Σαββατοκύριακo
3-4  Ιουνίου 2023
Ημερήσια ηλεκτρονική εφημερίδα, Αρ. φύλλου 4640RSS FEED
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟO ΟΤΕ επικεφαλής στο ερευνητικό πρόγραμμα LiveCity
28/05/2013
Επικεφαλής στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα LiveCity, που στόχο έχει την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών μέσω της χρήσης video (“Live Video-to-Video Supporting Interactive City Infrastructure”), ανέλαβε ο ΟΤΕ.

Το πρόγραμμα, με τη χρήση ζωντανού βίντεο μέσω διαδικτύου, αξιοποιεί την ανάπτυξη εφαρμογών επικοινωνίας για την εκπαίδευση, την υγεία, την πολιτιστική ενημέρωση και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην προώθηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων εφαρμογών ευρυζωνικότητας.

Το LiveCity συντονίζεται και εποπτεύεται συνολικά από τον ΟΤΕ. Στο πλαίσιό του, θα δημιουργηθεί ένα ιδεατό δίκτυο μεταξύ των ευρωπαϊκών φορέων και πόλεων που συμμετέχουν σ’ αυτό, προσφέροντας τη δυνατότητα διαδραστικής επικοινωνίας για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου, ο ΟΤΕ θα συνδέσει επιλεγμένα σημεία του Δήμου Βριλησσίων, καθώς και δύο σχολεία του Δήμου, με το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ. Έτσι, με τη χρήση ζωντανού βίντεο υψηλής ποιότητας και μέσω κατάλληλης δικτυακής υποδομής, οι κάτοικοι του Δήμου θα μπορούν να ενημερώνονται για τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά δρώμενα του Μουσείου, ενώ οι μαθητές των εμπλεκομένων σχολείων θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν διαδραστικά στα αντίστοιχα προγράμματα του Μουσείου.

Επιπλέον, στο ερευνητικό πρόγραμμα προβλέπεται και η υλοποίηση διεθνούς διασύνδεσης με το αντίστοιχο Μουσείο P&T της πόλης του Λουξεμβούργου, με στόχο την προβολή και ανταλλαγή πολιτιστικού περιεχομένου, αλλά και την προώθηση κοινών δράσεων που εστιάζονται στον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Στο LiveCity συμμετέχουν συνολικά 18 φορείς (πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ινστιτούτα, εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικοί φορείς, εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής κ.α.) από 7 ευρωπαϊκά κράτη. Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ε.Ε. για την ανάπτυξη καινοτομιών, με στόχο τη διάθεση στους πολίτες εφαρμογών και υπηρεσιών που βασίζονται στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος (Future Internet), και οι οποίες τελικά θα δημιουργήσουν τις σύγχρονες «έξυπνες» πόλεις (“smart cities”).