Παρασκευή
1 Δεκεμβρίου 2023
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4821RSS FEED
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣΠολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο για τους ΓΤΟ
17/06/2014

Γράφει η Μαρίνα Κουρμπέλα

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,κ. Γιάννης Μανιάτης, προέδρευσε στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, σε μία σύνοδο με επιτυχίες σχετικά με τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς, τη «Δέσμη πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια στο πλαίσιο του 2030» την πρόταση Οδηγίας σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών σακουλών, την ποιότητα του αέρα και τις υποδομές.

Πολιτική συμφωνία για τους ΓΤΟ

Στη σύνοδο συζητήθηκε το θέμα της πρότασης τροποποίησης της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ όσον αφορά στη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών στην επικράτειά τους. Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία δίνει για πρώτη φορά στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να περιορίζουν ή να απαγορεύουν μονομερώς την καλλιέργεια ΓΤΟ.

Όπως τόνισε ο κ. Γιάννης Μανιάτης, «το κείμενο αποτελεί τη σωστή ισορροπία μεταξύ των αρμοδιοτήτων της ΕΕ αφενός και των κρατών μελών αφετέρου, υπό το πρίσμα της αρχής της επικουρικότητας. Σύμφωνα με την πρόταση, τα κράτη μέλη, στηριζόμενα για πρώτη φορά σε ισχυρή νομική βάση, θα έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, λαμβάνοντας μέτρα σε εθνικό επίπεδο». 

Σημειώνεται, πως το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ κατέληξε σε πολιτική συμφωνία ομόφωνα, καθώς 26 από τα 28 υπερψήφισαν την πρόταση της Ελληνικής Προεδρίας, ενώ δύο απείχαν. Αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα ξεκινήσει με το νέο Ευρωκοινοβούλιο. 

Δηλώσεις Μανιάτη για την πολιτική συμφωνία

Απαντώντας σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Υπουργός ΠΕΚΑ δήλωσε: «Θεωρώ πολύ σπουδαίο ότι σήμερα, μετά από πρόταση της Ελληνικής Προεδρίας, 26 από τις 28 εκλεγμένες κυβερνήσεις της Ευρώπης, για λογαριασμό των 500 εκατομυρίων Ευρωπαίων πολιτών, αποφάσισαν να κατοχυρώσουν το δικαίωμα τους να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια των ΓΤΟ. Αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά που διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την ελευθερία των κρατών μελών να αποφασίζουν τι θέλουν να πράξουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει η Επιτροπή να εξετάσει και να προσπαθήσει να βελτιώσει περαιτέρω το συνολικό νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο εγκρίνεται η καλλιέργεια των ΓΤΟ στην Ευρώπη».

«Δέσμη πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια στο πλαίσιο του 2030»

Ένα άλλο σημαντικό θέμα στο οποίο έγινε ανταλλαγή απόψεων ήταν σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την «δέσμη πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια στο πλαίσιο του 2030» και συγκεκριμένα τις τομεακές επιπτώσεις και τις επενδυτικές προκλήσεις στην εφαρμογή των στόχων. Ο κ.Γιάννης Μανιάτης ανέφερε «Όλοι οι τομείς (μεταφορές, γεωργία, βιομηχανία κλπ) πρέπει να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, το δυναμικό των επιμέρους τομέων να συμβάλλουν στις προσπάθειες μείωσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και στο πλαίσιο αυτό έγινε συζήτηση για τρόπους αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών».

Επιστολή μου προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Οι Υπουργοί της ΕΕ αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με την αντιμετώπιση των επενδυτικών προκλήσεων, κάνοντας την καλύτερη δυνατή χρήση των πολιτικών και των εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διάφορες συζητήσεις μέχρι σήμερα - όπως και αυτή της συνάντησης κατά την διάρκεια του Άτυπου Συμβουλίου της Αθήνας πριν ένα μήνα περίπου - έχουν βοηθήσει να τεθούν οι βάσεις για ένα σαφή οδικό χάρτη που οριοθετεί τα απαιτούμενα βήματα στον δρόμο προς την τελική συμφωνία σχετικά με το πλαίσιο 2030 μέχρι τον Οκτώβριο, που είναι ο στόχος που τέθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κ  Μανιάτης τόνισε σχετικά με το θέμα, ότι: «Πιστεύω ότι και αυτή η συζήτηση συνέβαλε στο να διευκρινιστούν ορισμένες πτυχές των παραμέτρων αυτών.  Μετά από τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων, αλλά και την αυριανή με τους συναδέλφους μας της Ενέργειας προτίθεμαι να συνοψίσω την έκβαση των συζητήσεων με επιστολή μου προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ως συμβολή στη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου».

Ποιότητα του αέρα

Επίσης,, στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος  έγινε δημόσια συζήτηση για τη  Δέσμη νομοθετικών προτάσεων  για την ποιότητα του αέρα και συγκεκριμένα για την Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων για εγκαταστάσεις καύσης μεσαίου μεγέθους και για την Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων.  

Ακόμη,οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, συζήτησαν και ενέκριναν το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη «Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (CBD)» που θα γίνει στην Δημοκρατία της Κορέας τον Οκτώβριο.

Στο Συμβούλιο έγινε  ενημέρωση από την Προεδρία για την πρόοδο εργασιών σχετικά με:

• την πρόταση Κανονισμού για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές  και

• την πρόταση Οδηγίας σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών σακουλών

Τέλος έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις Προτάσεις αποφάσεων  του Συμβουλίου σχετικά με την επικύρωση της τροποποίησης της Ντόχα για τη δεύτερη δεσμευτική περίοδο του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων.