Πέμπτη
15 Νοεμβρίου 2018
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 2978RSS FEED
ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ.Εκπαίδευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
09/11/2018

Στις 11 Νοεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών, σεμινάριο με στόχο την εκπαίδευση επιχειρήσεων για το Δίκαιο του Καταναλωτή.

 

Θα εκπαιδευτούν στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τα δικαιώματα των καταναλωτών και τη φιλική επίλυση τυχόν διαφορών τους με τους καταναλωτές.

 

Το σεμινάριο αυτό είναι το πρώτο που πραγματοποιείται στη χώρα μας και συνδιοργανώθηκε από την Ε.Σ.Ε.Ε. - Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, το ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών και το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών στο πλαίσιο της κοινοπραξίας ConsumerLaw Ready (BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών, UEAPME - Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, EuroChambers - Ένωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας), με την πολύτιμη βοήθεια του Ε.Σ.Θ. – Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Η εκπαίδευση επιχειρήσεων για τα δικαιώματα των καταναλωτών ήταν εδώ και χρόνια αίτημα του ΚΕ.Π.ΚΑ., προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσα από την προσπάθειά μας και τις παρεμβάσεις μας προς τις επιχειρήσεις για την επίλυση διαφορών επιχειρήσεων και καταναλωτών καθώς και μέσα από τη συμμετοχή μας στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, είχαμε εντοπίσει το έλλειμμα γνώσης του Δίκαιου Καταναλωτή από τις επιχειρήσεις. Επειδή λοιπόν, αυτό το έλλειμμα οδηγούσε συχνά σε διαφορές, παράπονα και καταγγελίες θεωρήσαμε απαραίτητη την εκπαίδευση των επιχειρήσεων, γιατί στο ΚΕ.Π.ΚΑ. πιστεύουμε ότι είμαστε εταίροι και σύμμαχοι, στη σωστή λειτουργία της αγοράς, που ωφελεί όλους και όχι αντίπαλοι και εχθροί.

 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης