου είναι 3 και κατανέμονται στις εξής ποσότητες σε κάθε τευχίδιο:

 

€ 0.72 Ο Σωκράτης . . . . . . . . . . . . . . .4 τεμάχια

€ 0.72 Σημαίες Ελλάδος και Αιθιοπίας . . 4 τεμάχια

€ 0.72 Ο Αιθίοπας Σωκράτης . . . . . . . . 2 τεμάχια

 

Στα πλαίσια του εορτασμού των 100  ετών των Διπλωματικών Σχέσεων Ελλάδος – Αιθιοπίας, την 1η Οκτωβρίου 2018 το Εθνικό Θέατρο Αιθιοπίας παρουσίασε στο Ηρώδειο παράσταση για τον Σωκράτη με τίτλο «Ο Αιθίοπας Σωκράτης». 

 

Την 1η ημέρα κυκλοφορίας των γραμματοσήμων χρησιμοποιήθηκε αναμνηστική σφραγίδα για την σφράγισή των. Τα ΕΛ.ΤΑ διέθεταν εικονογραφημένους φακέλους για επικόλληση της σειράς προς € 0.60.

Δεν κυκλοφόρησαν προσπέκτους και δεν είναι γνωστός ο χαράκτης - επιμελητής της σειράς, ούτε ο εκτυπωτικός οίκος.

Από τα στοιχεία της ειδικής εγκυκλίου που εξεδόθη συνάγεται πως τα τευχίδια είναι συνολικά 2500 (5000 σειρές 3 γραμματοσήμων). Από αυτά τα 1000 διετέθησαν στην ονομαστική αξία χωρίς κάποια συσκευασία και τα υπόλοιπα ένθετα σε καρτέλα σε τιμή με υπερτίμηση 38.88%.

Η ειδική εγκύκλιος αναφέρει σαν πρώτο θέμα την αναμνηστική σφραγίδα και σαν «ακόλουθα προϊόντα» τα τευχίδια με 10 αυτοκόλλητα ειδικά προσωπικά γραμματόσημα, όπως τα ονομάζει.

Απορίες πολλές. Το γραμματόσημο, κάθε γραμματόσημο είναι αξία, είναι ταχυδρομικό ένσημο πληρωμής τέλους, είτε είναι αυτοκόλλητο, είτε με κόλλα. Ακόμα είτε κυκλοφορεί σε φύλλα, είτε σε τευχίδια.

Τα γραμματόσημα αυτά, όπως έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά δεν είναι ούτε προσωπικά ούτε ειδικά.

Είναι προφανές πως μετά τον φετινό χείμαρρο εκδόσεων, πέρα από το πρόγραμμα και χωρίς να συντρέχουν λόγοι, εκτός αν υπάρχει άνωθεν πολιτική παρέμβαση, κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Κάποιοι σκέφτηκαν πως μπορούν να συνεχίζουν να εκδίδονται όσες ακόμα σειρές θέλουν με γραμματόσημα που ονομάζοντάς τα κάπως αλλιώς δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.

Όμως δεν είναι έτσι, γραμματόσημα είναι και αυτά, και οι πράξεις αυτές δημιουργούν εκδόσεις καταχρηστικές και κερδοσκοπικές. Αυτό όμως είναι διεθνώς μη αποδεκτό και καταδικαστέο. Αυτά όλα μπορεί να οφείλονται σε ασχετοσύνη αλλά και σε υποκρυπτόμενους άλλους λόγους.

Τι να πω, η Γουινέα Μπισάου εκδίδει μία σειρά την ημέρα (μαζί με τις αργίες) και είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος του φιλοτελικού κόσμου και της Ταχυδρομικής Ένωσης. Δεν έχουμε βέβαια φτάσει εκεί, όμως προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουμε.

 

https://stamps-philatelic.blogspot.com/2018/10/100.html