Τετάρτη
17 Οκτωβρίου 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2949RSS FEED
Ισχαιμία Ήπατος
Γράφει ο
Νίκος Καλλιακμάνης

Η παρατεταμένη ισχαιμία προκαλεί ισχαιμική ηπατίτιδα, ενώ η «τοπική» ισχαιμία προκαλεί εμφρακτό ήπατος ή ισχαιμική χολαγγειοπάθεια.

Ισχαιμική Ηπατίτιδα (Ι.Η.)

(Οξύ εμφρακτό ήπατος – Υποξαιμική Ηπατίτιδα – Ήπαρ καταπληξίας)

Η Ι.Η. είναι διάχυτη, βλάβη του ήπατος, δευτεροπαθής από ισχαιμία της συστηματικής κυκλοφορίας (που προέρχεται από διάφορες αιτίες).

Η πιο συχνή αιτία Ι.Η. είναι η ελάττωση καρδιακής παροχής, συστηματική πτώση αρτηριακής πίεσης, συστηματική υποξαιμία.

Κεντρολοβιώδης νέκρωση του ήπατος προκαλείται χωρίς ευρήματα φλεγμονής.

Υψηλές τιμές τρανσαμινασών πάνω από 200 φορές αποτελούν την μοναδική ένδειξη της ηπατίτιδας, από ισχαιμία, όπως και αύξηση της LDH και της χολερυθρίνης (x4 φορές).

Αν η αιμάτωση και η υποξαιμία αποκατασταθεί, τότε η τιμή των τρανσαμινασών μειώνεται στα φυσιολογικά όρια μέσα σε 1 – 2 εβδομάδες.

Θεραπεία : Ανεύρεση και θεραπεία του αιτίου.

Στις περισσότερες περιπτώσεις Ι.Η., η λειτουργία του ήπατος επανέρχεται στα φυσιολογικά πλαίσια.

Κεραυνοβόλος ηπατική ανεπάρκεια συμβαίνει όταν προϋπάρχει κίρρωση ήπατος.

ΕΜΦΡΑΚΤΟ ΗΠΑΤΟΣ (Ε.Η)

Το Ε.Η. είναι «τυπική» ηπατοκυτταρική νέκρωση που οφείλεται σε τοπική ισχαιμία του ηπατικού παρεγχύματος από ισχαιμία (ανεξαρτήτως αίτιου).

Η πιο συχνή αιτία Ε.Η. είναι το εμφρακτό της ηπατικής αρτηρίας.

Πολλά εμφρακτά ήπατος διαδράμουν χωρίς συμπτώματα και επομένως παραμένουν «διαγνωστά».

Συμπτώματα Ε.Η. : Άλγος δεξιού υποχονδρίου, αίσθημα βάρους, πυρετός, ναυτία, έμετοι.

Ικτερική συνδρομή – αύξηση τρανσαμινασών μπορεί να υπάρχει – C.T. κοιλίας μπορεί να δείξει την ίσχαιμο περιοχή του ήπατος.

ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ (Ι.Χ.Λ.)

Τοπική ισχαιμία του χολικού δένδρου, προερχόμενη από οιαδήποτε αιτία που διαταράσσει την αρτηριακή παροχή του περιχολικού αιμοφόρου πλέγματος.

Αίτια :

  • Ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος.
  • Χημειοεμβολισμός.
  • Ακτινοθεραπεία.
  • Απολίνωση εκ χειρουργικής Παραδρομής ηπατικής αρτηρίας κατά την αφαίρεση της χοληδόχου κύστεως.
  • Καταστάσεις που προκαλούν διαταραχές πήξεως.

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω αιτίων, είναι η χολόσταση που μπορεί να συνοδεύεται από νέκρωση χοληδόχου πόρου, χολαγγειΐτιδα, στένωση χοληφόρων οδών.

Τα συμπτώματα Ι.Χ.Λ. :  Συμπτώματα χολόστασης, κλινικά και εργαστηριακά.

Μετά από ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος και επί υποψίας Ι.Χ.Λ. χολαγγειογραφία – MRI ή ενδοσκοπική συνιστάται.

Αν η μεταμόσχευση είναι το αίτιο της Ι.Χ.Λ., τότε διαπιστώνονται στενώσεις.

Θεραπεία : Αποκατάσταση βατότητας των πόρων (χρήση μπαλλονιού – επανάληψη μεταμόσχευσης).

ΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΗ ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΑ (Σ.Η.)

(Παθητική Υπεραιμία Ήπατος)

Διάχυτη υπεραιμία των φλεβών εντός του ηπατικού παρεγχύματος που προκαλείται από δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια (Μέτριου ή σοβαρού βαθμού).

Οι λειτουργίες του ήπατος εμφανίζουν μικρή ή και χωρίς συμπτώματα επιβάρυνση, αλλά μεγάλου βαθμού υπεραιμία προκαλεί πόνο δεξιού υποχονδρίου (που προκαλείται από ερεθισμό της κάψας του ήπατος, διόγκωση ήπατος, ασκίτη, σπληνομεγαλία, ικτερική συνδρομή).

Η χρόνια υπεραιμία, προκαλεί ατροφία των ηπατικών κυττάρων, διάταση κολποειδών, κεντρολοβιώδη ίνωση (καρδιακή κίρρωση).

Αύξηση χολερυθρίνης (εξαρτάται από το βαθμό και διάρκεια της χολόστασης, αύξηση τρανσαμινασών x2 ή x3 φορές, INR αυξημένο.

Η ανάλυση του ασκιτικού υγρού δείχνει μεγάλη περιεκτικότητα λευκωμάτων (εξιοδρωματικό υγρό).

Θεραπεία : Δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας.

Ref: - Post Med. 3th ed.

        - Merck Man 18th ed.

        - Care of Med. Pat 7th ed.


Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης